JustPaste.it

Trong nước
Số tài khoản: 8007041096966
Số thẻ: 9704548000099349
Tên chủ tài khoản: Nguyen Phu Thinh
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bản Việt
Chi nhánh: Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

 

Nhận tiền quốc tế
Số tài khoản: 8007041096966
Số thẻ: 9704548000099349
Tên chủ tài khoản: Nguyen Phu Thinh
Tên ngân hàng: VIET CAPITAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Địa chỉ:: 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mã SWIFT (chuyển tiền quốc tế): VCBCVNVX

https://timoplus.vn/blog/huong-dan-chuyen-nhan-tien-tu-nuoc-ngoai-vao-tai-khoan-timo-plus/