YETI koniec mitu

Y E T I      Koniec Mitu

Oziębienia klimatu czyli Małe Epoki Lodowe w skrócie MEL

 

Zmiany klimatyczne jakie towarzyszą nieodłącznie rozwojowi cywilizacji ziemskich w podaniach ,legendach, mitach i religiach pozostawiają przeróżne ślady.  Historia zazdrośnie strzeże swych tajemnic i do naszych czasów docierają informacje koloryzowane przez wieki, które bardzo często traktujemy z przymrużeniem oka. Bardzo często  są to różnego rodzaju rewelacje pojawiające się  w mediach. Dokładne przyjrzenie się  zmianom klimatycznym na przestrzeni dziejów  jest w stanie wiele wytłumaczyć , bez uciekania się do metod poza naukowych, zmiany cywilizacyjne przeszłości  po drodze obalając  wiele niedorzecznych teorii, zaś w starożytnych przekazach  znaleźć owo ziarno prawdy.

Okresy oziębienia klimatu , czyli Małych Epok Lodowych  bardzo głęboko zapadają w pamięć ludzką i przekazywane są z pokolenia na pokolenie, czy to w formie pisanej czy też ustnej. Po drodze czasu  wzbogacane  przez autorów przekazu podkreślając dramatyzm zdarzenia  bądź zdarzeń.  Małe Epoki Lodowe to czasy głodu, wojen, najazdów, załamań gospodarczych i bardzo znacznych zmian politycznych, powstawania i upadku królestw i cywilizacji.

Na samym początku VIII wieku p.n.e. zmuszeni NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU Germanie prą na południe Europy. W tym samym czasie w dalekiej Azji  wielka koalicja ludów barbarzyńskich dokonuje najazdów na ówczesne Chiny dynastii Czou. Chińczycy nazwali tą inwazję najazdem ludów YI i TI z niemalże identyczną nazwą tych ludów spotykamy się u Konfuncjusza  Yi i Ti jest to nazwa odpowiadająca mitycznemu YETI. W skład koalicji owych plemion barbarzyńskich  związanych głodem, zapewne wchodzili Ajnowie najbardziej owłosieni ludzie znani  w historii i  zetknięcie się z nimi dla bardzo skąpo owłosionych chińczyków  było szokiem. Zgodnie z zasadą , że strach ma wielkie oczy doprowadziło do powstania przeróżnych opisów owych Ajnów z zaznaczeniem intensywnego owłosienia  i cech zwierzęcych.  Wynikiem czego do nas dotarła legenda, o człowieku śniegu dziś nazywanego YETI.  Należy dodać , że owe najazdy odbywały się w okresie oziębienia ( MEL), a związany z legendą  był wszechobecny śnieg, stąd CZŁOWIEK ŚNIEGU. Oziębienie klimatu połączone z najazdami na stałe weszło do historii Chin i odbiło znaczne piętno na dziejach,  gdyż na ten czas datuje się rozpad państwa  , zaś okres po nim następujący nazywany jest  „Czasem wiosen i jesieni” (termin klimatyczny).

Ajnowie to lud obecny na arenie dziejowej od 7000 lat i w XVI w n.e.  ich społeczność na Dalekim Wschodzie obecnej Rosji i północnych Chin, oraz Wyspach Japońskich liczyła  ok. 50 000, cechą charakterystyczną  jest bardzo intensywne owłosienie całego ciała także kobiet. Bardzo duże zasługi w badaniu tej społeczności  ma Bronisław Piłsudski  starszy brat Józefa Piłsudskiego.

Wałkowanie tematu według utartego schematu prowadzi na manowce poparte wieloma teoriami z przebogatą literaturą , a brak naukowego podejścia połączony z brakiem rzetelnej wiedzy powoduje , że łowcy sensacji biegają po Himalajach  szukając YETI,  zaś  nieświadomy  odbiorca  z rozdziawioną buzią i wypiekami  na twarzy , karmiony jest bzdurami w postaci ich rewelacyjnych odkryć. Amerykańska „Wielka Stopa” to bzdura tak wielka jak ta stopa, a może większa, temat ciagle aktualny-zabieg propagandowy.

Więcej na bloogu :apokalipsa-eden.bloog.pl

 

Trzebnica dnia 09.01.2011.                                Tadeusz Mroziński