Zmiany klimatu a przyszła rewolucja

Wkrótce w wyniku ulewnych deszczy w czasie żniw w Europie zachodniej i suszy na wschodzie kontynentu euroazjatyckiego, dojdzie do ogromnej ( 200%) światowej zwyżki cen żywności.

 

KLIMAT I PRZYSZŁA REWOLUCJA

Podczas Minimum Daltona-minimum aktywności słonecznej doszło do oziębienia ziemskiego klimatu bo lata stały się zimniejsze i bardziej mokre. Rewolucja Francuska wydarzyła się w trakcie tego minimum. Dwie prace o klimacie Francji podają, że w latach poprzedzających Rewolucję Francuską, i podczas niej, doszło do warunków pogodowych szczególnie niekorzystnych. Zimą i wiosną panowały susze, a w czasie żniw padały ulewne deszcze. Nieurodzaje spowodowały drożyznę żywności  co wywołało niezadowolenie społeczne i w konsekwencji rewolucję. Najnowsza prognoza USDA podaje, że na świecie w 2015 i obecnym roku były i są spodziewane rekordowe zbiory pszenicy. Główną przyczyną jest zwiększenie prognozy zbiorów pszenicy w USA (o 5 mln t, do 61,53 mln t.), Rosji (o 1 mln t, do 65 mln t) i na Ukrainie (o 1 mln t, do 25 mln t), ze względu na korzystne warunki pogodowe. Z kolei ulewne deszcze we Francji były przyczyną obniżenia prognozy zbiorów pszenicy w całej Unii Europejskiej o 1 mln t do 156,50 mln t. Widać z tego, że głównym obszarem upraw pszenicy jest kontynent euroazjatycki. Najprawdopodobniej podczas nadchodzacego kolejnego minimum aktywności słonecznej dojdzie do powtórki sytuacji z okresu Rewolucji Francuskiej. W wyniku ulewnych deszczy w czasie żniw w Europie zachodniej i suszy na wschodzie kontynentu euroazjatyckiego, w okresie kilku a może kilkunastu lat dojdzie do nieurodzajów w zbiorach pszenicy i ogromnej (przynajmniej 200%) światowej zwyżki cen żywności. Wywoła to globalne niezadowolenie społeczne i powszechne rozruchy głodowe. Wyłonią się nowe, młode elity, które staną na czele zbuntowanych mas. Dojdzie do masowych migracji ludności w poszukiwaniu dostatku żywności. Jeżeli się to wszystko wydarzy to mam dla tych nowych elit przygotowany program globalnej pokojowej rewolucji, który przedstawiłem w książce pt. Historia naturalna i zmiany klimatu, dostępnej w Internecie. Czy zostanie on zrealizowany???

Jakuszowice, 21 lipca 2016, godzina 6:14 Bogdan Góralski