Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Tylko w wirtualnym świecie jest możliwe zmartwychwstanie JEZUSA CHRYSTUSA. Czyli nasz świat jest wirtualny?

Tylko w wirtualnym świecie jest możliwe zmartwychwstanie JEZUSA CHRYSTUSA. Czyli nasz świat jest wirtualny?

 

Tylko energia jest potrzebna aby zbudować nowy świat?

Ile trzeba byłoby materii aby zbudować, stworzyć  nasz świat, System Słoneczny, Wszechświat?

Tymczasem aby stworzyć świat wirtualnie potrzebna jest tylko energia i pustka w której ta energia się rozchodzi, komunikuje się.

Czy możliwa byłaby wolna wola istot w świecie innym niż wirtualny w którym może być zrealizowana wszelka potencjalność?

Taki wirtualny świat mógłby istnieć jedynie gdy energia jest multiplikowana?

Taki świat jest celem naszej ewolucji, naszym przeznaczeniem?

Tylko w wirtualnym świecie jest możliwe zmartwychwstanie JEZUSA CHRYSTUSA.

Czyli nasz świat jest wirtualny?

 

 

Only energy is needed to build a new world?

How much   matter we would have  been needed to build, create our world, the solar system, the universe?

In the meantime, to create the virtual world, only energy and emptiness is needed in which this energy is spread, communicates.

Would it be possible for the free will of beings in a world other than the virtual one in which all  potentiality could be realized?

Such a world is a purpose of our evolution and our destiny?

Such a virtual world could exist only if energy is multiplicated?

Warsaw, 12:20,  March 27, 2017 Bogdan Góralski