اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد فیصله های جرگه نیم بخش اداره کابل

بتاریخ ۹ ثور، از سوی نیم بخش اداره کابل به رهبری اشرف غنی، یک جلسه نمایشی به نام لویه جرگه دائر گردیده بود که امروز با خواندن قطعنامه به پایان رسید.

ما لازم می دانیم که نکات چندی را درین مورد یادآور شویم:

۱ : اکثریت مطلق اشتراک کننده گان این جلسه کسانی بودند که در هژده سال گذشته در دور و پیش اشغالگران بر پست های پائین و بلند دولتی کار کرده اند و یا هم همکار اشغال کنونی بودند، از آن دفاع می کردند و معاشات دالری می گرفتند، بناءً فیصله های شان نیز تلاش برای ابقای اشغالگران و پشتیبانی از  آنان است.

۲ : این جلسه به هیچ صورت از ملت نمایندگی نمی کرد، حتی بیشتر سیاستمداران کابل نشین و نصف باقی اداره کابل نیز با آن مقاطعه کرده بودند، لهذا این جلسه تنها بهانه جویی برای مصارف هنگفت، مشغول ساختن توجه مردم از ناکامی ها و تلاشی برای نجات از انزوای اشرف غنی بود.

۳ : متاسفانه، بیش از سه هزار اشتراک کننده گان جلسه،  جرأت نکردند که حملات وحشیانه، چاپه های نیمه شب بر خانه های مردم، بمباردمان اماکن مقدسه و کشتار موسفیدان، زنان، جوانان و کودکان از سوی اشغالگران را تقبیح کنند و برای حل و دفع بحران بر جهت اشغالگر فشار وارد نمایند، که این خود حیثیت جرگه مذکور را آشکار می سازد.

۴ : امارت اسلامی وقت به وقت صدها زندانیان جانب مقابل را رها نموده و کرای راه هم برای شان داده است (که در مدت نزدیک رهایی بیش از صد تن زندانی در مرغاب بادغیس نمونه تازه آن است)، ما این کار را به اساس اخلاق اسلامی و حسن نیت خود انجام داده ایم، این خط مشی ما است و ان شاء الله آنرا دوام می دهیم.

۵ : واقعیت اینست که افغانستان از سوی امریکا اشغال شده است و به اساس نصوص صریح قرآنی بر هر فرد این ملت جهاد در برابر اشغال فرض عین است. تا زمانی که گلیم اشغال به کلی برچیده نشده و راه اقامه نظام واقعی و خالص اسلامی همواره نشده باشد، جهاد همچنان فرض می باشد و کسی توان توقف و تعطیل آن را ندارد. احکام دین اسلام ثابت و مدون اند که تفسیر، تعبیر و  تشریح آن شده است، هیچکس حق ندارد که آن را منحرفانه تعبیر کند.

۶ : چنانکه جهاد عمل فرض و بهترین عبادت است، انجام دادن آن در ماه رمضان بیشتر از دیگر ماه ها ثواب دارد. مجاهدین امارت اسلامی در قبال زندگی مردم خود در ماه رمضان و غیر رمضان کاملا محتاط می باشند و در هیچ حمله ای به آن ها زیان نمی رسانند.

۷ : فعلا امارت اسلامی مشغول مذاکرات با جهت امریکایی برای پایان اشغال است، پس ازینکه در گفتگو با جهت امریکایی به نتیجه ای برسد، امارت اسلامی در نظر دارد که با جهت های داخلی نیز بخاطر حل مشکلات داخلی گفتگو و تفاهم نماید.

مطرح ساختن گفتگو های صلح با اداره کابل در زیر چتر اشغال، بی فایده و خطر ضیاع آرمان های جهادی را با خود دارد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۲۸/۸/۱۴۴۰ هـ ق

۱۳/۲/۱۳۹۸هـ ش ــ 2019/5/3م