ทำเสน่ห์


 รับทำเสน่ห์
 ทำเสน่ห์ สายขาว
มนต์ดลใจ รับทำเสน่ห์ เรียกจิตคนรัก ทำให้คนรักกลับมา ด้วยมนต์วิชาสายเขรแท้ จากประตะบองประเทศกัมพูชา เป็นสายขาว ไม่เข้าตัว ไม่ให้โทษ สำเร็จสมหวังเร็ว เทียนอิ้นคู่เรียกจิตคนรัก ปั้นหุ่นเทียนทำเสน่ห์ หรือการทำเสน่ห์ผูกหุ่นด้วยเส้นผม หลากหลายวิธีทำให้คนรักกลับมา
https://www.facebook.com/1232149123547766