JustPaste.it

Terma dan Syarat Penggunaan Borang Saringan Online Public Health Malaysia

1) Pihak kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua kehilangan atau kerosakan kepada anda/keluarga anda akibat daripada penggunaan sistem online yang disediakan.

2) Maklumat yang diberikan adalah sulit dan semua data yang diberikan hanya untuk kegunaan Public Health Malaysia (PHM) dengan tujuan analisa, rujukan dan kajian yang akan memberikan manfaat kepada pembangunan intervensi dan saringan kesihatan secara maya tanpa memberikan email/maklumat peribadi kepada orang lain.

3) Pihak Public Health Malaysia berhak mengubah terma dan syarat-syarat di atas tanpa perlu memberitahu pihak berkenaan pada bila-bila masa.

4) Sebarang penghantaran maklumat dengan menekan "submit" di penghujung muka surat google form adalah dianggap telah bersetuju dengan syarat dan terma yang telah ditetapkan. Kepada pengguna yang telah submit dan tidak bersetuju dengan terma yang diberikan, adalah disarankan untuk menghantar mesej kepada pihak PHM dengan kadar segera di laman web berikut - 

http://m.me/publichealthmalaysia

 

[Vers 1.1: Updated Jan 2018]