JustPaste.it

Ok, hasło jest, ale brak odpowiedzi na pozostałe pytania...
Uruchom "FRST". NA klawiaturze naciśnij jednocześnie "CTRL+Y" .Otworzy się Notatnik, wklej do niego:

 

ContextMenuHandlers1: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers3: [{4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C}] -> {4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} =>  -> Brak pliku
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:4FC01C57 [128]
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
HKU\S-1-5-21-2560858011-525428918-120847637-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
BHO: Brak nazwy -> {1E4F0599-5E24-4685-AFBD-460DFE33CDA7}' -> Brak pliku
BHO-x32: Brak nazwy -> {1E4F0599-5E24-4685-AFBD-460DFE33CDA7}' -> Brak pliku
FF ExtraCheck: C:\Program Files\mozilla firefox\defaults\pref\kl_prefs_62fbb8f7_c917_4cf7_957a_aad2b8fa768c.js [2020-08-09] <==== UWAGA (Linkuje do pliku *.cfg)
FF ExtraCheck: C:\Program Files\mozilla firefox\kl_config_62fbb8f7_c917_4cf7_957a_aad2b8fa768c.cfg [2020-08-09] <==== UWAGA
U3 kfwoapow; C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Temp\kfwoapow.sys [56584 2021-03-21] (GMEREK Systemy Komputerowe Przemyslaw Gmerek -> GMER) [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA
U4 DcpSvc; Brak ImagePath
U4 DiagTrack; Brak ImagePath
U4 HomeGroupListener; Brak ImagePath
U4 HomeGroupProvider; Brak ImagePath
S0 PMDRVS; System32\drivers\pmdrvs.sys [X]
U4 WMPNetworkSvc; Brak ImagePath
U4 xbgm; Brak ImagePath
FCheck: C:\WINDOWS\SysWOW64\version_IObitDel.dll [2020-10-07] <==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore: [DisableSR/DisableConfig]  <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-2560858011-525428918-120847637-1000\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
HKU\S-1-5-21-2560858011-525428918-120847637-1000\...\Policies\Explorer: [LinkResolveIgnoreLinkInfo] 1
HKU\S-1-5-21-2560858011-525428918-120847637-1000\...\Policies\Explorer: [NoResolveSearch] 1
HKU\S-1-5-21-2560858011-525428918-120847637-1000\...\Policies\Explorer: [NoInternetOpenWith] 1
HKU\S-1-5-21-2560858011-525428918-120847637-1000\...\Policies\Explorer: [NoViewContextMenu] 0
HKU\S-1-5-21-2560858011-525428918-120847637-1000\...\MountPoints2: {9aa1cfdd-bbd3-11ea-b862-806e6f6e6963} - "E:\ASRSetup.exe" 
BootExecute: autocheck autochk *  
GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
GroupPolicy\User: Ograniczenia ? <==== UWAGA
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Ograniczenia <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-2560858011-525428918-120847637-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge: Ograniczenia <==== UWAGA
EmptyTemp:

 

Na klawiaturze naciśnij jednocześnie "CTRL+S". W "FRST uruchom opcję na "Fix / Napraw". Po restarcie systemu pokaż otrzymany plik "fixlog.txt", jest on w tym samym miejscu co program "FRST". Dalej pobierz program "AdwCleaner". Przeskanuj nim system i usuń, co znajdzie, pokaż raport z czyszczenia tym programem.
https://forum.instalki.pl/adwcleaner-instrukcja-uzywania-programu-t35101.html

 

Odpowiedź spróbuj dać normalnie na forum.