Wyjaśnienie angielskich akronimów

Skrótowiec, in. akronim – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów.

 

AFAICR / AFAICT / AFAIK As Fair As I Can Recall / Tell / Know O ile sobie przypominam / mogę powiedzieć / wiem
AFK Away From Keyboard Z dala od Klawiatury
AIUI As I Understand It Na ile to rozumiem
AKA Also Known As Znane także jako
ASAP As Soon As Possible Tak szybko jak tylko to możliwe
AWGTHTGTTA Are We Going To Have To Go Through This Again ? Czy znowu musimy to przechodzić ?
BBL Be Back Later Wracam później
BFN, B4N Bye For Now Do zobaczenia, na razie
BRB Be Right Back Zaraz wracam
BTW By The Way A tak w ogóle
CU, CYA See You Do zobaczenia
CUL, CUL8R, SYL See You Later j.w.
EOT End Of Transmission Koniec dyskusji
FAQ Frequently Asked Question Często zadawane pytania
FITB Fill In The Blanks Wypełnij puste miejsca
FUBAR Fouled/ F***ed UP Beyond All Recognition/ Repair Tego już nie da się naprawić
FWIW For What Its Worth Na ile to jest tego warte
FYA / FYE For Your Amusement / Entertainment Aby cię ucieszyc
FYEO For Your Eyes Only Tylko do twojego wglądu
FYI For Your Information Dla twojej wiadomości
G Grin Uśmiech
GA (GAMMD) Go Ahead (Make My Day) No, dalej (pokaż co potrafisz)
GD&R Grinning, Ducking And Running Uśmiech, unik i ucieczka
GIGO Garbage In Garbage Out Śmiecie na wejściu, śmiecie na wyjściu
H (HB) Hug (Back) Uściski (wzajemnie)
HHOJ, HHOK (HHOS) Ha Ha Only Joking, Kidding (Serious) Ha ha to byl żart (to bylo na poważnie)
HIWTH Hate It When That Happens Nie cierpię jak to się dzieje
HTH Hope That Helps Mam nadzieję że to pomoże
IC I See Aha
ICOCBW I Could Of Course Be Wrong Mogę się oczywiście mylić
IIRC If I Recall Correctly Jeśli dobrze sobie przypominam
IME In My Experience W moich doswiadczeniach
IMHO, IMNSHO In MY (Not So) Huble Opinion Moim (nie)skromnym zdaniem
IOW In Other Words Innymi słowy
IWBNI It Would Be Nice If Byłoby miło gdyby...
IYKWIM(IYKWIMAITYD) If You Know What I Mean (And I Think You Do) Jeśli wiesz co mam na myśli (a wydaje mi się że wiesz)
J/K Just Kidding To tylko żart
JONCL Jumping Onto Neighbour's Car Laughing Skacząc ze śmiechem po samochodzie sasiada
K (KB) Kiss (Back) Cmok (wzajemnie)
KHYF Know How You Feel Wiem co czujesz
KISS Keep It Simple, Stupid Niech to będzie proste
KOTC Kiss On The Cheek Cmok w policzek
L8R Later Do zobaczenia później
LAB&TYD Life is A Bitch & Then You Die Lajf is brutal and full of zasadzkas (Życie jest brutalne i pełne zasadzek)
LMAO Laughing My Ass Off Śmiejąc się do rozpuku
LOL Laugs Out Loud Śmiejąc sie głosno
LOL (LOLAK) Lots Of Love (And Kisses) Gorące pozdrowienia (i ucałowania)
MMF Make Money Fast Szybki zarobek
MOF, MORF Male Or Female Facet czy kobieta?
MYOB Mind Your Own Business Pilnuj swoich spraw
NFW (NFWM) No F***ing Way (MAN) Nie ma mowy!
NTYMI Now That You Mention It Skoro juz o tym wspominasz
OIC Oh I See Aha
OK Oll Korrect Wszystko w porzadku
OOTQ Out Of The Qestion Nie ma mowy
OTOH On The Other Hand Z drugiej strony...
P? beg your Pardon? Słucham?
PITA Pain In The Ass Uciazliwe
POETS Piss Of Early Tomorrows Saturday Odczep się , jutro sobota
RE, RE'S, REHI Hi Again Witam znowu
ROTFL (ROTFLMAO) Roll On The Floor Laughing (My Ass Off) Tarzając sie po podłodze ze śmiechu
RTFAQ Read The FAQ Przeczytaj FAQ
RTM (RTFM) Read The (F*****) Manual Przeczytaj (piep***) instrukcję
S (SB) Smile (Back) Uśmiech (nawzajem)
SHIT Sure Happy It's Thursday Na szczeście to tylko czwartek
SNAFU Situation Normal, All F**** Up Sytuacja jest normalna, wszystko jest do niczego
SO Significant Other Połowica
SOHF Sense Of Humor Failure Popsuło sie poczucie humoru
SOS (SOSDD) Same Old S*** (Different Day) To samo co zawsze (tylko inny dzień)
SPAM Stupid Persons' Advertisement Głupie ogłoszenie
SUP what'S UP Jak leci?
TARFU Things Are Really F****ed Up Wszystko jest naprawdę popi****
TGIF Thank God It's Friday Na szczeście jest piątek
TIA Thanks In Advance Dzięki z góry
TIC Tongue In Cheek Sarkastycznie
TLA (ETLA) (Extended)Three Letter Acronym (Rozszerzony ) trzyliterowy skrót
TNX, THX, (TNX1.0E6) Thanks (A Million) (Wielkie) dzięki
TTBOMK To The Best Of My Knowledge O ile wiem
TTFN Ta Ta For Now Do zobaczenia
TTYL Talk To Your Later Porozmawiamy później
TVM Thanks Very much Wielkie dzieki
VEG / VES Very Evin Grin / Smile Bardzo złośliwy uśmieszek
W Wink Mrugnięcie okiem
WB Welcome Back Witamy znowu
WTH What The Hell Co się dzieje?
WTHDTM What The Hell Does That Mean Co to ma znaczyć?
WYSIWYG (WYSINNWYG) What You See Is (Not Necessarily) What You Get To co widzisz - (niekoniecznie) dostaniesz
YAFIYGI You Asked ForIt You Got It Prosiłeś się, to masz
YGLT You're Gonna Love This To ci sie spodoba
YMMV (YMMVG) Your Mileage May Vary (Greatly) (Wielka) rożnica doświadczenia
YWIA You're Welcome In Advance Ależ proszę

 

Autor: Tomasza Nidecki