Zły system zepsuje nawet dobrych ludzi

Można powiedzieć, że ludzie nie są z natury źli, a przynajmniej odsetek tych złych z natury nie jest duży.

 

Ludzie nie są też z natury dobrzy. Dobre i poprawne zachowania trzeba od nich egzekwować i można to zrobić tylko przy pomocy spójnego i jasnego systemu, przede wszystkim prawnego. Przepisy muszą być konsekwentne i zrozumiałe, a każde ich złamanie powinno być zagrożone konkretną sankcją. Oczywiście same przepisy nie wystarczą, one są tylko częścią systemu. Najważniejsze jest zapewnienie nieuchronności nastąpienia sankcji, czyli kary. Musi istnieć organ, który będzie karał za każde przekroczenie prawa, a w każdym przepisie powinno być zawarte, który organ i w jaki sposób może egzekwować jego naruszenie.

Tymczasem polski system prawny ma mnóstwo dziur, przepisy są mętne i zagmatwane. często nie zawierają żadnych sankcji, a jeżeli już ją zawierają to nie określają kto miałby ją egzekwować. Przykład z życia: nie wolno używać butli z propanem w budynku wielomieszkaniowym, w którym funkcjonuje instalacja z gazem ziemnym. Sprawa jest dość ważna i ma praktyczne uzasadnienie, bo na przykład w przypadku pożaru budynku strażacy w pierwszej kolejności odcinają dopływ gazu, a następnie pewnie wchodzą do środka. Niestety były przypadki, że takich pewnych siebie strażaków zabijał wybuch butli. Przepis jest, sankcji nie ma i nikt  nie ma kompetencji, żeby go egzekwować (sprawdzałem) ani Straż Pożarna, ani Straż Miejska, ani Policja. To tylko jeden przykład ale takich przypadków jest mnóstwo.

Specyfika Polskiego społeczeństwa polega na tym, że 45 lat komunizmu wyrobiło w ludziach przekonanie, że wykorzystywanie dziur w prawie jest czymś dobrym, powstaje przyzwolenie społeczne dla takiego postępowania i znajduje ono naśladowców. Tak jest na przykład z płaceniem czynszów. Tylko mała część lokatorów nie płaci dlatego,że ich na to nie stać, większość stać na płacenie ale nie robią tego widząc bezkarność innych i bezradność systemu. Taka już jest natura ludzi, jeżeli mogą coś mieć nie płacąc i nic im za to nie grozi, to na pewno nie zapłacą. Coraz mniej ludzi płaci za abonament RTV, a kto płaci podatek za posiadanie psa?

Taki wypaczony system prawno - państwowy i pozostałości po socjalizmie oraz rozgrywki polityków, którzy zamienili demokrację na dyktaturę zwycięskiej partii, przekształciły Polaków w społeczeństwo mało obywatelskie, urządzające wysypiska śmieci w lesie w przekonaniu, że jest on niczyj.

5833776d600baeaec1773af64a97c4b4.jpg