JustPaste.it

ViệtNam اللغة الفتنامية

┈┉━•⊰✯✯⊱•━┉┈

jpeg_20211118_030713_4721568343961996912.jpg

 

┈┉━•⊰✯✯⊱•━┉┈

a7430517b770468787789e477661e630.jpg

----

Video thumb

-----

عبادة الله وحده باللغة الفيتنامية

 

độc tôn Allah trong sự thờ phượng

Video thumb

 

https://www.islaam.ca/index.php/oneness-of-god/tawheed-the-oneness-of-allah

 

►Vài nét về tôn giáo Islam: -Islam là một tôn giáo công lý và đạo đức tốt đẹp. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: {Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội.} (Qur'an: Chương 16 - Annaml, câu 90).

 

swralkbt2.jpg

Video thumb

-Islam là một tôn giáo thương xót và nhân từ, Nabi Muhammad (ﷺ) nói: “Những người có lòng thương xót sẽ được Thượng Đế thương xót. Các ngươi hãy thương xót những người trên Trái đất rồi Thượng Đế sẽ thương xót các ngươi” (Tirmizhi).

 

رسالة لغير المسلمين – باللغة الفيتنامية

 

 

Video thumb

 

 

 

 

 

Video thumb

 

 

 

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-

👇🗺🕊🇻🇳💐👇

https://shahada.net/vi/videos

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Ý nghĩa nội dung QUR'AN chương 57.Al-Hadid

Video thumb

معنى الشهادتين – باللغة الفيتنامية

Ý nghĩa của câu tuyên thệ

 

 

Video thumb

diwyfw4xgae5qi.jpg

 

 

6466249b2d2c9e75831c457793e93786.jpg

 

 

aghny_rjl_fy_alsyn_yntq_alshhadh_wyksr_alsnm_exported_1.gif

 

 

 

👇💮📚📙📕📗📚💮👇

https://osoulstore.com/book-list/pdf?language%5B%5D=424

►Video [Hướng Dẫn Vào Đạo Islam]:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUvBc

► Video [ Chìa Khóa Để Hiểu Islam ]:

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKllm...

Video thumb

-Islam là tôn giáo cân bằng hài hòa giữa đời sống thế tục và cuộc sống ở cõi Đời Sau. Thế gian là nơi người Muslim gieo trồng những điều tốt đẹp của mọi mặt trong cuộc sống để được ban cho công đức và phần thưởng ở đời này và Đời Sau. {Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad-Thiên sứ của Allah) đến cốt chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại.} (Qur'an: Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 107).

https://youtube.com/shorts/Cbg1mEZMTr4?feature=share

and_lofty_palm_trees_having_fruit_arranged_in_layers_001_1.gif

ما هو الإسلام ؟ باللغة الفيتنامية

■□■

Sơ Lược Về Islam Chính Thống

Video thumb

 

7b73627c00ad80ca78e49ca04d2ad86d.jpg

Video thumb

Islam không phải là tôn giáo gây chiến và chống đối khoa học như mọi số người hay nói mà nó hoàn toàn ngược lại, bởi vì nó chính là khoa học, nó ủng hộ khoa học và kêu gọi đến với khoa học nếu như kiến thức khoa học đó mang lại lợi ích cho nhân loại.

Video thumb

□■□

 

i.webp

من هو النبي محمد ﷺ

 # vitnam باللغة # 

Giới thiệu về Thiên Sứ

Muhammad

 

Video thumb

Video thumb

i1.webp

Video thumb

▪︎■♡■▪︎

┈┉━•⊰✯✯⊱•━┉┈

 

 

----

 

▪︎■♡■▪︎

 

"💌☝🕋"

 

Many Vietnamese Convert to Islam Vietnamese Converted to Islam

 

Video thumb

 

Video thumb

 

من مات على غير الإسلام

 

Việt nam 

 

 # باللغة الفيتنامية #

 

Video thumb

 

゜☆..:*・゜☆..:*・゜☆

 

Video thumb

 

□•□•□•□

 

Video thumb

 

□•□•□•□

 

Video thumb

 

Video thumb

 

This is a lecture in Vietnamese about the grace of Islam.

 

Thiên Ân Islam: Đây là bài thuyết giảng diễn giải về một thiên ân mà Allah ban cho loài người đó là tôn giáo Islam, bởi với Islam con người sống nề nếp trật tự, với Islam con người tôn thờ Đấng đáng được tôn thờ, với Islam dạy con người có lối sống lành mạnh và hành động đứng đắn.

 

Video thumb

 

Video thumb

 

•□•□•□•□•□•□

 

Video thumb

 

 

•□•□•□•□•□•

 

Video thumb

 

•°▪︎▪︎°•

 

🕋

 

Video thumb

 

Hành lễ của người đạo hồi

 

Video thumb

 

□•°♡•°□

 

####

 

Video thumb

 

####

 

ماذا يفعل الشخص بعد إسلامه 

 

– باللغة الفيتنامية -

 

°•♡•°

 

Video thumb

abrahamshrine.jpg

Video thumb

 

Video thumb

 

LỜI CẦU XIN MẠNH KHỎE - URGENT! 

 

DUA ASKING FOR HEALTH

 

 


https://youtu.be/RgalqtrNibE

 

:::

 

 

 

 

□■□■

 

TÔN GIÁO BANI LÀ TÔN GIÁO ISLAM...NHƯNG HỌ ĐI LẠC LỐI

 

Video thumb

 

••《♡》••

 

Video thumb

 

Video thumb

 

■■♡■■

 

Video thumb

 

 SAO PHỤ NỮ ISLAM PHẢI TRÙM KHĂN CHOÀNG ĐẦU PHŨ NGỰC?

 

Video thumb

 

□■♡■□

 

Video thumb

 

■□■□■

 

👇🤗🇻🇳💐🌸🕊👇

 

https://www.newmuslimguide.com/en/languages

 

Video thumb

abrahamshrine.jpg

•■□■♡■□■•

3a77a33e67db113af8823929da75fc7cniqabeyeshijabniqab.jpg


https://youtu.be/RgalqtrNibE

 

http://tubeislam.net/

 

□■♡□■

a3d2ea84371e444b856f20b8f6785c2d.jpg

2cf577cef09f61d9f8fbc40aa6d19897.jpg

 

https://islam-love.com/en

 

■□♡□■

 

http://chanlyislam.net/

 

■□♡□■

9984fcb07eec8295a928b1ec95984a92.jpg

https://youtu.be/V0N5g6C0vD

 

E

 

 Nasheed [ Dòng Nước Mắt]

 

Video thumb

 

■■■♡■■■

 

شرح القران باللغة الفيتنامية 

 

Định nghĩa Hồi giáo bằng tiếng Việt Kinh Quran thánh

 

Video thumb

 

•°•°•°♡•°•°•°•

 

Video thumb

f5623cc79d16cd9ed229521385aa2129.jpg

islam [ Tiểu Sử Nabi Ibrahim ]

 

Video thumb

 

Islam rất xem trọng những người hiểu biết truyền dạy điều tốt và hữu ích cho mọi người, Nabi Muhammad (ﷺ) nói: “Quả thật, tất cả mọi tạo vật đều cầu nguyện cho người truyền dạy điều tốt đẹp cho người” (Tirmizhi: 2685).

 

Video thumb

 

#####

 

Video thumb

 

□■♡■□

 

địa chỉ email liên lạc 

 

Nooon.oon@protonmail.com 

 

 

videocapture_20211114230804.jpg

 

 

Many Vietnamese Convert to Islam Vietnamese Converted to Islam

 

Video thumb

Video thumb

من مات على غير الإسلام

Việt nam 

 # باللغة الفيتنامية #

Video thumb

゜☆..:*・゜☆..:*・゜☆

Video thumb

□•□•□•□

Video thumb

□•□•□•□

Video thumb

Video thumb

This is a lecture in Vietnamese about the grace of Islam.

Thiên Ân Islam: Đây là bài thuyết giảng diễn giải về một thiên ân mà Allah ban cho loài người đó là tôn giáo Islam, bởi với Islam con người sống nề nếp trật tự, với Islam con người tôn thờ Đấng đáng được tôn thờ, với Islam dạy con người có lối sống lành mạnh và hành động đứng đắn.

Video thumb

i4.webp

Video thumb

i6.webp

•□•□•□•□•□•□

 

Video thumb

•□•□•□•□•□•

Video thumb

9209181a846dbe03337c8c925f916615.jpg

•°▪︎▪︎°•

🕋

Video thumb

 

Hành lễ của người đạo hồi

 

Video thumb

 

□•°♡•°□

i2.webp

####

Video thumb

####

ماذا يفعل الشخص بعد إسلامه

– باللغة الفيتنامية -

ezi5lhtwaaajk40jpeg.jpg

°•♡•°

Video thumb

Video thumb

 

fbejez3xmaeimazjpeg.jpg

Video thumb

 

LỜI CẦU XIN MẠNH KHỎE - URGENT!

DUA ASKING FOR HEALTH

 

 

:::

 

9abad0f3dbfe434ee10cf302962286b3.jpg


 

https://youtu.be/RgalqtrNibE

dfb8c762b4e9c056186ccae44b2562b6.jpg

□■□■

TÔN GIÁO BANI LÀ TÔN GIÁO ISLAM...NHƯNG HỌ ĐI LẠC LỐI

Video thumb

77b6e1ffb4ac4f80431c86d26bc29b35.jpg

••《♡》••

 

 

 

Video thumb

 

 

 

 

schone_szenen_aus_mekka_und_von_kaaba_7.gif

Video thumb

eo2fzvixyaifoojpeg.jpg

■■♡■■

 

Video thumb

3a77a33e67db113af8823929da75fc7cniqabeyeshijabniqab.jpg

 SAO PHỤ NỮ ISLAM PHẢI TRÙM KHĂN CHOÀNG ĐẦU PHŨ NGỰC?

 

 

Video thumb

□■♡■□

screenshot_20211026203838_samsunginternet.jpg

Video thumb

■□■□■

e14eb1b594db8d54852fc26c2b80eb40.jpg

schone_szenen_aus_mekka_und_von_kaaba_1.gif

videocapture_20211013035331.jpg

 

👇🤗🇻🇳💐🌸🕊👇

https://www.newmuslimguide.com/en/languages

videocapture_20211013034343.jpg

Video thumb

•■□■♡■□■•

52d22e467a0d77b50a7e113c35e40d19.jpg

 

maxresdefault.jpg

http://youtu.be/RgalqtrNibE

 

http://tubeislam.net/

videocapture_20211114225124.jpg

□■♡□■

https://islam-love.com/en

2f6e1aff5814ebd6c923a551c3016257islamicquotesislamicart.jpg

http://chanlyislam.net/

videocapture_20211114225104.jpg

 

 

 

 

■□♡□■

screenshot_20211026203757_samsunginternet.jpg

https://youtu.be/V0N5g6C0vD

E

i5.webp

 Nasheed [ Dòng Nước Mắt]

 

 

 

Video thumb

 

 

videocapture_20211116025138.jpg

 

 

■■■♡■■■

شرح القران باللغة الفيتنامية

 

Định nghĩa Hồi giáo bằng tiếng Việt Kinh Quran thánh

 

 

Video thumb

 

•°•°•°♡•°•°•°

 

 

Video thumb

 

 

dlqg3hgwwaemuwb.jpg

abrahamshrine.jpg

islam [ Tiểu Sử Nabi Ibrahim ]

 

Video thumb

 

schone_szenen_aus_mekka_und_von_kaaba_3.gif

 

 

Islam rất xem trọng những người hiểu biết truyền dạy điều tốt và hữu ích cho mọi người, Nabi Muhammad (ﷺ) nói: “Quả thật, tất cả mọi tạo vật đều cầu nguyện cho người truyền dạy điều tốt đẹp cho người” (Tirmizhi: 2685).

 

Video thumb

 

#####

 

47b20abe9a45c37c86df4ee7dd77927a.jpg

 

Video thumb

 

7d85acbfb9bcf31596f9dae12ac0a4c7.jpg

□■♡■□

 

địa chỉ email liên lạc 

┈┉━•⊰✯✯⊱•━┉┈

Noon.pen@protonmail.com