Wybór między dobrem a złem.

Warto wybierać dobro a nie zło, bo dobro zwycięży, może nie dziś i nie jutro ale dobro na pewno zwycięży.

 

Wiek XX to wiek dwóch wojen światowych, to wiek niemieckich obozów zagłady, zesłań na Syberię, więzień komunistycznych. Jeszcze teraz w XXI wieku spotykamy w różnych krajach takie miejsca kaźni. Jak takie piekło przeżyli niektórzy ludzie, co im pomogło przetrwać? W wywiadach i wspomnieniach świadków, uczestników gehenny czytamy,  że zachowali wiarę w zwycięstwo dobra, To pomagało im przeżyć każdy dzień.

Jak ważne jest, żebyśmy stawali po stronie dobra, wtedy również zwyciężymy  a nasze życie nie będzie zmarnowane. Problemem jest wyraźne zdefiniowanie, co jest dobre a co złe. Czujemy nieraz, że coś jest dobre a coś złe, to nasze sumienie nam mówi, czasem krzyczy. Nie zawsze możemy jednak polegać tylko na  własnym sumieniu. Respekt wobec przepisów państwowych, kodeksów prawnych też nam pomaga w określeniu co jest dobre a co złe ale trzeba uważać, czasem przepisy  państwowe są nieludzkie. Dlatego najlepszym drogowskazem pozostanie na zawsze Biblia. Zapisano w niej wiele wydarzeń historycznych z historii  ludzkości, z historii narodu żydowskiego, również opisano narodziny Mesjasza - Jezusa Chrystusa i historię pierwszych chrześcijan, to wszystko zapisano dla nas, żebyśmy nie szukali po omacku jak ślepi co jest dobre a co złe, to już przeżyli inni ludzie i przed tym ostrzega nas Bóg, ostrzeżenia są dla naszego dobra a nie zła. Nie studiowałam Prawa ale słyszałam, że na tym kierunku trzeba uczyć się dużo pamięciowo, przepisów prawnych jest dużo i trzeba znaleźć odpowiednie, przepisy się  też zmieniają, powstają nowe, dziś jest taka wykładnia prawna a jutro inna. Jakie proste wymagania ma Bóg, wszystkie przepisy zawarł w dwóch przykazaniach miłości, pierwsze to miłowanie Boga a drugie to miłowanie ludzi. Z taką interpretacją prawa Bożego zgodzili się  uczeni w Piśmie za czasów Jezusa i sam Jezus.

Kluczem jest miłość, słowo, które nie przeminie, słowo, które się zmaterializuje, słowo, które zwycięży świat. Miłujmy się dopóki jeszcze jest czas, zanim nastąpi koniec świata jaki znamy, byśmy mogli żyć, bo jak pisze w Ewangelii Jana 5: 28 "Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą jego głos i wyjdą ci co dobrze czynili, by powstać do życia a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd."