Grafisk design - Jordans unika geografiska läge resulterar i att dess experter väljer självutveckling, som inkluderar grafisk design. Experter är också inblandade i utvecklingen som sker i grannländerna och internet var extremt användbart för att få berörda parter på dessa två områden i kontakt med varandra och dela med sig av eventuella utvecklingsverktyg. Utvecklingen av grafisk design stöds också av årliga utställningar och specialiserade konferenser som hålls både i Jordanien och utanför den arabiska världen. De akademiska och professionella specialisterna som grund för att utveckla grafisk design genom bildandet av lokala inlärningsinstitutioner. I dessa institutioner kan akademiker, programmerare och grafisk design lärare träffa professionella designers och diskutera hur företag går framåt och krav på arbetsmarknaden. Praktisk träning betraktas som grunden för grafisk design, där studentens akademiska färdighet och hans kreativitet byggs. Att arbeta i ett designkontor anses vara det viktigaste och mest effektiva verktyget för att mäta akademins nivå. Det ger också en indikation på effektiviteten av lärare i att producera en generation studenter som kan hantera akademiska etos och engagera sig i yrkets krav. Denna utbildning ger eleverna möjligheter att polska och utveckla sina färdigheter genom att arbeta tillsammans med etablerade utövare. Dagens grafiska designverktyg bygger på informationsteknik för att producera visualiseringar av den vetenskapliga utvecklingen. Denna visualisering kräver förståelse för den vetenskapliga teorin och de tillgängliga visualiseringsverktygen, som i sin tur bygger på den grafiska designers kompetens.