JustPaste.it

Mührü Süleyman

Süleyman Mührü (Ring of Solomon, Khatem Suleyman) Hazreti Süleyman'a (aleyhisselam) atfedilen bir semboldür. Hazreti Süleyman bir peygamberden daha fazlasıdır. Bir Yahudi kralıdır aynı zamanda. Bu sembolü yüzüğünde taşıdığına ve bu yüzükle de cinlere hükmettiğine inanılır. Hatta yüzüğün gücüyle hayvanlarla da konuşabilmekte ve onları anlamaktadır. Orta çağ Arap yazarlarına göre yüzük direkt Allah tarafından yazılmış ve cennetten yeryüzüne gönderilmiştir. Yüzük demir ve bronzdan iki parçalı olarak yapılmıştır. Bir hikayeye göre Sakhr isimli cin yüzüğü ele geçirerek kırk gün boyunca hükmünü sürdürmüş lakin en sonunda gücüne dayanamamış ve okyanusa atmış. Bir balıkçı tarafından bulunmuş ve Hazreti Süleyman'a geri getirilmiştir. mührü süleyman

İslami literatüre göre Deccal hem hazreti Musa'nın asasına hem de Hazreti Süleyman'ın yüzüğüne sahip olacak. Yüzükle kafirlerin alnını mühürleyecek.

Hazreti Süleyman'ın mührü Yahudiler tarafından İsrail bayrağı olarak seçildikten sonra şekle karşı İslam dünyasında bir antipati gelişmiştir. 1948'den önce Süleyman Mührü camilerde, türbelerde, medreselerde bir figür olarak sürekli kullanılırdı.

Maalesef İşid sebebiyle Mühr-ü Şerife karşı da dünyanın bazı bölgelerinde aynı korku ve antipati gelişmiştir.

Her ne olursa olsun İslam'ın olan İslam'ın olarak kalacaktır.

Daha fazla bilgi için https://www.osmanlipazar.com/kisiye-ozel-muhru-suleyman