LOG FIX FRST #3

Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 11-11-2020
Uruchomiony przez Oskar (13-11-2020 22:18:15) Run:2
Uruchomiony z C:\Users\Oskar\Desktop\FRST
Załadowane profile: Oskar
Tryb startu: Normal
==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
    CreateRestorePoint:
    (Acer Incorporated -> Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\NitroSense Service\PSAdminAgent.exe
    (Acer Incorporated -> Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\NitroSense Service\PSAgent.exe
    (Acer Incorporated -> Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\NitroSense Service\PSSvc.exe
    Task: {41CDA64D-2BB3-47BA-983F-B992FF84113E} - System32\Tasks\Software Update Application => C:\ProgramData\OEM\UpgradeTool\ListCheck.exe [473904 2019-07-18] (Acer Incorporated -> Acer Incorporated)
    Task: {6FC8E1C1-DC7B-4BDB-9CAD-E51A0975F8DF} - System32\Tasks\NitroSense => C:\Program Files\Acer\NitroSense Service\PSLauncher.exe [601904 2019-07-19] (Acer Incorporated -> Acer Incorporated)
    R3 PSSvc; C:\Program Files\Acer\NitroSense Service\PSSvc.exe [820016 2019-07-19] (Acer Incorporated -> Acer Incorporated)
    R3 AcerAirplaneModeController; C:\WINDOWS\System32\drivers\AcerAirplaneModeController.sys [30168 2020-05-12] (Acer Incorporated -> Acer Incorporated)
    NitroSense Service (HKLM\...\{6FC78E80-6385-43D6-8A43-FA80094F1A2E}) (Version: 3.01.3012 - Acer Incorporated) >>>> To zainstalowana aplikacja, może to jest ten cały "Acer Update"
    NitroSense_V31 -> C:\Program Files\WindowsApps\AcerIncorporated.NitroSenseV31_3.1.3012.0_x64__48frkmn4z8aw4 [2020-04-09] (Acer Incorporated)
    EmptyTemp:

 

*****************

Punkt przywracania został pomyślnie utworzony.
[10820] C:\Program Files\Acer\NitroSense Service\PSAdminAgent.exe => proces pomyślnie zamknięty.
[10732] C:\Program Files\Acer\NitroSense Service\PSAgent.exe => proces pomyślnie zamknięty.
[9116] C:\Program Files\Acer\NitroSense Service\PSSvc.exe => proces pomyślnie zamknięty.
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{41CDA64D-2BB3-47BA-983F-B992FF84113E}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{41CDA64D-2BB3-47BA-983F-B992FF84113E}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Software Update Application => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Software Update Application" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{6FC8E1C1-DC7B-4BDB-9CAD-E51A0975F8DF}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{6FC8E1C1-DC7B-4BDB-9CAD-E51A0975F8DF}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\NitroSense => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\NitroSense" => pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PSSvc => pomyślnie usunięto
PSSvc => serwis pomyślnie usunięto
AcerAirplaneModeController => Nie można zatrzymać usługi.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AcerAirplaneModeController => pomyślnie usunięto
AcerAirplaneModeController => serwis pomyślnie usunięto
NitroSense Service (HKLM\...\{6FC78E80-6385-43D6-8A43-FA80094F1A2E}) (Version: 3.01.3012 - Acer Incorporated) >>>> To zainstalowana aplikacja, może to jest ten cały "Acer Update" => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
NitroSense_V31 -> C:\Program Files\WindowsApps\AcerIncorporated.NitroSenseV31_3.1.3012.0_x64__48frkmn4z8aw4 [2020-04-09] (Acer Incorporated) => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.

=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 7626752 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 15820309 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 30257505 B
Windows/system/drivers => 1046054 B
Edge => 30720 B
Chrome => 0 B
Firefox => 1099449247 B
Opera => 0 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 0 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 8554 B
NetworkService => 17850 B
Oskar => 57294112 B

RecycleBin => 262323 B
EmptyTemp: => 1.1 GB danych tymczasowych Usunięto.

================================


System wymagał restartu.

==== Koniec  Fixlog 22:18:54 ====