JustPaste.it

>DEBATT. Är du kritisk emot systemet? Spännande! Är du emot globaliseringen också? Jag >är fortfarande intresserad, men tyvärr har det blivit alltmer uppenbart att många med de >här tankarna vill något annat, något väldigt mycket annorlunda än vad jag vill. Det skriver >samhällsdebattören Mats Sederholm provokativt och särskilt riktat till NewsVoice läsare >med högern som världsbild.

>Systemhatarna från högern är inte främst emot systemet för att systemet urholkar människors >kraft och gör dem tomma och anpassningsbara. De är bara emot de delar av systemet som yrkar på >något kollektivt. Systemet för dem är skatter, staten, myndigheter och gemensamhet.

Klart felaktigt antagande. Att människor blir tomma, anpassningsbara, matade med vad de ska tycka. Är troligen vår tids största problem just nu. Det gör alla handlingsförlamade och inte bara det, människor mår dåligt av att de känner att de har förlorat inflytande över sitt eget liv.

Det borde vara så att myndigheter och staten, jobbar för folk. Men vem kan ärligt säga att så är fallet nu? Det är ytterst tydligt att vi har en åsiktselit, bestående av företagare, politiker, och de som arbetar med media.

Det kollektiva är inte på lika villkor. Det kollektiva består nu istället av att du som den enskilda människan ska bocka och buga. Sedan lämna över makten till de som säger sig vilja ditt bästa. Sällan är så fallet, utan de som jobbar åt dig har en egen agenda. Ju mera överstatlighet och större ”gemenskap” det blir, desto mindre kommer din rösta att höras. Ja, inte ens stora gruppers önskemål kommer makten att lyssna på.

Jag är av de åsikten att i det stora hela kommer det inte gynna saker globalt heller. Att det stora Tyskland, får inflytande över hur vi ska ha vår rennäring, kommer inte gynna någon. De som lever med renar vet bäst vilken politik som ska råda. Det enda som kommer hända är att politikerna i Bryssel kommer lyssna på storföretagens agenda.

Är man höger, är man för frivillig gemenskap, så som vi har genom föreningar och dylikt. Det är en falsk gemenskap att tro att vi har någon gemenskap, bara för att vi har statliga myndigheter.

>De är inte främst emot att barn hålls instängda på förskolan 7-17 för att det hindrar barnen >från en naturlig uppväxt med sina käraste till hands i en verklig värld och av medmänskliga skäl. >De är det eftersom de vill återskapa en gammal och fast familjekultur. Inte för familjens skull utan

Det är bevisat att barn blir mycket bättre och säkrare som människor om du får vara så mycket som möjligt med sin mamma och pappa och inte kastats in i förskolan.

Att vänstern och kommunisterna, vill fostra dina barn är för att de vill ha makten över dem. Att styra deras tankar och åsikter.

>för den patriarkala ordningens skull och för att kvinnan ska hem igen.

Att du tror på någon ”patriarkala ordning” är bara löjligt. Inte värt att kommentera. Att högern skulle tvinga kvinnor till något, stämmer inte heller. Att vara höger, det är att vara för självbestämmande och frihet för individen. Därmed frihet för familjen att bestämma över hur de vill ha det. Ska hon jobba eller inte. Det är vänstern som ständigt ska forma samhället och styra hur människor ska bete sig.

>De är inte främst emot globaliseringen för att globaliseringen leder vår kultur bort från >människovärde och demokrati. De är emot globaliseringen eftersom de ser globaliseringen som en >elit som bara vill bestämma över dem och de vill helst bara slippa andra som lägger sig i.

Ja, det stämmer bra. Anser du att det inte stämmer och om det stämmer varför ska vi ha det så?

>De vill inte främst ha ekologisk mat för att det är nyttigare och skapar ett naturligt och grönare >samhälle. De vill ha det eftersom de är övertygade om att annan mat är ett sätt för staten att >förgifta människor och staten ska ge fan i dem.

Vem är emot ett grönare och naturligt samhälle? Ekologisk mat är ett personligt val. Inget specifikt vänster eller höger.

>De vill inte vaccinera sig främst för att det kan vara en hälsorisk, de vill heller inte kontakta den

Det varierar mycket inom högern. Många ser inga problem med det ökande kravet på att alla ska vaccinera sig. Jag skulle säga att merparten av högern är för mer vaccinering. Jag är det dock inte. Men det är inget specifikt med att vara del av högern att göra. Lika lite som om du är kristen eller inte.

>vanliga vården främst för att den ser på människan som en enkel biologisk maskin och saknar en >holistisk syn på människan. Nej de vägrar eftersom de är övertygade om att den gemensamma >sjukvården, deras system, medvetet vill dem illa.

Sjukvårdsfrågan är den svåraste av alla att ha en bra politik kring. Både högern och vänstern är ganska vilse i hur man ska göra. Att du påstår att högern är övertygade om saker kring den gemensamma sjukvården är bara rena fantasier och lögner. Ja, det är fake-news. Var har du dina källor till det?

>De är emot feminism eftersom hela tanken på att kvinnors karaktär och kompetens ska få >utrymme i samhället försvagar allt vad de står för. Att den patriarkala ordningen och förtryck

Ditt hat emot högern förblindar dig. Vad hittar du källor till att högern skulle vara emot att kvinnor jobbar? Fakenews.

> skulle ha gjort kvinnor fly förbannade och skapat feminism vill de inte vidkännas, de hänvisar >hellre till en elit som hittat på feminism och sedan lurat människor.

Att dagens feminism inte är någon feminism längre är ett problem. Det är istället en dold agenda kring att införa kommunism. Det finns många feminister av dem gamla skolan som är rasande på dagens feminism. Pga att den inte längre är för jämlikhet mellan könen.


>De uppmuntrar till hat mot muslimer och förvandlas då för en kort retorisk >stund till försvarare av kvinnor för att det tjänar deras islamofobi, samtidigt >som de uppmuntrar till kvinnoförtryck i rollen som vit-makt-förespråkare och >den vita mannens naturliga dominans och världsordning. De är den gamla >tidens korsriddare i nya kläder.


Endast en totalt vriden person, kan tro sånt du skriver. Självklart är en normal människa emot kvinnoförtryck. Det är bara de med vridna åsikter som, likt dig, Som kan övertyga sig själv om att inte kritisera kvinnoförtryck där det finns på riktigt. Och samtidigt ordna till någon konspiration kring högern.

>De hänvisar till konspiratoriska förklaringar, inte för det faktum att konspirationer verkligen >kan finnas och att det är vettigt att beakta alla förklaringar med tanke på korruption, intriger och >härskarteknik, nej, för att ”systemet alltid är konspiratoriskt” och vill dem illa.

Det är delvis systemet som det är fel på. Om man inför kommunism så går det alltid snett.Men det främst människorna som styr som är problemet.

>De misstror inte media för att media har för stor makt, nej för att media gör som deras egna sajter >gör, väljer fakta efter tycke.

Fakta och nyheter döljs av media, men framför allt används orden på ett sådant sätt att nyheten förvrängs. Lyssnar man till många olika fakta kanaler så kommer sanningen alltid att lysa starkare.

Framför allt om du har gjort så under många år. Problemet idag är att människor, endast lyssnar till de stora mediahusen och deras version av verkligheten. Då hamnar man i en bubbla en verklighetsbeskrivning, som media ständigt jobbar på att försöka få samman, även om människor nu börjar tvivla starkt på alla dessa mängder med lögner. Det är därför det är panik hos media nu.

De har börjat tappa i förtroende och inflytande över människor.


>De är inte emot härskande system, tvärtom de stöder härskande system. När kapitalism, banker >och stålar styr vartenda steg i deras värld, när den fria marknaden och konkurrensnormen härskar >över dem i vartenda andetag så har de ingenting emot detta. De har ingenting emot den

Det ni från vänstern ska fråga er är. Hur kan det komma sig att storkapitalet, investmentbanker och kapitalister, som ni tidigare beskrivit som de onda. Att de nu är på er sida.

Vänstern har ju allt från AFA, kommunister, muslimer, feminism till kapitalisterna som äger media på sin sida. Då bör man fråga sig om allt står rätt till om man är vänster?

Det är knappast så att Alliansen eller SD-röstare, får någon kärlek från storkapitalet längre.

Framför allt så hatar storkapitalet, frihetsälskare och mera traditionella konservativa som nu inte har något parti att rösta på längre. Då alliansen alla gått till mitten.

> kapitalistiska eliten eftersom den säger ”gör vad ni vill, ni har frihet”. Att detta förvandlar dem >till fria kanariefåglar i en instängd bur av stålar och makt vill de inte veta av.


>De är inte emot härskarstrategier, de hyllar härskande. De ställer folk mot folk, >religioner mot religioner, väst mot öst, öga för öga och tand för tand, precis >som härskare alltid fått fotfolket att göra.


>De hatar aktivister eftersom aktivister är progressiva medan de är regressiva. De tror att alla >människor som vill verka för en förändring och aktiverar sig är styrda av en elit. De vill, precis >som en elit skulle önska sig av dem, supa sig fulla på selektiva fakta och bli oförmögna till >handling och förändring och således stödja gällande ordning.

Nu blir det komplicerat. Jag hoppas dock att du orkar läsa allt för det kommer ge dig mycket insikt som du aldrig kommer läsa på andra ställen.

 

Dem mänskliga hjärnan har har två hjärnhalvor. Den vänstra och den högra.

Det är så att den halva som är på vänster sida, den säger man har hand om logik, språk, matematiskt analytiskt tänkande, mm. Den brukar sägas vara den röda halvan.

 

Den högra hjärnhalvan, den är mera den känslomässiga, den kreativa. Den skapande, musik, fantasi, helhetstänkande, mm

De säger man är den blåa halvan.

 

En intelligent människa och framför allt en som har balans mellan sina båda halvor, så den kan tänka både kreativt, men även logiskt och analytiskt. Det är en sund människa.

 

Det är också så att kvinnor naturligt ligger närmare sin högra halva, i sitt tänkande. De är mera känslomässiga i sina resonemang.

Men som med allt annat så är det individen och hur du tränar dig som avgör. Tyvärr så är det så att det sägs att det är något positivt att ligga starkt i sitt tänkande bara i den högra halvan.

 

Man kan höra påståenden som ”Det räcker med kärleken, det är allt vi behöver”.

Totalt nonsens. Det fattar alla som tänker lite längre än näsan. Att bara gå runt och tro att om jag älskar allt och alla så bli det bra. Det stämmer inte. Planering, hårt arbete och logiskt tänkande tar oss långt.

Det är här som ditt påstående ” aktivister är progressiva” kommer in.

Man har matat oss med att progressivt, dvs framåt, skulle vara något positivt laddat ord. Som om allt som går framåt skulle vara positivt. Det är nonsens. Att miljöförstöringen går framåt är inget positivt. Men det är också något progressivt.

Dessutom så är det så att vänstern, inte har någon långsiktig plan för var de ska komma.

Nej, för att ersätta det man kallar målsättningar. Att man målar upp vart man vill komma med världen, landet och samhället. Så har man ersatt det med att istället börja prata om värdegrunder, människosyn och annat flum. Som inte betyder något.

 

Man gör det för att slippa prata om vart vänstern vill komma. Man försöker istället säga att bara vi har rätt människosyn, så kommer det i sin tur leda till ett bra samhället.

Det anser jag är helt fel. Det enklaste för att leda och styra utvecklingen är att man först var ett mål och en vision. Sedan är det mycket enkelt att veta vad du ska göra för att komma dit, beroende på hur saker nu är.

 

>För dem är kärlek sammanhållning, men utan medkänsla.

>Systemhatare från högern, jag vill aldrig beblandas med era åsikter och er människosyn, >men ni har mig på er sida när någon ska tysta er röst för sin egen makts skull.

Nej, när det kommer till kritan så är det att inte lyssna utan att tysta våra röster som gäller. Jag tror dig inte alls när du påstår att du står för det fria ordet.

>Text: Mats Sederholm, Klar Sikt