Desiderata

Po Śląsku

 

Deptej se po lekku miyndzy tymi, co śpiychajōm i butlujōm. Pamiyntej jak se idzie dychnōńć jak ni ma larma. Jak yno mogesz - we zgodzie ze sobōm - bydź do inkszych kamratym. Godej ofyn co Ci łazi po łepie, słōchej tyż tego, co gadajōm inksi, przeca nawet roztomajte guptasie i ciućmoki majōm ło czym godać. Niy rownej sie z inkszymi, bo jeszcze sie uznosz za wielkigo szpeca, abo zaczniesz chalatać, bo dycki bydōm lepsi i gorsi łod Ciebie. Bydź rod i z tego, coś dokozoł i z tego, co se łobsztelujesz. Roboty sie chytej ze sercym, bo choćby była bele jako, to łōna je dycki wiela we wercie, choby sie dzioło niy wiym co. Dowej se tyż pozōr, jak sie czegoś chytosz - na świecie je kupa gizdōw i cygōnōw. Ale niech Ci to niy zawadzo być dobrym człowiekiym. Kupa narodu zadowo se proca, coby było lepi. Niy udowej kogo inkszego, abo że wszysko moszkāś. Niy fandzol, że żodnymu niy przajesz - bo jak sie potym kiejsik łokoże, że wszysko je na pierōna, to yno przoci Ci łostanie. Bier wszysko, co Ci lata niesōm, niy suj pierōnōw i niy ślimtej, jak Ci łeb posiwnie. Zadbej o siła ducha, cobyś - jak Cie dopadnie frasunek - doł se rada. Niy kōmbinuj za fest, bo zaczniesz wynochwiać abo Ci piźnie do dekla. Jak moszkāś co robić, to rōb, ale niy przegap fajrantu. Pamiyntaj, żeś je bajtlym wszechświata i tak choby te gwiozdki, abo strōmy mosz prawo tukej być i niy wydziwiej, bo tyn wszechświat je na zicher taki, jaki mo być. I niy bydź na bakier z Pōnbōczkiym, co byś se ło Nim niy myśloł, co byś niy robiōł i co byś łod Niego niy chcioł: w cołkim tym rozfechtowaniu i bajzlu bydź w pokoju ze swojōm duszōm. Z cołkim cygaństwym, utropami i naszym niełodbytym chciejstwym sztyjc jeszcze tyn świat je piykny.

Dowej se pozōr, starej sie być szczynśliwy.

...

Wersja oryginalna - Max Ehrmann.