Inicjały - Konkurs z Historii Magii

1. A.D

2. K.K

3. T.T

4. N.S

5. S.S

6. B.M

7. E.C

8. U.G

9. A.L

10. G.K 

(jeżeli uważasz, że jakieś hasło ma więcej niż jedno rozwiązanie to zapisz je wszystkie)