JustPaste.it

Ahrar Şam komuta kademesinin Devrimi kurtarıp doğru yola yönlendiren çözüm ve önerisi:

Suriye'nin kuzeyinde Mücahit Gruplara karşı ŞFC'nin başlattığı saldırılardan hemen sonra, mücahitler arasında kan dökülmesini önlemek amacıyla arabulucu olup çatışmaları durdurmak için birliklerimizi geçiş noktalarına konuşlandırdık.
ŞFC’nin,Söz konusu Grupların kendilerini fes edip Ahrar Şam’a katılmaları halinde buna itiraz etmeyip bu durumu kabul edecekleri bilgisi bize ulaştığı andan itibaren Suriye Sahasında oluşabilecek bir iç kargaşanın önlenmesi için söz konusu gurupların Ahrar Şam’a katılmalarını kabul ettik. Aksi takdirde Mücahit gruplar arasında yaşanabilecek iç sorunlar ve çatışmalar neticesinde masum insanların kanı akacak ve bu durum Suriye sahasında Ehl-i Sünneti zayıflatıp gücünü tüketirken Esed ve müttefiklerinin kazanmasına sebep olacaktı. Şunu da belirtelim ki; hiçbir şer’i, aklî ve hukuki bir sebep olmaksızın ŞFC'nin şuana kadar Hareketimize ve Hareketimize bağlı Mücahitlere saldırmaya devam etmesi bizi çok şaşırttı. Biz bu saldırıların Direnişin faydasına olmadığını ve bu durumun Esed ve yandaşlarından başka kimseye yarar sağlamayacağını biliyoruz. Son olarak "Devrim Gemisi" batmadan önce bu çağrıyı yapıyoruz;
1- Bütün bölgelerde bir an önce çatışmaların ve askeri yığınakların sonlandırılması.
2- Hareketimize yeni katılmış gurupların Hareketimizle bütünleşmesi için yapılması gerekenler hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. Bu sürecin gruplaşmaya ve yeniden grupçuluk aklına dönüşmemesi için Hareketimize yeni katılan Şerefli devrimcilerin birikimlerinden ve insan gücünden faydalanılıcaktır.
3- Değerli alimlerimizin Suriye sahasının geleceği için dün yayınlamış oldukları girişime binaen Suriye'nin Kuzeyinde bulunan Mücahit Grupların komutanlarını 48 saat içerisinde aşağıda zikredilen konularda karar almak üzere toplantıya davet ediyoruz.
Sahadaki bütün Grupların ortak katılımı ile;
1. Âlimlerden ve Komutanlardan oluşan Yüksek Şura (İstişare) Meclisi’nin kurulması
2. Merkezi Askeri Genelkurmay oluşturulması
3. Merkezi Siyasi temsiliyetin belirlenmesi
4. Merkezi Şer'i Birliğin kurulması
5. Şer'i Mahkemeler Birliğini tesis etmek.
Oluşturulacak olan bu yeni yapılanma ile Mücahit Gruplar birbirine kenetlenip Allah'ın Kanunlarına sımsıkı yapışarak Suriye Devriminin başından beri belki de en zor merhalesi olan bu dönemde tek yetkili merci olacaklardır.
Bu oluşum, yeni bir ruh ve mücadele azmi ile Suriye Halkının ve Mübarek Direnişinin maslahatlarını ve hedeflerini korumak ve Suriye Halkına karşı savaşanlarla mücadele etmeye odaklanacaktır.
Oluşturulacak Yüksek Şura (İstişare Meclisi) en kısa zamanda Suriye Sahasında Gruplar arasında gerçek ve kalıcı birlikteliği tesis etmek için gayret sarf edecek, son günlerde ve daha öncesinde yaşanan problemlerden kaynaklanabilecek yeni sorunların ortaya çıkmaması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir.
ŞFC'de ki kardeşlerimizle Ahrar Şam’a yeni katılan kardeşlerimiz arasında yaşanan sorunların çözümü için, Hareketimize yeni katılan grupların ŞFC'ye yada ŞFC'nin Hareketimize yeni katılan gruplara karşı yaptığı hatalar varsa en kısa sürede Şer'i Mahkeme oluşturarak bu hataların mahkeme yoluyla çözülmesini teklif ediyoruz.
Şayet ŞFC, Hareketimizin Cebel el- Zaviye'de yada diğer bölgelerde ki karargâhlarına saldırmaya devam eder, askeri yığınak yapmaya son vermezse ve de detaylarını yukarıda açıkladığımız önerilerimizi red ederse Hareketimiz kendi karargâhlarını ve askerlerini korumak ve savunmak için gerekeni yapacaktır. Bu durumdan kaynaklanan günah ve tepkilerden ŞFC sorumlu olacaktır.
Doğrusu bunda, kalbi olanlar ve kulak verip dinleyenler için ders ve ibretler vardır.
Velhamdulillah Rabilalamin.

                                                                                                                                                                                                                              Ahrar Şam İslam Hareketi
                                                                                                                                                                                                                                   Genel komutanlığı
                                                                                                                                                                                                                              29 Eebiyu Elevvel 1438                                                                                                                                                                                                                                                27/01/2017