Zamiar zniszczenia rodziny znajduje się w programach niektórych światowychrządów

 

Bp Dec: Zamiar zniszczenia rodziny znajduje się w programach niektórych światowych rządów
fot. Gosc Niedzielny / FORUM

– Zagrożona jest trwałość i stabilność małżeństwa i rodziny. Zauważamy, że walka z rodziną, zamiar zniszczenia instytucji tradycyjnej rodziny znajduje się w programach niektórych światowych rządów, szczególnie tych, które kierują się ideologią liberalistyczną i relatywistyczną – mówił na antenie Radia Maryja ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Podkreślał, że w dzisiejszym świecie stale obecne jest zjawisko pogardy dla chrześcijaństwa połączone ze wzrostem fanatyzmu islamskiego. 

 

W ramach cyklicznych audycji proponowanych przez Radio Maryja, biskup świdnicki Ignacy Dec wygłosił katechezę o zagrożeniach wartości naturalnych, kulturowych i religijnych. Podkreślił, że w obecnych czasach obserwujemy zdecydowany atak na instytucję rodziny, który często jest wpisany w programy polityczne światowych rządów. Ordynariusz świdnicki zwrócił uwagę na rozwiązania proponowane przez rząd poprzedniej kadencji, kiedy wprowadzano finansowanie zabiegów in-vitro czy też procedowano ustawę o zmianie płci. – Wyraźna próba osłabienia kondycji polskiej rodziny dała się zauważyć pod rządami poprzedniej ekipy politycznej, kiedy to podjęto kreowanie prawodawstwa, ustaw, przeciwko rodzinie, nie tylko niezgodnych z Bożym Prawem, ale także ze zdrowym rozsądkiem. Było to działanie przeciw polskiej racji stanu. Pytamy się do dziś, jaki cel miała przyjęta konwencja o przemocy w rodzinie, ustawa o in vitro, czy o zmianie płci, czy ukryte a nawet otwarte promowanie ideologii gender – mówił ks. bp Dec.

 

Hierarcha zauważył również, że w obecnych czasach można zaobserwować szczególną agresję wobec wartości chrześcijańskich. Stwierdził, że zwłaszcza w Europie widoczne jest zjawisko pogardy dla chrześcijaństwa, połączone z równoczesnym wzrostem fanatyzmu religijnego islamu. – Lewackie prądy w Europie utorowały drogę do ośmieszania wartości chrześcijańskich, zwłaszcza chrześcijańskich zasad moralnych w dziedzinie sfery seksualnej, w dziedzinie kultycznej - zatracono respekt dla Eucharystii i Sakramentu Pokuty – mówił zdecydowanie bp Dec. Następnie podkreślił, że stale zanika prawda o grzechu, winie i piekle. – Z przepowiadania chrześcijańskiego prawie zanikły prawdy o grzechu, winie, piekle, sądzie, a także prawdy o sprawach ostatecznych. Na areopagach europejskich nagłaśnia się tezę, że wszystkie religie są tej samej wartości – powiedział hierarcha. Zauważył również, że niekorzystnym zjawiskiem dla życia religijnego jest hipokryzja, albo religijna schizofrenia. – Wyraża się ona w haśle „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”, a więc służba dwom panom – podkreślił ks. bp Ignacy Dec.

 

Biskup świdnicki zdecydowanie zwrócił także uwagę na brak pełnej prawnej ochrony życia ludzkiego. Dodał, że to nie tylko problem Polski, ale także całego świata, gdzie w wielu krajach aborcja jest dostępna na życzenie bądź dostęp do niej jest niezwykle łatwy. – Należy wskazać na agresję na ludzkie życie, zwłaszcza w jego pierwszej i ostatniej fazie, a więc w okresie prenatalnym i terminalnym. Ciągle nie ma całkowitego prawnego zabezpieczenia ludzkiego życia przed urodzeniem i przed nadchodzącą śmiercią. Trwa walka cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. W większości krajów świata dopiero, co poczęte ludzkie życie może być zniszczone decyzją kobiety, która je nosi w sobie – podkreślił hierarcha.

 

Autor: ks. bp Ignacy Dec