Wolność słowa w świetle Biblii.

Wolność słowa wszyscy sobie bardzo cenimy. Swoboda wypowiedzi to podstawowe prawo każdego człowieka.

 

Bóg stworzył nas do wolności, stworzył nas na swoje podobieństwo, mamy wolną wolę. Gdybyśmy nie mieli wolnej woli ale byli zaprogramowani przez Boga do dobrych zachowań i dobrych słów, to czy bylibyśmy ludźmi? Mając wolną wolę możemy sami decydować o tym jak potraktujemy mądre przykazania z dekalogu czy też  wskazówki, które dał nam Jezus w Kazaniu na .Górze. Jesteśmy tylko przez Boga poinformowani co jest jego wolą i zaproszeni do  wykonywania tej woli. Zaproszenie to, tak uprzejme, delikatne i łagodne jest podyktowane miłością do nas, każde przykazanie zawarte w Słowie Bożym jest dane dla naszego dobra. Bóg zaprasza nas do naśladowania jego dobrych słów i czynów. Mamy wolny wybór, to my podejmujemy decyzje, jeśli odrzucimy przykazania Boże uważając je za zawalidrogę to musimy ponieść złe skutki swoich decyzji. Nie ma  wolności słowa bez odpowiedzialności  i o tym często zapominamy.  Internet wyposażył nas w duże pokłady wolności słowa ,możemy swobodnie, anonimowo wyrażać swoje opinie i emocje tu na Eioba, na portalach społecznościowych, forach internetowych  i w wielu innych miejscach. Wolność słowa nie oznacza jednak dla nas braku odpowiedzialności, choć wiele złych słów i obelg uchodzi nam obecnie na sucho, nie warto zasmucać Boga i bliźniego. To taki człowiek jak my. Z prawem do poszanowania swojej godności. Jezus, nasz  Nauczyciel  ostrzega w Ewangelii Mateusza 12:36,37 "Mówię wam, że w Dniu Sądu ludzie zdadzą  sprawę z każdej bezwartościowej wypowiedzi. Bo na podstawie swoich słów zostaniesz uznany za prawego i na podstawie swoich słów zostaniesz potępiony". Nie jest łatwo zapanować nad swoimi emocjami i słowami, często upadamy ale warto przepraszać i na nowo dążyć do zgody, być uprzejmym w nieuprzejmym świecie bo przecież dobre słowa nic nie kosztują, to najmniejsza rzecz jaką możemy komuś ofiarować.

Bóg jest naszym wychowawcą, odwołuje się do naszej wolności, delikatnie zachęca nas do wypowiadania dobrych słów, by słowa nasze leczyły i pocieszały innych, zaświadczały o Bożej miłości do każdego człowieka.