Prawnik jest zaangażowany w rozwiązywaniu sporów sądowych i pozasądowych, pełni misję publiczną, często absorbuje się nauczaniem oraz badaniem dziedziny prawa. Adwokaci zajmują się obroną interesów jednej ze witryn internetowych sporu w procesie. Bowiem adwokat jest profesjonalistą, który posiada charakterystyczne przygotowanie do zawodu oraz obeznany w zagadnieniach prawnych, jest jedyną figurą, jaka może zagwarantować dobre nastawienie do kłopotu, jakie może napotkać obywatel na drodze sądowej - przetestuj adwokat Lublin. Należy zanotować, że oprócz jego udziału w rozprawie, podstawową oraz główną funkcją mecenasa jest zapobieganie. Dzięki należytemu doradztwu oraz poprawnym redagowaniu umów i innych dokumentów, mogą, bowiem być uniknięte konflikty społeczne. W ten sposób, adwokat, zamiast uczestniczyć w sporach sądowych, może posiadać znaczny wpływ na to, by do nich nie dochodziło. Może on też pełnić rolę mediatora w wielu wypadkach sporów pozasądowych. W większości działań sądowych jest obowiązkowe stawiennictwo przed sądem w obecności prawnika, co gwarantuje właściwe korzystanie z prawa do ochrony.