Zobowiązania mają twarz mężczyzny

53% zadłużonych kredytobiorców są to mężczyźni. Dług zaciągnięty rozdziela się w zależności od płci.

 

Niepohamowana chęć do posiadania wszystkiego co materialne pcha nas w objęcia pychy i do tego, by
móc prowadzić życia z gestem oraz nowo - modna rozrzutność skutkuje tym, że ciągły konsumpcjonizm
nakręca stan nieustającego wpadania w ciasną spirale długu.


Według badań przeprowadzonych przez firmę Casus Finanse dług zaciągnięty rozdziela się w zależności
od płci. Z tego raportu wynika, że średnia wartość zadłużenia dla mężczyzny wynosi już 5.900 zł., podczas
gdy kwota zaległego kobiecego zobowiązania wynosi ponad 4000 zł.


53% zadłużonych kredytobiorców są to mężczyźni oraz aż 63% stanowi odsetek za niezapłacone
rachunki, niespłacane kredyty i pożyczki. Powyższe liczby i wyliczenia dotyczą jedynie długów
indywidualnych. Statystyczny Polak znajdujący się pod kreską ma 47 lat, najczęściej nie spłaca własnych
zobowiązań kredytowych w postaci gotówkowej oraz rachunków za telefon komórkowy. Jest to po 30%
każdej zapłaconej raty comiesięcznego zobowiązania. Kredyty gotówkowe to 65% całego
zadłużenia.Istnieje jeszcze jedna kategoria zadłużenia - te zaciągane w instytucjach parabankowych. Tu
następuje proporcjonalna zamiana miejsc. 58% kobiet w stosunku do 42% mężczyzn.


Taki nierównomierny stan rzeczy tłumaczy się dwojako. Kobiety mimo wysokich kwalifikacji zawodowych
zarabiają znacząco mniej od mężczyzn, dlatego mają zdecydowanie mniejsze zdolności kredytowe,
dlatego też potrzebną im gotówkę organizują przy udziale umów z tzw. chwilówkami. Druga interpretacja
tej kwestii wygląda nieco inaczej. Tak naprawdę to mężczyźni zadłużają się tylko i wyłącznie po to, by
spełniać coraz bardziej wyrafinowane zachcianki ich kobiet.


Jest taka ogólnie przyjęta ustawa w polskim prawie. Jasno rozstrzyga ona o tym, kto za kogo płaci jego
długi, jednoznacznie mówi o tym, że za zobowiązania odpowiada ten, kto je zaciągnął. Jak od
wszystkiego, także i tu istnieją wyjątki od reguły. Są nimi:
- umowa najmu mieszkania.
- przyjęcie spadku.
- ucieczka z majątkiem.