Wynalazek - obraz geniuszu i pomysłowości ludzkiego umysłu !

Wynalazek to nowe rozwiązanie techniczne, najczęściej poprzedzone przez pomysł, to unikalne rozwiązanie techniczne...zapraszam i zachęcam do ich poznania !

 

 Wynalazki przed naszą erą ce4d1f26bf79ad178dcb02ef6d2dcf91.jpg  czyli...

obraz geniuszu i pomysłowości ludzkiego umysłu.Ok. 600 000 p.n.e.    OGIEŃ
  Stosowanie ognia dawało  pierwotnemu człowiekowi większą szansę przeżycia. Za pomocą ognia mógł się ogrzać i badać chłodniejsze obszary. Używał płomienia do obrony przed dzikimi zwierzętami lub do zapędzania ich do pułapek. Pierwsze świadectwo użycia ognia pochodzi z Chin.

 

Ok. 400 000 p.n.e.    OSZCZEP
Najstarszy istniejący egzemplarz zaostrzonego kija, czyli oszczepu, pochodzi z Essex w Anglii. Pierwotni łowcy zaostrzali zwykły oszczep za pomocą odłamka krzemienia. Używali tej broni w czasie polowań na mamuty. Opalanie czubka oszczepu w ogniu utwardzało drewno, czyniąc broń bardziej skuteczną. Technika ta była stosowana w Lehringen pod Bremą w Niemczech mniej więcej w tym samym czasie.

Ok. 25 000 p.n.e.    SIEKIERA
Pierwsze siekiery kamienne (pięściaki) nie miały trzonów. Były z grubsza trójkątne, z jedną krawędzią zaostrzoną i dwiema pozostałymi wygładzonymi do wygodniejszego uchwytu. Takie siekiery były naturalnym etapem rozwoju prostych noży kamiennych ; znaleziono je w pozostałościach starych osad w Afryce, Europie i Azji.

Ok. 50 000 p.n.e.    LAMPA OLEJNA
Pochodnie - płonące gałęzie - były pierwszym przenośnym źródłem sztucznego światła, szybko się jednak wypalały. Malowidła z epoki kamiennej w grotach Francji nie byłyby możliwe do wykonania bez lepszego źródła światła. Ludzie, którzy stworzyli te malowidła 25 000 lat temu, pracowali prawdopodobnie przy słabym świetle kopcącej lampy olejowej. Był nią po prostu kawałek tłuszczu zwierzęcego w wydrążonym kamieniu lub muszli, z knotem zrobionym z mchu.

Ok. 45 000 p.n.e.    MALOWIDŁO
Pogoda i światło słoneczne starły większość prehistorycznych malowideł, trochę ich jednak pozostało w ciemnościach jaskiń. Artyści, malujący obrazy zwierząt, na które polowali, robili czarną farbę z węgla drzewnego lub tlenku manganu ; do malowania na czerwono używali tlenku żelaza ( rdzy ) ; barwa żółta była wyrażana z węglanu żelaza. W celu nałożenia farby na ścianę groty mieszali barwnik z tłuszczem zwierzęcym, wodą, krwią lub moczem. do przechowywania farb używali muszli i wydrążonych kości zwierzęcych.

Ok. 30 000 p.n.e.    WYPALANA CERAMIKA
Przedmioty uformowane z mokrej gliny utrzymują swój kształt i po wyschnięciu, jednak jeśli glina ponownie namięknie, przedmiot rozpada się. Około 30 000 lat p.n.e., podczas ostatniej epoki lodowcowej, łowcy na Morawach  (Czechy) nauczyli się trwałego utwardzania gliny przez wypalanie lub wygrzewanie w ognisku. Pierwszą ceramiką były gliniane figurki zwierząt. Wyrób naczyń z gliny nie był znany jeszcze przez 20 000 lat.

Ok. 30 000 p.n.e.    ŁUK I STRZAŁY
Łuk umożliwiał pierwotnym łowcom zabijanie zwierząt, będących poza zasięgiem ich oszczepów. Pomagał im również w polowaniu, bez obawy, na dzikie zwierzęta. Pustynna Sahara zasypała obszar północno-afrykańskie, gdzie polowali łucznicy, ale rysunki w jaskiniach dowodzą ich wcześniejszego istnienia.

Ok. 25 000 p.n.e.    BUMERANG
Tradycyjna broń niektórych tubylczych ludów Australii (Aborygenów) jest powracający bumerang, który jest rozwiniętą formą rzucanego kija. Nie powracające bumerangi były prawdopodobnie w użyciu na wszystkich kontynentach już 25 000 lat p.n.e. Najstarszy znany egzemplarz, zrobiony z kła mamuta, pochodzi z terenu dzisiejszej Polski.

Ok. 20 000 p.n.e.    IGŁA
Ponieważ ludzie przenosili się stopniowo w rejony chłodniejsze, potrzebowali do ubrania czegoś cieplejszego niż prosta przepaska na biodra i futrzana skóra zwierzęca. Krzaki cierni dostarczały - być może - prymitywnych szpilek do łączenia odzieży, ale ok. roku 20 000 p.n.e. krawcy pracowali, zszywając skóry. Używali igieł z kości do nawiercania skór zwierzęcych i łączyli je cienkimi paskami ze ścięgien lub rzemieniami ze skóry.

Ok. 18 000 p.n.e.    PĘDZEL
Do nakładania kolorów na ściany skalnych pieczar pierwotni malarze używali palców, ale malowidła w Altamirze w Hiszpanii posiadają linie delikatniejsze niż wykonane opuszkami palców. Artyści stworzyli prawdopodobnie proste pędzle, żując końce włóknistych patyczków lub szarpiąc delikatne pióra i wiążąc je do grubej lotki.

Ok. 13 000 p.n.e.    HARPUN
Gdy myśliwi stali się zręczniejsi, wynaleźli broń i efektywniejsze sposoby zabijania zdobyczy. Przed ok. 13 000 p.n.e. wynaleźli harpun : oszczep z nacięciami lub z czubkiem zwróconym ostrzem do tyłu. Nacięcia zapewniały pozostanie harpuna w ciele zwierzęcia. Najstarsze egzemplarze harpunów wyrabiane z rogu renifera, pochodzą z Francji. Zostały wykonane mniej więcej między rokiem 10 500 ,a  9 500 p.n.e.

Ok. 12 000 p.n.e.    ROZNIECANIE OGNIA PRZEZ LUDZI
Ludzie odkryli, że przez uderzenie o siebie odpowiednich kamieni mogą otrzymywać iskry, które z kolei zapalają suche drzazgi drzewne. Oznaczało to, że do rozpalania ognisk nie trzeba już używać płonących gałęzi drzewa, w które uderzył piorun. Ludzie mogli rozpalić ogień, gdy go potrzebowali.

Ok. 10 000 p.n.e.    SIEĆ
Ludzie, mieszkający nad Morzem Śródziemnym używali być może, prostych sieci już
ok. 10 000 lat p.n.e. Sieci te musiały być bardzo prymitywne ; do ich wyrobu używano pędów winorośli.

Ok. 10 000 p.n.e.    MŁOTEK KAMIENNY
Najdawniejsze młotki były odpowiedniej wielkości odłamkami skalnymi, używanymi do nadania i strugania innych kamieni oraz do nadania im wykończonych kształtów. Około roku 3000 p.n.e. było to już rzeczywiście sprawne, starannie ukształtowane narzędzie.

Ok. 8 000 p.n.e.    GRZEBIEŃ
Odkrycie w Skandynawii grzebienia z rogu jelenia, datowanego na ok. 10 000 lat, może sugerować, że człowiek prehistoryczny dbał o swój wygląd. Jest bardziej prawdopodobne, że ważną, pierwotną funkcją grzebienia było wyczesywanie z włosów wszy i pcheł.

Ok. 7  500 p.n.e.    ŁÓDŹ
Rzemiosło budowy okrętów powstało prawdopodobnie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego ok. 8000 - 7000 lat p.n.e., sądząc a towarów, które mogły być przewiezione tylko morzem. Niektóre dowody istnienia pierwotnych łodzi pochodzą ze Starr Carr w hr. Yorkshire w Anglii. Archeologowie znaleźli wiosło lub ster, które mogło być stosowane do napędu lub sterowania rzecznego canoe. Niestety, nie pozostały ślady samego rzemiosła.

Ok. 7 000 p.n.e.    OBRÓBKA METALI
Tam, gdzie ukazywała się naturalna miedź o dużej czystości, pierwotni twórcy narzędzi kuli po prostu metal na odpowiedni kształt. Kucie utwardzało miedź, tak że prymitywny nóż miedziany pozostawał ostry. Najstarsze kute, czyli obrabiane na zimno przedmioty pochodzą z Turcji.

Ok. 7  000 p.n.e.    PRZĘDZENIE NA PRZĄŚLICY
Pierwsze prządki po prostu skręcały nitki w palcach. Ta pracochłonna technika trwała do wynalezienia przędzenia na wrzecionie, czyli prząślicy, które nastąpiło ok. 2000 lat później. Prządka nawijała włókna wełny na wrzeciono, czyli prząślicę, a następnie, obracając wrzeciono, przędła z nich nić.

 

 

Ok. 6 000 p.n.e.    CEGŁA
Gdy pierwotny człowiek zaczął się osiedlać, począł budować trwalsze domy. Pierwsze cegły były robione z gliny i z grubsza formowane ręcznie. Żar słońca nadawał glinie twardość. Pierwsze wypalane cegły pojawiły się w Mezopotamii ok. 3000 lat p.n.e

 

 Ok. 5 000 p.n.e.    ŻARNA
Przed rozpoczęciem uprawy roli, ludzie rozcierali nasiona dzikich roślin, które zbierali, w celu usunięcia niejadalnych części. Zabieg ten dawał grubą mąkę, z której wyrabiano płaski chleb. Gdy ludzie w Afryce północnej i całej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego zaczęli uprawić zboża, takie jak jęczmień, pszenica, szukali skuteczniejszych dróg przygotowania większych ilości zebranego ziarna. Tak rozpoczęło się mielenie zboża, czyli rozcieranie ziarna między dwoma kamieniami, zwanymi żarnami.

Ok. 5 000 p.n.e.    NAWADNIANIE
Rolnicy nad brzegami Tygrysu, Eufratu i Nilu oraz wschodniej połaci basenu Morza Śródziemnego obserwowali, jak ich uprawy więdną w wyschniętej na kamień ziemi. Jednoczenie mieli w sąsiedztwie nadmiar wody. Do nawadniania pól kopali rowy, które kierowały wodę na ich uprawy.

Ok. 4 000 p.n.e.    ŁUK
Łuk może połączyć brzegi szerokiej rozpadliny przy użyciu jedynie kamieni lub cegieł. małe łuki budowano  najpierw w Egipcie, dolinie Indusu i w Mezopotamii. Rzymianie przejęli tę technikę i budowali ok. 2000 lat później wielkie łuki.

Ok. 4 000 p.n.e.    GRY I ZABAWY
Najstarszą grę planszową wraz z pionkami naukowcy znaleźli w pewnym grobowcu egipskim sprzed ok. 4000 roku p.n.e. Również w grobowcach królewskich starożytnego miasta Ur w Mezopotamii archeologowie odkryli coś, co przypominało podobną grę. Nie ma jednak wątpliwości, że również wcześniej ludzie mieli swoje rozrywki. Dzieci prawdopodobnie grały w coś na kształt berka, rysowały na piasku linie i celowały kamykami w kratki. Rzucały przedmiotami czy to wzajemnie do siebie, czy też po prostu w powietrze.

 4 000 - 3 000 p.n.e.    PISMO
Najstarsza znana forma pisma pochodzi z Sumeru. Od kształtu liter jest zwana pismem klinowym. Piszący używał ostro zakończonej trzciny, którą wytłaczał znaki w miękkich tabliczkach glinianych. Sumeryjski sposób pisania rozpowszechnił się na kraje sąsiednie, gdzie pisarze naśladowali go tak, że jeden znak nie oznaczał już słowa, ale dźwięk ; pełne słowo tworzyła kombinacja znaków.

4 000 - 3 000 p.n.e.    STATKI ŻAGLOWE
Nieco przed rokiem 3000 p.n.e. ludy wschodniej części Morza Śródziemnego rozpoczęły wyposażenie swych statków w żagle. Dowodem na to jest prymitywny model z gliny, wykopany w Eridu w Mezopotamii : ma on gniazdo na maszt i otwory na liny.

Ok. 3 700 p.n.e.    KOSMETYKI
Wiele starożytnych ludów malowało ciało. Egipcjanie, mężczyźni i kobiety, robili makijaż nie tylko z próżności, ale i e celu zmniejszenia skutków żaru słońca i ukąszeń owadów. Malowali oczy mieszaniną sadzy, czarnego ołowiu i antymonu.

Ok 3 620 - 3 350 p.n.e.    CHLEB
Skamieniały chleb sprzed 5 tyś. lat znaleźli brytyjscy archeolodzy w Yamton w południowo-wschodniej Anglii. Badania laboratoryjne wskazują, że wypieczono go w okresie od 3620 r. do 3350 r. p.n.e. Przetrwał tak wiele lat, ponieważ uległ zwęgleniu. Odkrycie to wnosi ważny wkład do badań nad odżywianiem się mieszkańców Wysp Brytyjskich w okresie neolitu. obok chleba znaleziono także różne narzędzia, m.in. kamienny nóż i fragmenty glinianych przedmiotów.   
 
Ok 3 500 p.n.e.    GWÓŹDŹ
Pierwsze gwoździe brązowe były miękkie i drogie, tak że większość mebli w starożytności miała połączenia na czopy.

Ok. 3 500 p.n.e.    BRĄZ
Czysta miedź jest zbyt miękka na narzędzia. Dopiero wraz z wynalazkiem brązu - stopu miedzi i cyną - narzędzia metalowe zaczęły wypierać kamienne. Z tym odkryciem również broń uczyniła wielki krok naprzód. Miecz z brązu był ostrzejszy i lżejszy niż kamienna siekiera. Wojownik z bronią z brązu zyskiwał w ten sposób przewagę nad swym przeciwnikiem z epoki kamiennej.

Ok. 3 500 p.n.e.    PŁUG
Pierwotni chłopi sumeryjscy z Mezopotamii spulchniali ziemię za pomocą kołka lub motyki. Obciążenie motyki uczyniło ją sprawniejszą, a przyprawienie rękojeści umożliwiło rolnikowi prowadzenie jej. Przywiązując tak powstały pług do rogów wołu, rolnicy oszczędzali wiele pracy przy uprawie ziemi.

Ok. 3 500 p.n.e.    LICZENIE
Przez tysiące lat ludzie angażowali swoje palce, aby coś na nich policzyć. Gdy okazało się, że palców nie wystarcza, zaczęli używać kamyków i wycinać rowki na patykach. Człowiek musiał ten system jakoś nazwać, więc wymyślił liczby. Pierwsze symbole liczb pojawiły się prawdopodobnie po raz pierwszy w Egipcie ok. 3500 r. p.n.e., a 5 lat później w Mezopotamii. Pierwsze zapisy liczb to krótkie, proste kreski. Jedna oznaczała "jeden", dwie "dwa" itd. oraz specjalny symbol, odpowiadający liczbie "dziesięć". Jedynym rozsądnym punktem wyjścia było naszych 10 palców i ten sposób powstał później system dziesiętny. Jeśli jednak ktoś chciał napisać "pięćdziesiąt", musiał symbol dziesiątki powtórzyć aż pięciokrotnie. Stało się to bardzo niewygodne, dlatego Grecy stosowali specjalne znaki dla wyższych liczb. Później zrobili to samo Rzymianie. W ten sposób liczbę "pięć" oznaczono symbolem "V", "dziesięć" - "X", a "pięćdziesiąt" - "L".

Ok. 3 200 p.n.e.    KOŁO
Trzy stulecia po wynalezieniu koła garncarskiego w Mezopotamii prymitywne koła do pojazdów pojawiały się na tym samym obszarze. Pierwsze koła były niezgrabne i ciężkie, wykonane z trzech desek. Deski łączono i przykrawano na okrągło. Koła obracały się wokół stałej osi.

Ok. 3 200 p.n.e.    ATRAMENT
Wynalazek papirusu (papier z trzciny) w ok. 3500 r. p.n.e. zmusił pisarzy egipskich do mieszania farb, które nie odpadałyby od gładkich kart; w ten sposób wynaleźli pierwsze atramenty. Używali naturalnej gumy z kory akacji i mieszali ją z sadzą.

Ok. 3 000 p.n.e.    SZKOŁA
Około 3000 p.n.e. w północnej części starożytnej Mezopotamii, która była ojczyzną najstarszych szkolnych systemów zachodniej cywilizacji, mieszkali Sumerowie, którzy zakładali szkoły, wyłącznie dla chłopców. Dyrektorzy tych pierwszych szkół nazywani byli "szkolnymi ojcami", a nauczyciele "braćmi". Pisano na glinianych tabliczkach pismem klinowym. Lekcje trwały przez cały dzień, aż do zachodu słońca. Chłopcy chodzili do szkoły od dzieciństwa, aż do osiągnięcia pełnoletniości. 
 
 Ok. 3 000 p.n.e.    HARFA
Harfa jest najdawniejszym znanym instrumentem strunowym i być może powstała z łuku. Ilość strun w harfie była dobierana wg. reguł symbolicznych oraz muzycznych ; niektórzy wierzyli, że harfa pięciostrunowa chroni od cierpienia.

Ok. 3 000 p.n.e.  PION
Budowniczowie egipscy byli pierwszymi, którzy użyli pionu, czyli linki z ciężarkiem. Wiedzieli, że ich budowle są ściśle pionowe, jeśli są równoległe do linki.

Ok. 3 000 p.n.e.    HACZYK NA RYBY Z OSTRZEM ZWRÓCONYM DO TYŁU
Haczyk z ostrzem zwróconym do tyłu zwiększył połów dzienny, nie pozwalając rybie uciec z przynętą.

Ok. 3 000 p.n.e.    JARZMO
Pierwsi rolnicy z Mezopotamii zdawali sobie sprawę z tego, że szerokie grzbiety hodowanych zwierząt mogą przenosić znaczne ciężary na duże odległości. Jarzmo (rama drewniana) spoczywało na grzbietach pary wołów, umożliwiając skuteczniejsze ciągnięcie ciężko naładowanych sań lub pługa.

Ok 3 000 p.n.e.    PIŁA
Ciesielstwo jako rzemiosło zaczęło się w Egipcie około 3000 r. p.n.e. Cieśle robili piękne przedmioty, które potem odnajdowano w grobowcach faraonów. Ten odlew wczesnego noża krzemiennego z zębami stanowi jedną z pierwszych pił.

3 000 -  2 500 p.n.e.    SZKŁO
Pierwsze przedmioty szklane stworzono prawdopodobnie w celu imitacji klejnotów, ale skomplikowana prymitywna technika ich wyrobu uczyniła je tak kosztownymi jak oryginał. Egipscy producenci szkła wykonywali proste paciorki szklane już ok. 3000 r. p.n.e.

Ok. 2 800 p.n.e.    LINA KONOPNA
Włókno konopne zostało użyte po raz pierwszy do wyrobu lin w Chinach. Były one o wiele mocniejsze od lin wyrabianych przez Egipcjan z włókien trzciny i palmy daktylowej. Lina konopna wyparła inne rodzaje lin i była używana aż do wynalezienia włókien syntetycznych w XX wieku.

Ok. 2 700 p.n.e.    GRA "SENAT"
Malowidła w grobowcach egipskich z ok. 2700 r. p.n.e. przedstawiają ludzi grających w kilka różnych gier. Jedna z nich, o nazwie "SENAT", przypomina tę znalezioną w Ur. Składa się z planszy i szufladki na przechowywanie pionków.

Ok. 2 500 p.n.e.    ZNORMALIZOWANE ODWAŻNIKI
Do mierzenia i porównywania ciężaru ludzie używali produktów naturalnych, jak np. ziarna. Szybko zdali sobie jednak sprawę, że ciężary poszczególnych artykułów żywnościowych mogą się wahać, więc wynaleziono znormalizowane systemy wag. Pierwsze zaczęły funkcjonować w Sumerze i były nadspodziewanie dokładne. Pierwotne odważniki z tego regionu były kamienne i wyrzeźbione w kształcie śpiących gęsi.

Ok. 2 500 p.n.e.    ŁAŹNIE
Najstarszą wanną jest prawdopodobnie kwadratowa kadź znaleziona w Gazie, datowana na rok 3000 p.n.e. (może to być również zbiornik). Już przed rokiem 2500 p.n.e. wiele domów w Dolinie Indusu miało łaźnie i system ściekowy.

Ok. 2 350 p.n.e.    USTĘP
Pierwszy ustęp zbudowano w akadyjskim pałacu w Eszuna w Mezopotamii. Było to prymitywne platformy, czasem z ukształtowanym siedzeniem z bitumu (smoły). Nie było zamknięć wodnych, odcinających je od ścieku, który płyną pod spodem, tak że fetor i muchy były prawdopodobnie dużym problemem w Sumerze.

Ok. 2 300 p.n.e.    BALSAMOWANIE ZWŁOK
Wiara w życie pozagrobowe doprowadziła ludy pierwotne do balsamowania zwłok w celu uchronienia ich przed rozkładem. Egipcjanie byli pierwszymi, którzy odnieśli sukces, zaczęli chronić swych zmarłych w sarkofagu za pomocą żywicy i powłoki z gipsy, udoskonalając proces mumifikacji.

Ok. 2 180 p.n.e.    TUNEL
Historia wykonywania tuneli jest trudna do wyśledzenia. Mówi się, że tunel, który przechodził pod Eufratem, został zbudowany ok. 2180 p.n.e.., nie mamy jednak żadnych pewnych dowodów jego istnienia. Najstarszy istniejący tunel znajduje się na greckiej wyspie Samos na Morze Egejskim. Został zbudowany w roku 687 p.n.e. i miał ok. 1000 m długości.

Ok. 2 000 p.n.e.    ODWAŻNIKI METALOWE
Na początku Egipcjanie używali odważników kamiennych, lecz  około 2000 roku p.n.e., w miarę postępów w obróbce metali, wprowadzono  odważniki żelazne lub odlewane z brązu.

Ok. 2 000 p.n.e.    WĘGIELNICA
Architekci starożytnego Egiptu umieli już zbudować dokładny kąt prosty, używając trójkątnej węgielnicy. Jej boki miały się do siebie jak 3:4:5. Za pomocą tej informacji mogli bardzo precyzyjnie wznosić ściany budowli. Potrafili mierzyć kąty i sprawdzać, czy powierzchnie są poziome.

Ok.  2 000 p.n.e.    PIŁKA
Piłki były prawdopodobnie najstarszymi zabawkami dziecięcymi. pierwsze wiarygodne świadectwa o grze w piłkę to egipskie malowidła grobowe z ok. 2000 r.  p.n.e.

Ok. 2 000 p.n.e.    RYDWAN
Połączenie konia, cugli i lekkiego dwukołowego wozu dała mieszkańcom Mezopotamii sprawną maszynę bojową. Ciągnięte przez konie rydwany mogły poruszać się znacznie szybciej od żołnierzy pieszych, którzy często ulegali panice i uciekali na ich widok.

Ok. 2 000 p.n.e.    LODY
Chińczycy wyprodukowali pierwsze na świecie lody. Około 2000 r. p.n.e.  zaczęli oni doić swoje domowe zwierzęta, a uzyskane mleko należało jakoś zagospodarować. Zaczęli więc robić z gotowanego ryżu i mleka miękką papkę, do której dodawali przyprawy, a następnie wkładali potrawę do śniegu, by ją zamrozić. Wynikiem było po prostu zamarznięte mleko, ale można je uznać za zapowiedź naszych lodów. Przysmakiem tym cieszyli się oczywiście najbogatsi. Chińczycy mieszali również ze śniegiem soki owocowe, Grecy zaś, a później Rzymianie robili lody z miodu, soku i mleka. 

Ok. 2 000 p.n.e.    BUTY
Najstarszą znaną człowiekowi osłoną na nogi jest sandał z plecionego papirusa, znaleziony w egipskim grobowcu z 2000 r. p.n.e. Babilończycy, ok. 1600 r. p.n.e., nosili mokasyny, a pięć lat później żołnierze asyryjscy wkładali już buty o ciężkich podeszwach i rzemieniach  oplatających łydki. Dopiero jednak ok. 2000 r. p.n.e. cechy rzymskich szewców zaczęły robić buty z podziałem na lewą i prawą nogę. Do tej pory nikt nie przestrzegał tak oczywistego podziału. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego znów nie rozróżniano lewej i prawej stopy i to aż do XIV wieku, kiedy to w Anglii nastąpiło odrodzenie szewskiego zawodu.

 Ok. 1 950 p.n.e.    WZORCE DŁUGOŚCI
Pierwszym znanym wzorcem długości była ciężka sztaba miedziana, wykonana koło Nipur nad Eufratem. Oznaczono na niej cztery jednostki większe, każda z nich jest podzielona na 16 jednostek mniejszych, co bardzo przypomina stopę angielską i cale.

Ok. 1 900 p.n.e.    WYTOP ŻELIWA
Ludy starożytne nazywały żelazo, które spadło w meteorytach, "metalem z nieba". Gdy jednak metalurgowie z Mezopotamii rozpoczęli wytop żelaza (otrzymując metal z rudy przy użyciu ciepła), zaczęli patrzeć na żelazo mniej przychylnie. Ruda żelaza potrzebowała więcej paliwa do wytopu żelaza niż miedź do przeróbki na brąz ; żelazo odlewało się trudno i łatwo rdzewiało. Huty żelaza rozpowszechniły się dopiero ok. roku 1200 p.n.e., gdy ludzie nauczyli się otrzymywać stal.

Ok. 1 800 p.n.e.    NARZĘDZIA LEKARSKIE
Pierwsza wzmianka o stosowaniu narzędzi lekarskich pochodzi z babilońskiego kodeksu Hammurabiego. Zawiera on wykaz grzywien i kar dla chirurgów, na przykład: "Jeśli lekarz otworzy wrzód nożem z brązu i zabije pacjenta ... należy mu obciąć rękę".

Ok. 1 700 p.n.e.    ALFABET
Pierwsze pisane litery przedstawiały raczej pojedyncze dźwięki niż pełne słowa. Niektóre cywilizacje rozwinęły swoje własne metody pisania, ale Fenicjanie stworzyli pierwszy prawdziwy alfabet, zawierające 22 litery. Z tej wersji fenickiej powstał alfabet grecki, który z kolei przekształcił się w litery łacińskie, stosowane dzisiaj w wielu regionach świata.

Ok. 1 500 p.n.e.    BUTELKA SZKLANA
Ozdobne szkło pojawiło się po raz pierwszy ok. r. 3000 p.n.e., ale dopiero ok. r. 1500 p.n.e. szklarze nauczyli się wyrabiać naczynia. Zanurzali woreczek z tkaniny, wypełniony piaskiem, w naczyniu ze stopionym szkłem, które pokrywało woreczek i przyjmowało jego kształt. Wysypywano piasek i usuwano resztki worka, otrzymując butelkę szklaną.

Ok. 1 500 p.n.e.    ŁYŻKA DREWNIANA
Pierwszymi łyżkami były prawdopodobnie muszle. Przez tysiące lat łyżka była powszechnie używanym narzędziem kuchennym, ale starożytni Grecy używali jej tylko do jedzenia jajek.

1 400 - 1 200 p.n.e.    PROCA
Archeologowie znaleźli obrobione kamienie i kule gliniane, które ludzie z epoki kamiennej wyrzucali z proc lub katapult już ok. r. 4500 p.n.e. Samych proc nie znaleziono, ale nie zmieniły one swego wyglądu od najdawniejszych czasów. Były na pewno w użyciu ok. 1200 p.n.e., ponieważ Biblia opowiada o armii procarzy : "Spośród nich wszystkich wybrano siedmiuset leworękich wojowników. Każdy mógł miotać kamienie i nie chybiał nawet o włos". (Ks. Sędziów, 20;16.)

Ok. 1 350 p.n.e.    NATRYSK
Pierwsze celowo budowane natryski powstały około 1350 r. p.n.e. W Akhenaten, dawnej stolicy Egiptu, archeologowie zidentyfikowali płytką wannę, o której sądzi się, że była brodzikiem natrysku. Malowidło na wazie greckiej z VI w. p.n.e. pokazuje kobiety kąpiące się pod czymś, co można uważać za sitko natrysku.

Ok. 1 350 p.n.e.    SPAWANIE
Aby zespawać dwa kawałki żelaza, robotnik musi rozgrzać je do bardzo wysokiej temperatury i skuć je razem. Pierwszym przykładem spawania był podgłówek w grobowcu egipskiego króla Tutenchamona. Był on prawdopodobnie darem syryjskiego króla (w owym czasie w Egipcie obróbka metali nie była tak rozwinięta).

Ok. 1 200 p.n.e.    DZWONY
Za czasów dynastii Shang (1600 - 1027 p.n.e.) Chińczycy wynaleźli skomplikowaną technikę odlewania brązu i stworzyli pierwsze dzwony. Odlewanie dzwonów w pozostałych regionach świata osiągnęło ten poziom doskonałości dopiero w VIII lub IX wieku n.e.

Ok. 1 200 p.n.e.    EMALIA
Sztuka zdobienia powierzchni metalowych kolorowym szkłem była znana w starożytnych imperiach Egiptu i Mezopotamii. Jednak pierwsza prawdziwa emalia została wykonana przez Mykeńczyków na Cyprze. Pierścienie, znalezione w grobowcu koło Starego Pafos, mają oczka z cienkiego drutu, zwane cloisons, pokryte emalią. Oddzielają one pola o różnych barwach. 

Ok. 1 000 p.n.e.    RAFINOWANIE CUKRU
Kilka niejasnych wzmianek w starych tekstach indyjskich sugeruje, że rolnicy hinduscy uprawiali trzcinę cukrową i rafinowali jej sok już e roku 1000 p.n.e. Po raz pierwszy Europejczycy skosztowali słodyczy z tej gigantycznej trawy w roku 325 p.n.e., tj. w roku najazdu armii króla Aleksandra Wielkiego na Indie. Jego ludzie byli pod wrażeniem metody otrzymywania przez Hindusów syropu słodkiego jak miód, ale wytwarzanego bez udziału pszczół, i chcieli dowiedzieć się, jak się go robi.

1 000 - 700 p.n.e.    ZEGAR SŁONECZNY
Najstarsze metody mierzenia czasu korzystały z jednostajnego ruchu słońca po niebie. Pierwsze znane zegary słoneczne powstały w Egipcie ; były to słupy wbite w ziemię. Długość cienia wskazywała czas. Te prymitywne zegary były bardzo nieprecyzyjne, ale ok. r. 700 p.n.e. zegar słoneczny przekształcił się w coś, co przypomina jego obecny kształt. Pochyły gnomon (tj. ramię zegara słonecznego) rzuca cień, a jego kąt, a nie długość, wskazuje czas na kołowej skali.

800 - 700 p.n.e.    PIŁA ŻELAZNA
Pierwotnie piły to po prostu ponacinane ostrza krzemienne ; prawdopodobnie były nieco lepsze niż skrobaczki. Dopiero z wynalezieniem wytopu metali piła, stała się pożytecznym narzędziem tnącym. Asyryjczycy w Mezopotamii używali pił ramowych w latach 800 - 700 p.n.e.

Ok. 700 p.n.e.    SZTUCZNE ZĘBY
Etruskowie, mieszkający w środkowych Włoszech, byli pierwszymi, którzy jedli za pomocą sztucznych zębów. Dentyści etruscy stosowali paski złota do mocowania zębów zwierzęcych w ustach swych zamożnych klientów. Biedniejszych Etrusków nie było stać na sztuczne zęby.

Ok. 690 p.n.e.    AKWEDUKT
Gdy kanały w starożytności przebiegały nad dolinami, by przejść nad nimi budowniczowie konstruowali akwedukty. Pierwszy duży akwedukt został zbudowany jako część ambitnego asyryjskiego systemu wodnego. Łuk o rozpiętości 9 m niósł kanał o szerokości 18,3 m poprzez dolinę o szerokości 274 m na drodze do stolicy Niniwy. Tam kanał nawadniał ogrody króla Sennacheriba.

Ok. 620 p.n.e.    MONETY
Pierwsi kupcy wymieniali towary, jednak było to niewygodne, gdy zaczęli wędrować na większe odległości. Luźne bryłki złota musiały być za każdym razem odważane, więc zamiast tego było łatwiej przewozić monety o znormalizowanym ciężarze. Były one wyrabiane z electrum, stopu złota i srebra.

Ok. 600 p.n.e.    WCIĄGARKA , KOŁOWRÓT
Resztki wciągarki, datowanej na rok 600 p.n.e. znaleziono w Austrii. Głównym zadaniem wciągarki lub kołowrotu było danie obsłudze większej siły niż przy dźwiganiu na linie. W ten sposób wciągarka stała się główną częścią żurawia. Bardziej niezwykły jest fakt, że podobno grecki lekarz Hipokrates używał kołowrotu do rozciągania kończyn!

600 - 300 p.n.e.    PRZYRZĄDY MIERNICZE
Mierniczowie egipscy mogli sprawdzić, czy ściany i mury są proste, patrząc na nie poprzez merkhet, tj. rozszczepiony liść palmy. Wynaleźli także gromę do wytyczania kwadratów i prostokątów. Był to prymitywny krzyż drewniany trzymany poziomo. Linki z ciężarkami, zwisającymi z każdego drążka, pozwalały mierzącemu patrzeć dokładnie pod kątem prostym.

550 - 510 p.n.e.    MAPA
Właściciele ziemscy kreślili plany swych posiadłości już ponad 7000 lat temu, ale starożytni Grecy byli pierwszymi, którzy kreślili dla podróżników mapy wielkich powierzchni ziemi. Mapy, które w VI wieku p.n.e. wykreślili Hecataeus, Anaksymander i inni Grecy, pozostawały najlepszymi aż do II wieku p.n.e., gdy poprawił je Klaudiusz Ptolemeusz. Mapy te znamy jedynie z XV - wiecznych kopii.

Ok. 500 p.n.e.    DYWAN
Na długo przed pojawieniem się pierwszych wiązanych dywanów, wykładziny podłogowe były wyrabiane z trzciny. Pierwsze wiązane dywany były prawdopodobnie wyrobami chińskich lub perskich warsztatów ; znaleziono je w górach Ałtaju na granicy chińsko-mongolskiej.

Ok. 480 p.n.e.    MOST PONTONOWY
Pierwsze wzmiankowany w historii most pontonowy - most o pływających podporach - był zbudowany przez Persów za panowania króla Kserksesa. 676 okrętów ustawionych w dwóch rzędach połączyło brzeg Bosforu - cieśniny oddzielającej Europę od Azji.

Ok. 450 p.n.e.    ABAKUS
Początki tego pierwszego urządzenia liczącego są trudne do wyśledzenia. Pierwszym abakusem była prawdopodobnie taca pokryta piaskiem, na której urzędnik liczył odciski palców. Ta metoda liczenia była w użyciu co najmniej 2450 lat temu w basenie Morza Śródziemnego. Nowsza forma abakusa, z paciorkami na prętach, jest wynalazkiem chińskim z ok. 200 r. n.e.

Ok. 400 p.n.e.    KATAPULTA
Olbrzymie kusze, jakie greccy inżynierowie zbudowali za panowania Dionizosa (405 - -367 p.n.e.), były w istocie ogromnymi katapultami, gdyż miotały kamieniami zamiast strzał. Poprzedniczki współczesnej artylerii miały zasięg ok. 300 m. O podobnych urządzeniach wspomina się w Biblii, gdzie są nazywane "machinami, wymyślonymi przez chytrego człowieka" (Kroniki II;26).

Ok. 300 p.n.e.    ZEGAR WODNY
Zegara wodnego używano w Aleksandrii w r. 1400 p.n.e., ale był tylko nieco lepszy niż cechowane wiadro, z którego wyciekała woda. Grecki wynalazca Ctesibius z Aleksandrii stworzył o wiele dokładniejszy zegar wodny. Jego mechaniczne urządzenia, zwane klepsydrą, mierzyło czas w godzinach egipskich, zmieniających swą długość w zależności od pory roku.

Ok. 300 p.n.e.    ORGANY WODNE
Ctesibius opracował urządzenie, w którym mógł użyć ciśnienia z innego swego wynalazku - pompy tłokowej - do napędu prymitywnych organów. Woda z pompy wpływała do uszczelnionej komory, zmuszając powietrze do wychodzenia przez zespół piszczałek. Klawisze regulowały przepływ powietrza, tak że muzyk mógł uzyskać melodię.

 

Ok. 280 p.n.e.    LATARNIA MORSKA
Na wysepce Faros przed Aleksandrią stała pierwsza na świecie latarnia morska i zarazem jeden z 7 cudów świata. Miała 120 m wysokości.

Ok. 236 p.n.e.    ŚRUBA ARCHIMEDESA
Na długo przed wprowadzeniem pomp do powszechnego użytku, rolnicy podnosili wodę do nawadniania pól za pomocą śruby Archimedesa. Była to pochyła rura ze śrubą wewnątrz. Obroty śruby, której koniec był zanurzony, podnosił wodę do góry. Śrubę opisał w roku 236 p.n.e. grecki inżynier Archimedes.

Ok. 200 p.n.e.    BETON
Po raz pierwszy został wykonany przez Rzymskich inżynierów ok. roku 200 p.n.e. Powstał z dodania popiołu wulkanicznego do mieszaniny wapna palonego i żwiru.

Ok. 190 p.n.e.    PERGAMIN
Mieszkańcy starożytnego miasta Pergamon zaczęli wyrabiać nowy materiał piśmienny ze skór zwierzęcych, zwany pergaminem. Nie garbowana skóra była skrobana, czyszczona wapnem w celu usunięcia tłuszczu i na koniec rozciągana na ramie i pozostawiona do wyschnięcia. Pergamin nie gnił tak szybko jak papirus - egipski materiał piśmienny wyrabiany z trzciny papirusowej.

Ok. 100 p.n.e.    DMUCHANE SZKŁO
Syryjscy szklarze wynaleźli tańszy sposób produkcji szkła niż formowanie ręczne. Umieszczali kroplę płynnego szkła na końcu długiej rury i dmuchali z drugiej strony. Tworzyła się bańka, którą można było kształtować i w ten sposób wyrobić butelki lub otwarte naczynia.

Ok. 100 p.n.e.    SKÓRZANE ŁOŻYSKO
Około 100 roku p.n.e. Celtowie na terenie Francji i Niemiec budowali wozy z prostymi łożyskami ze skóry. Miały one postać skórzanych rękawów między osią a piastą i zmniejszały tarcie.

Ok. 100 p.n.e.    ŁOŹYSKO TOCZNE
Około 100 roku p.n.e. duńscy kołodzieje wpadli na pomysł łożyska tocznego - wstawienie drewnianych wałeczków otaczających oś w celu zmniejszenia tarcia.

Ok. 85 p.n.e.    MŁYN WODNY
Wynalazek młyna wodnego oznaczał, że ludzie nie musieli już mleć ziarna na mąkę, używając moździerza i tłuczka (lub żaren). Pierwsze proste koła młyńskie obracały się poziomo i pracowały tylko na strumieniach o szybkim przepływie wody.
 

                    C. d. n..........                     e6a6a8213d5fe066fe46dc6556875d59.jpg

 

 

Źródło: http://wynalazki.w.interia.pl/index.html