JustPaste.it

Jak emeryt może przekazać 1% podatku PIT za 2020 na OPP przy użyciu komputera

Jak emeryt może najprościej przekazać 1% PIT za 2020 rok

na OPP w 2021 roku przy użyciu komputera

[Opracował: Włodzisław Kostecki]

[Opublikowano 14.02.2021]

Wprowadzenie

 

Wszyscy podatnicy mają obowiązek w terminie do dnia 30 kwietnia po roku podatkowym złożyć w urzędzie skarbowym (US) deklarację podatkową o wysokości osiągniętego dochodu w minionym roku podatkowym.

 

Taką deklarację należy złożyć na formularzu PIT-37. Jego użycie obowiązuje również tych podatników, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody z tytułu emerytur lub rent.

 

Należy jednak zaznaczyć, że emeryci/renciści, których jedynym dochodem były świadczenia emerytalne/rentowe wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są całkowicie zwolnieni z obowiązku wypełnienia tego formularza, bowiem robi to za nich ZUS jako płatnik podatku dochodowego. ZUS wypełnia wtedy deklarację podatkową na formularzu PIT-40A, który przesyła do organu podatkowego z kopią dla podatnika.

 

Dzięki takiej organizacji sprawy emeryci/renciści nie muszą nic robić. Trzeba jednak podkreślić, że wtedy organ podatkowy odprowadzi cały podatek do skarbu państwa.

 

W 2003 roku powstał przepis umożliwiający każdej osobie fizycznej, będącej płatnikiem podatku dochodowego przekazanie od 2004 roku 1% tego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP), co jest przejawem demokracji bezpośredniej.

 

Z prawno-podatkowego punktu widzenia 1% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi zapłacić. Przekazując 1% podatku dochodowego nie dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z pośrednictwa państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Kwota 1% nie jest darowizną, którą wykłada się dobrowolnie z własnej kieszeni.

 

Przekazanie 1% podatku nie jest obowiązkowe, ale nic nie kosztuje i podatnik nic na tym nie traci. Każdy sam decyduje, czy obdarowana organizacja pozna jego dane, czy też wsparcie zostanie przekazane anonimowo. Jeśli ktoś nie wybierze żadnej OPP, wtedy o przeznaczeniu jego 1% zdecyduje państwo.

 

Jeżeli ten 1% podatku chce przekazać na rzecz wybranej OPP emeryt, wówczas musi samodzielnie wypełnić formularz PIT-37 (lub wykorzystać specjalnie dedykowany interaktywny formularz PIT- OP). Należy to zrobić do 30.04.2021.

 

Do otrzymania pieniędzy z 1% uprawnione są tylko organizacje widniejące w wykazie dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Są to podmioty, które uzyskały formalny status OPP, składają sprawozdania finansowe i merytoryczne, nie są w likwidacji ani upadłości. Otrzymane wsparcie z 1% mogą przeznaczyć wyłącznie na statutową działalność pożytku publicznego.

 

Przekazywaniem pieniędzy z 1% zajmują się urzędy skarbowe (US), a warunkiem przekazania jest złożenie przez podatnika deklaracji podatkowej w terminie i zapłacenie przez niego podatku. Przekazana kwota jest pomniejszana o koszty przelewu. Urzędy skarbowe mają obowiązek przekazania organizacji środków z 1% w okresie od maja do końca lipca (w ciągu 3 miesięcy) roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. 

 

Kroki przekazania przez emeryta/rencistę 1% PIT (rozliczonego przez ZUS za 2020 r.)

na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) w 2021 r.

tylko przy użyciu komputera i bez potrzeby zainstalowania na nim dodatkowego programu

 

Warunki i założenia

 

 1. Otrzymałeś z ZUS rozliczenie PIT za 2020 r. na formularzu PIT-40A i nie miałeś w 2020 r. innych przychodów poza emeryturą/rentą. Masz pod ręką również formularz PIT-40A z rozliczeniem PIT za rok poprzedzający (2019).
 1. Nie chcesz nic drukować ani chodzić po urzędach, a masz wolę przekazania 1% podatku naliczonego za 2020 r. na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), która oficjalnie figuruje w aktualnym wykazie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) takich organizacji.
 1. Dysponujesz komputerem z nowoczesnym systemem operacyjnym MS Windows (najlepiej 10, chociaż może być także jego niższa wersja), mającym dostęp do Internetu.
 1. Na komputerze masz zainstalowany bezpłatny program Adobe Acrobat Reader DC, który jest czytnikiem i edytorem dokumentów PDF. Jeżeli nie masz go na komputerze, pobierz plik instalacyjny jego najnowszej wersji z interfejsem w języku polskim poprzez ten link:

https://admdownload.adobe.com/bin/live/readerdc_pl_xa_install.exe

 

Pobrany plik to: readerdc_pl_xa_install.exe (1.18 MB). Otwórz ten plik, aby zainstalować na komputerze Adobe Acrobat Reader DC. Sprawdź, czy jest zainstalowana najnowsza wersja 21.001.20135 (wg stanu na dzień 13.02.2021). Jeżeli nie, uaktualnij.

 

 1. Dysponujesz potrzebnymi aktualnymi danymi „swojej” OPP (z jej strony internetowej lub z jej newsletteru). Jeśli nie, pobrałeś wcześniej wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku, zaktualizowany 10.02.2021 (ze strony Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego tutaj: https://www.niw.gov.pl/lutowa-aktualizacja-wykazu-opp-1-za-2020-rok/). Wykaz ten możesz pobrać w wybranym formacie:

 

.pdf (Adobe Portable Document Format) via link: 

 

https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2020-rok_w_2021_roku_02_2021.pdf

 

[Pobrany plik to: wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2020-rok_w_2021_roku_02_2021.pdf (7.86 MB).]

 

.xlsx (arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel) via link: 

 

https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2020-rok_w_2021_roku_02_2021.xlsx

 

[Pobrany plik to: wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2020-rok_w_2021_roku_02_2021.xlsx (693 KB).]

 

.ods (arkusz kalkulacyjny OpenDocument tworzony w programie OpenOffice lub LibreOffice) via link:

 

https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2020-rok_w_2021_roku_02_2021.ods

 

[Pobrany plik to: wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2020-rok_w_2021_roku_02_2021.ods (729 KB).]

 

Znalazłeś w pobranym wykazie „swoją” OPP. Jak? Otwórz wykaz w wybranym formacie, użyj skrótu klawiaturowego CTRL+F, wpisz dokładnie jak pokazano (dla przypadku Fundacji OKO):

 

"fundacja ośrodek kontroli obywatelskiej oko"

 

W tym przypadku wynikiem jest pozycja 8449, z której należy zanotować: NR KRS 0000620036.

 

Przygotowanie danych, wypełnianie formularza online i wysyłka deklaracji

 

Jak wspomniano we Wprowadzeniu, emeryt/rencista pragnący przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP musi samodzielnie wypełnić formularz PIT-37. Najprościej jest to zrobić za pomocą tzw. KREATORA PIT za 2020 rok dostępnego tutaj: 

https://www.e-pity.pl/pit-online/

 

Wybranie tej metody jest najprostsze, ponieważ:

 

–  nie wymaga zainstalowania na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania;

 

–  nie wymaga pobrania ani drukowania jakichkolwiek formularzy;

 

–  wypełnianie pól formularza i jego wysyłka odbywa się wyłącznie za pomocą komputera;

 

–  na każdym etapie wypełniania formularza zapewnia możliwość cofnięcia się do wcześniejszego etapu;

 

–  nie wymaga posiadania (płatnego) podpisu kwalifikowanego ani uzyskania Profilu Zaufanego;

 

– powoduje wysłanie tak złożonej e-Deklaracji do centralnego systemu informatycznego e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, skąd – po weryfikacji – zostaje przekazana do odpowiedniego urzędu skarbowego;

 

–  umożliwia pobranie (w formacie PDF) oraz wydrukowanie wypełnionego formularza PIT-37 wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO).

Kroki do wykonania 

 1. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza PIT-37 przygotuj następujące dane:

–  Swój numer ewidencyjny PESEL 

[wpisz ten numer teraz dla wygody tutaj:  (potem go stąd skopiujesz)]

 

–  Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja 

[nie musisz jego nazwy wpisywać tutaj – wybierzesz ją z rozwijanej listy wypełnianego formularza (klikając na ikonę lupy po nazwie Urząd skarbowy), lecz upewnij się co do jego nazwy w polu nr 5. otrzymanego PIT-40A]

 

–  Przychód/Dochód uzyskany w roku podatkowym 2020 

[wpisz ten przychód z pola nr 36. otrzymanego PIT-40A teraz dla wygody tutaj:  (potem go stąd skopiujesz)]

 

–  Zaliczka pobrana na podatek w roku podatkowym 2020 

[wpisz tę zaliczkę z pola nr 37. otrzymanego PIT-40A teraz dla wygody tutaj:  (potem ją stąd skopiujesz)]

 

–  Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrana w roku podatkowym 2020 

[wpisz tę składkę z pola nr 41. otrzymanego PIT-40A teraz dla wygody tutaj:  (potem ją stąd skopiujesz)]

 

–  Numer KRS wybranej OPP (wg informacji, które już posiadasz lub odszukałeś w pobranym wykazie OPP

[wpisz ten numer teraz dla wygody tutaj:  (potem go stąd skopiujesz)]

 

–  Cel szczegółowy 1% 

[Wiele OPP precyzuje ten cel np. jako „Wsparcie działań statutowych”, „Rozwój portalu” itp. – na przykład w newsletterze, który możesz otrzymywać lub na stronie internetowej „swojej” OPP. Możesz tego celu nie podać – wtedy wybrana OPP sama zdecyduje, na jaki cel statutowy kwotę 1% Twojego podatku przeznaczyć.]

 

–  Przychód/Dochód uzyskany w roku podatkowym 2019 (potrzebny do weryfikacji Twojej tożsamości) 

[wpisz tę kwotę z pola nr 38. otrzymanego PIT-40A/2019 teraz dla wygody tutaj:  (potem ją stąd skopiujesz)]

 

 1. Wypełnij online formularz PIT-37

–  Otwórz stronę internetową o tym adresie: 

https://www.e-pity.pl/pit-online/

 

–  W oknie po lewej stronie ekranu zlokalizuj i kliknij na link Ustawienia, co spowoduje otwarcie strony: 

https://www.e-pity.pl/pit-online/#/ustawienia 

 

–  W głównym oknie znajdź sekcję pt. DEKLARACJE PIT. Zaznacz/wybierz w niej następujące pozycje: 

 

  • Nie wpisuj celu ‘akcja e-life’ na PITach rocznych
  • Umożliwiaj wpisanie dowolnego numeru KRS

 

–  Przystąp do wypełniania formularza PIT-37. W oknie po lewej stronie ekranu kliknij na link: 

Kreator PIT za 2020

 

Spowoduje to otwarcie strony o adresie:

 

https://www.e-pity.pl/pit-online/#/kreator/sposob-opodatkowania

 

i tytule Sposób opodatkowania. Zaznacz/wybierz następujące pozycje: 

 

e2139c9d96f7862d3e666bc7ed21500f.pngindywidualnie 

e2139c9d96f7862d3e666bc7ed21500f.pngzłożenie zeznania

 

Aby przejść do dalszego wypełniania, kliknij na tej samej stronie na przycisk DALEJ.

 

W odpowiedniej fazie wypełniania dojdziesz do etapu o nazwie Przekaż 1% podatku. Napotkasz tam pewną fundację (FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "AGNIESZKA") występującą jako domyślna (default). Jeżeli nie ta OPP Ciebie interesuje, kliknij na ZMIEŃ OPP.

 

Po kliknięciu na DALEJ dostrzeżesz na kolejnej stronie (na samym dole, po lewej) SAM WPISZĘ KRS. Na następnej stronie (Przekaż 1% podatku) wpisz nr KRS wybranej przez Ciebie OPP oraz – jeśli chcesz – Cel szczegółowy 1%. Możesz tam także wybrać, co kreator ma zrobić, gdy napotka instrukcję Nie chcę przekazywać danych osobowych do OPP.

 

Po kliknięciu na DALEJ znajdziesz się na stronie Podsumowanie, na której możesz obejrzeć oraz pobrać i/lub wydrukować wypełniony formularz PIT-37. Dostrzeżesz tam również następującą informację:

 

W kolejnym kroku bezpiecznie i szybko dostarczysz Twój PIT do Urzędu Skarbowego w formie

e-Deklaracji

 

 1. Wyślij online formularz PIT-37

Będąc na powyższej stronie, kliknij na DALEJ. Zaprowadzi Cię to na stronę Wysyłka e-Deklaracji.

 

Aby dokonać tej wysyłki, konieczna jest najpierw weryfikacja Twojej tożsamości. System dokona tego na podstawie kwoty przychodu uzyskanego przez Ciebie za rok podatkowy 2019. W tym celu, w wolnym polu na dole sekcji Przychód za rok 2019 wpisz z pola 38. formularza PIT-40A/2019 Twój przychód w  roku 2019.

 

Jeszcze niżej możesz opcjonalnie wpisać swój adres e-mailowy. Warto to zrobić, bowiem wtedy dostaniesz z adresu e-file sp. z o.o. sp.k. biuro@e-file.pl dwa e-maile:

 

–  pierwszy, pt. „Przetwarzanie e-deklaracji: PIT-37 e-pity online”, informujący, m.in., że:

 

„Twoja e-Deklaracja o identyfikatorze: (tutaj 32-znakowy ciąg alfanumeryczny), wypełniona w dniu (data i  godzina), jest aktualnie w trakcie wysyłki do centralnego systemu informatycznego e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.”

 

„[…] status Twojej e-Deklaracji to: 301 Przetwarzanie.”

 

– drugi (ok. 1 minuty później), pt. „Pomyślnie odebrano UPO dla e-deklaracji: PIT-37 e-pity online”, informujący, m.in., że:

 

„W załączniku w pliku PDF przesyłamy UPO (Urzędowe Poświadczenia Odbioru) Twojej e-Deklaracji o  identyfikatorze: (tutaj powyższy 32-znakowy ciąg alfanumeryczny).

 

„Twoja e-Deklaracja o identyfikatorze: (tutaj powyższy 32-znakowy ciąg alfanumeryczny) otrzymała status 200, co oznacza, że została pomyślnie wysłana do centralnego systemu informatycznego e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.”

 

„Pamiętaj – UPO wraz z wysłaną deklaracją należy przechowywać przez okres 5 lat na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego. UPO to jedyny dowód na to, że deklaracja została poprawnie złożona przez Internet.”

 

KONIEC PROCEDURY