Wolność wyklucza jednolitość...

Demokracja liberalna staje się egalitarnie polityczną wówczas kiedy nie ma dla niej różnicy między wiedzą a ignorancją. I to dotyczy zarówno wybranych, jak i wyborców. Z polityki uczyniono obszar, w którym obowiązują prawa inne , niż te obowiązujące w codziennym życiu.

Ideologia zastosowana w tym systemie... wyparła rozum, przezorność i doświadczenie. Inaczej mówiąc zdrowy ludzki rozsądek został uznany za coś niepoprawnego.

Protest sierpniowy dotyczył prawa do pluralizmu. Wykorzystano zakłamanie i przemilczenie, co przyniosło sukces w stworzeniu demokracji anty-pluralistycznej. Politycy ujrzeli swoją szansę na sukces w ujednoliceniu własnych wyborców nie podług wieku, ale dzięki "selekcji" ( jaka cały czas trwa i burzy ludzkie prawidła rozumowania ), wykorzystali władzę do niszczenia szkół, środków masowego przekazu ogłupiając doszczętnie społeczeństwo do stwarzania nacisku na władzę - wyprowadzając na ulicę.

Owe metody sprawdzają się w społeczeństwach nie widzących swojej krzywdy, gdyż partie mogą prowadzić konstruktywną debatę i dojść do porozumienia. Demokracja jest totalitarna już w samym "zarodku", ponieważ jej niedoścignionym ideałem jest w "pełni upolityczniony naród".

Wystarczy otworzyć jakikolwiek portal, aby się przekonać, jak dużo jest opinii powielających opis danej sytuacji przekazanej przez polityków i pracujące dla nich media. Jeżeli człowiek nie chce uczestniczyć w matolstwie - uznawany jest za idiotę i traktowany z pogardą.

Demokracja liberalna opiera się nie na dwóch ale na trzech filarach;

- wolności wziętej z liberalizmu,

- rządach większości

- ujednolicania.

Wolność i ujednolicanie wzajemne się wykluczają i stają się przyczyną prawdziwego rozdarcia ( świadkami jesteśmy od ponad 20 lat ).

Do tego dochodzi kolejny problem ; ukierunkowanie ideologiczne jest zmuszone do tolerowania wszystkich światopoglądów i nie może odrzucić roszczeń tyczących władzy.

Przykładem jest wszelka bluźniercza sztuka opłacana z naszych podatków. Każda ingerencja w nią jest uważana za napaść na "wolność".

Jutro może być za późno! śpiewał Waldemar Kocoń

zmarl-waldemar-kocon_22487682_small.jpg

 

Człowiek dostał jedno zadanie ; aby badał duchy, które do niego przemawiają. I szukał jedności w Duchu, jaki ożywia jego ciało. Dlaczego to takie ważne zadanie opiszę w następnym arcie ...