Wybory i standardy wyborcze w Polsce

Zbliżają się wybory. Czy wszyscy uczestnicy tego wydarzenia mają takie same szanse walczyć o nasze głosy i czy są tak samo traktowani przez instytucje państwowe?

Zbliżają się wybory. Czy wszyscy uczestnicy tego wydarzenia mają takie same szanse walczyć o nasze głosy i czy są tak samo traktowani przez instytucje państwowe?

 

Okazuje się, że nie wszyscy mogą liczyć na pomoc administracji państwowej, czy na jej szybkie działanie. Przez samą opieszałość „można” pomóc albo zaszkodzić. Chociaż NOWA PRAWICA kierowana przez Janusza Korwin-Mikke nie jest moim idolem, to niewątpliwie prawdziwa prawica jest Polsce potrzebna, może przejściowo nawet w formie tak skrajnej, jak poglądy pana Korwina-Mikke.

Nowa Prawica złożyła listy wyborcze w określonym prawem czasie i zrobiła to w ponad połowie okręgów wyborczych, co uprawnia ją do zarejestrowania list w pozostałych okręgach wyborczych bez zbierania podpisów. Jednak Komisja Wyborcza, jak twierdzi Nowa Prawica opóźniła rejestrację list w okręgach, przetrzymując je i w ten sposób uniemożliwiła tej partii zbieranie głosów na terenie całego kraju. Tu warto zaznaczyć, że aby dostać się do sejmu partia musi zebrać ponad 5% wszystkich głosów dla siebie /z miasteczek, wsi, miast/. To bardzo ambitne zadanie, praktycznie niewykonalne dla nowych partii bez reklamy w mediach, w tym w Mediach Publicznych, w których Nowa Prawica nie jest prawie widoczna. Pomijana w rankingach, wydaje się dla wielu zwykłych obywateli nie istnieć.

Nowa Prawica złożyła skargę i została ona rozpatrzona przez Sąd Najwyższy w sposób ciekawy. Sąd ten potwierdził stan faktyczny, że: nie zostały zarejestrowane listy w odpowiednim terminie, co jest bezsporne i na tym polegał problem, ale nie pochylił się nad tym, czy rejestracja powinna obejmować czas prawidłowego złożenia list, czy czas ich oceniania przez komisje wyborcze nie był za długi, trwał nawet tydzień. Przecież te listy można by było badać miesiąc czy dwa. Czy wtedy też byłoby w porządku?

 

„Zgodnie z postanowieniem PKW, ponieważ w wymaganym terminie, czyli do 30 sierpnia, komitet Nowej Prawicy nie miał zarejestrowanych list w ponad połowie okręgów wyborczych (21), nie uzyskał - zgodnie z prawem wyborczym - możliwości zarejestrowania list w całym kraju”. PAP /20.09.2011/ strona internetowa.

tamże. "Środek prawny, którym się posłużono, nie był właściwy" - powiedział rzecznik i zaznaczył, że decyzja PKW w stosunku do Komitetu Wyborczego Nowej Prawicy "tym samym pozostaje w mocy". Jednak w dalszych wyjaśnieniach rzecznik Sądu Najwyższego wskazał, że możliwe jest złożenie następnego wniosku. Jednak na czym polegało to złożenie „niewłaściwego środka prawnego”?

 

O poruszonym temacie w mediach:

http://wpolityce.pl/wydarzenia/14926-nowa-prawica-do-pkw-ujawnic-opinie-ws-odmowy-rejestracji-list-chcemy-zeby-pkw-wykupila-nam-odpowiednia-ilosc-czasu-w-platnej-telewizji

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,10344294,Nowa_Prawica__PKW_przetrzymuje_nasza_skarge.html

 

Jeśli zagłosuję w tych wyborach, to mój głos dostanie Nowa Prawica, oczywiście, jeżeli ma zarejestrowaną listę wyborczą w moim miejscu zamieszkania. Zrobię to, aby pomóc Polskiej demokracji, ale też niestety z braku wyboru.