• Sorumluluğundaki sistemler ile ilgili 7x24 yada vardiyalı olarak destek olunması, izlenmesi ve oluşan hataların giderilmesi için gerekli süreçlerin işletilmesi.
  • Sanallaştırma katmanı ve sanallaştırmaya hizmet evren sanal/fiziksel sunucularla ilgili güncelleme, yama ve diğer kurulumları yapar, ve sorunları çözer.
  • Sanallaştırma altyapısının sağlanabilirlik mimarisine uygun şekilde kurulması, konfigurasyonunun yapılması, sürüm yükseltmelerinin planlanması ve yapılması.
  • Sanallaştırma katmanı ve sanallaştırmaya hizmet evren sanal/fiziksel sunucularda oluşan yazılım ve donanım ile ilgili olarak gerekli eskalasyon ve problem giderme faaliyetlerinin sürdürülmesi.
  • Üretici firma kaynaklı sorunların çözümü için istek açılması ve takip edilmesi. Gerektiğinde 3. parti firmalara bildirimde bulunulması.
  • Hardening, PCI gibi standartları ve güvenlik yamalarını takip edilmesi ve uygulanması.
  • Sanallaştırma mimari tasarımında önerilerde bulunup destek olunması.
  • Tüm Level-1, Level-2,Level-3 destek faaliyetlerinin takip edilmesi ve sürdürülmesi.
  • Sanallaştırma Platformundaki VMware ürünlerinde ( vROPS, vRA,vReplicator v.b. ) ek geliştirmeler yapılması, yeni süreçlerin ve raporlama arabirimlerinin oluşturulması