Z Nowym Rokiem Wszystkiego Najlepszego eiobowa koleżanko i kolego

Z głębi mojej dobrej woli życze Wam tańców, hulani i wiele swawoli !

 

Wszystkim Wam którzy; jesteście rezultatem

wymieszania gliny z oddechen ducha świetego;

życzę Wam nadmiar wszystkiego najlepszego...jak dla siebie samego !

-----

A Wam które jesteście z jego żebra pożyczonego

najserdeczniej  życze...czegoś podobnego !

Jeśli zdołaliście wyłowic coś z tego.....poplątanego ?

-----

Tak, czy nie, z uwagami zwróć się do .....niego,

tych czynników mięszyciela wszechmogącego ...w trójcy jedynego.

A te wszelkie dobrocie to z przyczyny dwa tysiace siedemnastego Roku.....Nowego

Eiobowa k o l e ż a n k o, oraz  eiobowy k o l e g o !!
-----

Przelane, jak z pustego w próżne, z głowy....Z a k r a w a r s k i e g o