JustPaste.it

سلم اكسو 6

انسخوا الرمز مع الـ #

 

رمز تشفير ميقا جودة 480p :
#VLqhCbhChbCJOHLOen1T0F19B7M0u-st3AagrIKSFCI

 

رمز تشفير ميقا جودة 720p :

#eQggqwdPu9kZjOSU9KhQKQ-oMZovnth9voF1DB2501Y

 

رمز تشفير ميقا جودة 1080p :

#7E0BQOgWNPxg_uyHO1cr1huofj6O1ey861Msa75qsv8