Zagrożenia dla Polski

Niezbędne są działania, które zapobiegną koncentracji własności bo dzięki tym działaniom wzrośnie polska produkcja rolno-przemysłowa oraz eksport, a wraz z nimi siła Polski.

 

 

Zagrożenia dla Polski

Po okresie wysokich cen na zboże w Europie Zachodniej w XV i XVI wiekach w których polska szlachta i chłopi z mieszczanami  zanotowali  okres rozwoju i prosperity, przyszedł kryzys niskich cen eksportu polskiego  zboża i innych produktów. Kurczenie się rynków zbytu dla eksportu rozpoczęło  w Polsce procesy koncentracji własności rolnej, które doprowadziły do upadku drobne szlacheckie, chłopskie gospodarstwa, a do rozwoju fortuny magnackie w Polsce. Zmalała rola polityczna zubożałej szlachty polskiej, a wzrosły niebotycznie wraz z bogactwem wpływy polskich magnatów. Równocześnie z wyludnianiem wsi rosły miasta do których chroniła się zubożała ludność wiejska oraz rosły zastępy dzierżawców gospodarstw rolnych wynajmowanych przez magnatów. W okresie XVII-XVIII wieku Polska i polska wieś zubożała i wyludniła się, kultura polska obniżyła loty a za to wzrosły w siłę mocarstwa ościenne co doprowadziło do rozbiorów. Jest prawdopodobne, że ten stan był spowodowany przez niekorzystne dla Polski regionalne zmiany klimatyczne.

 Tak więc przyczyną upadku Polski była długotrwała dekoniunktura w polskim eksporcie oraz wynikające z tego procesy koncentracji  własności w polskiej gospodarce co przyczyniło się do kryzysu demograficznego i politycznego. Współcześnie w Polsce trwają procesy koncentracji własności co powoduje narastający kryzys gospodarczy i polityczny Polski. Niezbędne są działania, które zapobiegną koncentracji  własności w przemyśle i rolnictwie bo dzięki tym działaniom wzrośnie polska produkcja rolno-przemysłowa oraz eksport, a wraz z nimi siła i znaczenie Polski. Działania te opisałem w mojej książce pt. Człowiek i klimat  i artykułach na portalu Eioba.pl dostępnych w Internecie. Zapraszam Państwa do ich lektury.

Jakuszowice, dnia 4 sierpnia 2015 roku, godzina 17:15                    Bogdan Góralski