Zamość - Padwa północy

Miasto nie jest duże i aż trudno uwierzyć, że przez 23 lata było stolicą województwa. Może należy to przypisać temu, że we czasach gdy ministrów było znacznie więcej niż wojewodów, czyli w latach 70-siątych, czuli się oni przy wojewodach malutcy. Rząd pomniejszył więc władzę wojewodów zwiększając liczę województw. W każdym razie Zamość ma piękny rynek, z bardzo charakterystycznym ratuszem. Okalają go ładne i bardzo oryginalne kamieniczki z podcieniami.

102e10f1019ee62bb841978baba1bf2c.jpg

f96e11f5e9ae3e5b0d208d2bbb3f6cdd.jpg

89da33666aaede2992e893a83019fbdb.jpg

bb3a4823e34905fc8f480dc51dc7292c.jpg

1e708025b3aea144d2e2ccf4ce168344.jpg

0ac709bcc3caf831bfb0d83da23d9f3b.jpg

e6cb87ed4ded499ccf399a24b31dab06.jpg

b8ef2667f45f5f3841ffc1751e92c76b.jpg

6e132bc0aff9542fafc65e619bebade5.jpg

9691a6c750f3a39e754d629a9ff7e0e9.jpg

a1e19c637e430d0664533ae178e4cb13.jpg

62d6506fa837f3a2e4ef9b93dcf4d52e.jpg

W tym budynku mieściła się Akademia Zamojska. To była  trzecia wyższa uczelnia w Rzeczypospolitej  i w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek w Krakowie i Wilnie, nie była uczelnią kościelną tylko świecką. Być może dlatego, że ufundował ją jako osoba prywatna Jan Zamojski, ówczesny właściciel miasta.

b36e26a70029579e4a9c9db5e2a17e1a.jpg

025c7feae7f95e19c2d222008ad287a1.jpg

Przez 11 lat w dwudziestoleciu międzywojennym miał tu swój notariat Bolesław Leśmian, co oczywiście zostało upamiętnione.

ffbb6d99ea09221a5fbfd4548adfcdc0.jpg

Przede wszystkim jednak od początku swego istnienia Zamość był potężną twierdzą, która odegrała bardzo znaczącą rolę w dziejach Rzeczypospolitej. Począwszy od powstania kozackiego i potopu szwedzkiego później brała udział w wojnach północnych i w okresie napoleońskiego Księstwa Warszawskiego. Teraz z twierdzy pozostało już niewiele ale te pozostałości świadczą o dawnej potędze.

937de52c73317b77dbbaedaecc7dc055.jpg

d8be53f9500046e664a1d537f15bbf80.jpg

253094235fc08d5fee39e34a67609749.jpg

9c428e47781358be9ee923e9cf36796d.jpg

4ab506ac3567757200a978922cfc6dcf.jpg

Częścią tych umocnień był Stara Brama Lwowska.

1e0acb0ec839d0b449a83943b4092412.jpg

5d5f1c6bf0e0790cbe6eecfc0831998c.jpg