Wrak samochodu

Pozostawienie pojazdu nieużywanego w miejscu publicznym – konsekwencje.

 

Kancelaria Adwokacka - adwokat Artur Ślemp

W teraźniejszych czasach samochód stał się podstawowym środkiem lokomocji każdego z nas, stały się one na tyle powszechne, iż w przeważającej liczbie rodzin używanych jest więcej niż 1 samochód.

Samochód jak każdy inny sprzęt czy maszyna, wraz z wiekiem i intensywnością eksploatacji – ulega zużyciu. Często zdarza się że przestajemy pojazd używać, wobec np. złego stanu technicznego lub  wysokich kosztów naprawy. W takiej sytuacji niektórzy decydują się na pozostawienie pojazdu np. na parkingu, a następnie kompletnie nie interesują się tym samochodem. Po dłuższym upływie czasu pojazd niszczeje, rdzewieje, wobec czego czynniki zewnętrzne wskazują, iż pojazd ten jest w ogóle nie używany. Czy w takiej sytuacji musimy się czegokolwiek obawiać ? Czy pojazd ten może swobodnie stać na parkingu ?

Otóż tak nie jest. W najgorszym przypadku musimy liczyć z utratą prawa własności pojazdu. Wynika to z regulacji zawartych w ustawie – prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Dalszy tryb postępowania z takim usuniętym samochodem, nakłada na gminę konieczność wezwania uprawnionej osoby – najczęściej właściciela pojazdu, do jego odbioru w terminie   6 miesięcy od dnia w którym został usunięty. Gdy uprawniona osoba nie zgłosi się po pojazd  i nie odbierze go z parkingu na który został odholowany, samochód uznaje się za porzucony, a jego właścicielem z mocy prawa staje się gmina. Co więcej, prócz utraty prawa własności pojazdu, możemy zostać obciążeni kosztami holowania pojazdu oraz zapewnienia mu miejsca parkingowego przez okres maksymalnie 6 miesięcy, co w konsekwencji determinuje dla nas znaczny uszczerbek finansowy.

Mając na uwadze powyższe, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie pojazdu którego jesteśmy właścicielami i podjęcie ostatecznej decyzji co do jego przyszłości w sytuacji gdy przestajemy go używać, gdyż możemy ponieść bardzo negatywne skutki i konsekwencje finansowe.

Usługi adwokackie  adwokat Artur Ślemp