Wielkanoc 2017

Przyjmuj swój los ze spokojem bo znaczenie Twego życia jest nieznane. Twoje życie może być ważne dla świata tak jak życie Jezusa Chrystusa.

 

Saving energy, acting not by force, not acting is flowing with the river current, which does not require the expenditure of energy. We lose energy by acting against the course of events. "So stay in harmony with God, whoever you think, keep calm in the tumultuous confusion of life" - this is a universal principle. Let people work and you work on improving your knowledge and sharing with others. By going through the events and adjusting to them, you get the best result. Accept your fate calmly because the meaning of your life is unknown. Your life can be as important to the world as the life of Jesus Christ.

Oszczędzanie energii. działanie nie przez siłę, niedziałanie, płynięcie z prądem rzeki nie wymaga wydatkowania energii, która najczęściej jest tracona aby przeciwstawić się biegowi wydarzeń. " A więc pozostań w zgodzie z Bogiem, kimkolwiek on Ci cię wydaje, w zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój" to uniwersalna zasada.

Pozwól ludziom działać, nie działaj, nie zmuszaj innych, pracuj nad sobą aby powiększać swoją wiedzę i dziel się nią z innymi. Płynąc z biegiem wydarzeń i dostosowując się do nich, osiągasz najlepszy skutek. Przyjmuj swój los ze spokojem bo znaczenie Twego życia jest nieznane. Twoje życie może być ważne dla świata tak jak życie Jezusa Chrystusa.

 

Aprill 12, 2017     Bogdan Góralski