Winda dla statków

Wanna na stalowych linach 36 metrów nad ziemią.

 

Pierwszą śluzą jaką napotykają na swojej drodze barki po przepłynięciu granicy polsko - niemieckiej jest śluza Hohensaaten na Odrze. Jest ona bardzo oryginalna pod względem konstrukcji, nigdzie indziej takiej nie widziałem.

d6580efbdac9a568b4a19434ab9c383a.jpg

Z daleka widoczne, charakterystyczne betonowo - szklane wieże mieszczą w sobie silniki i mechanizmy do unoszenia wrót śluzy. oryginalność polega na tym, że wrota, czyli zasuwy zamykające śluzę, nie są unoszone pionowo w górę tak jak we wszystkich innych śluzach w Europie. W śluzie Hohensaaten wrota odchylają się od pionu i po zakończeniu czynności otwierania ustawione są w poziomie.

ff5371ca3bbae4a66072f239fa2c3982.jpg

Kolejną budowlą na drodze każdej barki wpływającej z Polski do Niemiec jest podnośnia wodna Niderfinow. Jej ogrom robi duże wrażenie już z daleka. Winduje ona jednostki pływające 36 metrów w górę. Jest ona udostępniona dla turystów, którzy zwiedzają ją zwłaszcza w weekendy, przy ładnej pogodzie. Widok ze szczytu podnośni zapiera dech, więc jeżeli wybierasz się na przykład do Berlina warto zboczyć kilka kilometrów. Podnośnia stoi już od 80-sięciu lat 14 kilometrów na zachód od Odry.

 8f2557a289bc98bdf70b7bd57186c41a.jpg

Barki wpływają do wanny, która jest szczelni zamykana, a następnie wciągana 144 pięter do góry.

9a2ab747a1ffe31d14e05e824d72f576.jpg

Każda barka, która wpływa do podnośni wyłącza silniki na czas śluzowania.

480ecf47b50477200cee7a94fd45b4d4.jpg

Unosząc głowę można wtedy spojrzeć na górny wyjazd z podnośni,

31d7eda16590dfac0e399f643614bf73.jpg

do którego barka razem z wanną zostanie wciągnięta na grubych, stalowych linach.

a34e70892a5fa257886d83d89813e104.jpg

Zazwyczaj u góry stoją jacyś turyści, czasami z Polski i obserwują śluzowania, bo tam ruch jednostek pływających odbywa się codziennie, a czasami nawet przy podnośni tworzą się kolejki barek.

5bfc67d8e041c8265266d05f019c06f5.jpg

Powyżej podnośni znajduje się zapora, która może być opuszczona gdyby stało się jakieś nieszczęście, np. rozszczelnienie podnośni. Spuszczenie zapory zapobiegnie wówczas uciekaniu wody z kanału położonego 26 metrów nad poziomem okolicznych terenów

c8ea9c7092d79583a3fc9c7ea0348b5b.jpg

Obok istniejącej podnośni budowana jest druga, nowocześniejsza i pojemniejsza.

47fe2f3450c8d07c32222b091872b5e1.jpg

Za podnośnią kanał jest poszerzany i na wielu odcinkach wygląda tak jak na zdjęciu poniżej. Nowe mosty i drogi z przepustami dla drobnych zwierząt.

93e298edff053c15d1568e94f9ff9f38.jpg

Nad kanałem powstają fabryczki i urządzają sobie przeładownie.

03892d61d2d50494bf500e91596b366e.jpg