Zjawiska Paranormalne

c52223ef6de48eee16c25d41ea7b2891.jpgKontrowersyjny motyw zjawisk paranormalnych sięga już początku pojawienia się życia na Ziemii. Dziś coraz częściej przeplata się on w zwartej przestrzeni pomiędzy światem naszej rzeczywistości a tym co stanowi obiekt badań i zainteresowań wielu tysięcy uczonych , duchownych i mistycznie wtajemniczonych. Trudno byłoby znaleźć jednoznaczny i niepodważalny dowód na przyczynę istnienia tych abstrakcjonizmów i fenomenaliów. Jednakże zasadniczą niejasność przyciąga związek tej problematyki psychologiczno – egzystencjalnej z wiarą chrześcijańską i naukami w Piśmie. W pierwszym rzędzie nurtujące i intrygujące są takie cuda jak: Święty Graal , Całun Turyński , Zagadka Kodu Leonarda Da Vinci i wiele innych nieścisłości z zakresu teologii i wierzeń religijnych. W dzisiejszym zdemoralizowanym i zdysharmonizowanym świecie to Bóg zdaje się być jedynym względnie racjonalnym wyjaśnieniem tych skrajnie filozoficznych pytań. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy do końca systemu życia ewenementów zrodzonych przez naturę bądź cykl innych prawidłowości uzewnętrznionych na bazie prawdy o ludzkiej egzystencji wobec niebagatelnego „Bożego Planu”. Nauka jako najbardziej wpływowa dziedzina na ludzką psychikę i wyobraźnię kształtuje ich wiedzę na ten temat wyłącznie w sposób maskujący prawdziwą metafizykę i uwierzytelniający ich zaufanie. Śmierć jest jakby punktem kulminacyjnym gdyż to właśnie wtedy rozstrzyga się ostateczny los naszej dalszej wędrówki w świetle zbawienia. Nasze życie to węzeł i splot dramatycznych faktów i niepożądanych doświadczeń wypływających z przenikliwości świata psychofizycznego. W dzisiejszych czasach zaciera się coraz wyraźniej wiara w poglądy spuścizny minionych epok którą tworzyli przecież ponadczasowi przedstawiciele. Ludzie boją się wierzyć w predestynację która zaraźliwa jest w swej naturze a ponadto wypływa z przekonania negatywnych odczuć i i strachu przed nieznanym. Wiele dziś wskazuje na chaotyczność i uległość współczesnej kulturowości ludzkiej. Kwestią sporną pozostaje nadal wybór pomiędzy „antropocentryzmem” a „teocentryzmem” .Choć Kościół umiejętnie i niezbicie przemawia za drugim , jednak wizerunek i życie dzisiejszego świata wskazują na środek zainteresowań jednostką. Subiektywizm aksjologiczny sprecyzowany i nastawiony na działanie naszych zmysłów opiera się na prawdzie i poznaniu bo tylko one według Biblii zapewniają przetrwanie i życie pozagrobowe. Etyka moralistyczna sugeruje przejawy życia ascetycznego w konfrontacji z filistersko – mizantropijnym nastrojem duchowym i stylem bytowania. Spektroskopia (nauka o duchach) mająca niewielu zwolenników swej kultowej teorii daje nam obraz cząstkowego wzglądu i możliwości ustosunkowania się do tych opiewających tajemnicą założeń. Dehumanizacja człowieka staję się dużym problemem w obliczu walki Kościoła z propagandą mniejszości społecznych i wyznaniowych. Nadciągające przepowiednie na przyszłe lata o treściach destrukcyjnych naszej planety kumulują sens i namiastkę prorockich wizji z przeszłości. Kult satanistyczny to jeden z najgroźniejszych przejawów działania szatana którego celem jest przejęcie władzy nam ludzkim umysłem i kształtowaniem jego ideii. Ludzie słabej wiary szczególnie narażeni są na złe moce i demoniczne działania , poniekąd dla „pana śmierci” są oni łatwym ogniwem do dalszych rytualnych odużeń .Antyutopia funeralna jest klęską ukazaną niestety przez pryzmat „sennych doświadczeń”. Pamiętać należy przede wszystkim że w życiu nie chodzi o dogłębne poznanie prawdy której podmiotem badań są wytwory ludzkich występków wyobraźni czy pokus a skoncentrowanie się na wewnętrznych pragnieniach i sile która powinna prowadzić do „krainy lepszego życia”.