1. ELIZRTSAOW

2. KIOEPA DNA IZCMGAYIMN OYZRWTSIENIAM 

3. KISYLERI

4. ARSTNOOIMA

5. RAŻOSTENTY URNY

6. MANSTRUACJAT

7. ROBONA DRZEP ZRCNĄA GIAMĄ

8. ASTORIHI GIMAI

9. KLAZĘCIA I KUROI

10. ŻRÓWIARBWOST

Czas na przesyłanie odpowiedzi - do 8 grudnia do godziny 21:30 na sowę morrigan_a@wp.pl

Powodzenia!