1. Jak nazywali się naukowcy, którzy pracowali nad powstaniem i opisaniem diagramu H-R?
2. Jaki jest typ widmowy Słońca?
3. Która teoria historyczna zakładała, że Słońce znajduje się w centrum Wszechświata?
4. Które planety Układu Słonecznego są określane mianem "gazowych olbrzymów"?
5. Ile jednostek astronomicznych wynosi średnia odległość Ziemi od Słońca?
6. Komu przypisuje się odkrycie zjawiska rozszerzania się Wszechświata?
7. Która planeta jest czwarta, według oddalenia od Słońca, w Układzie Słonecznym?
8. Jakim obiektem jest Eris?
9. Nazwiskiem jakiego uczonego nazywamy prawa ruchu planet?
10. Jak nazywamy sprzeczność pomiędzy wysokimi oszacowaniami prawdopodobieństwa istnienia pozaziemskich cywilizacji i brakiem jakichkolwiek obserwowalnych śladów ich istnienia?Created: 07/11/2018
Visits: 45
Online: 0