Wartość

Refleksje na temat wartości w życiu człowieka. Zapraszam.

 

Pojęcie WARTOŚĆ można rozumieć wieloznacznie. Każdy człowiek wybiera sobie określone wartości, dla każdego są one zupełnie inne. Wartość można rozważać jako zjawisko wyboru celu, dążeń, oraz ustosunkowanie się do tego celu, selekcji alternatywnych dążeń w określonej sytuacji psychologicznej, selekcji potrzeb, środków działania. W samej psychologii autorzy określają kilka stanowisk w opisywaniu wartości. A. Meinong łączył wartości z emocjami. Jeśli stwierdzeniu istnienia czegoś towarzyszy uczucie przyjemne wówczas przeżywamy wartość dodatnią, a jeśli uczucie nieprzyjemne - przeżywamy wartość ujemną. Wartość w tym ujęciu była wyrazem subiektywnych przeżyć uczuciowych. Społeczeństwo, realizując określony ideał życia zbiorowego, opiera się na danych wartościach, które ten ideał charakteryzują oraz warunkują poziom intensywności w realizacji tego ideału. Wyznaczają one też standard wyboru indywidualnej drogi życia w ramach określonego społeczeństwa. Wartości również różnicują dążenia ludzi. Stąd możemy stwierdzić że Z POSZCZEGÓLNYCH WARTOŚCI SKŁADA SIĘ CAŁE NASZE ŻYCIE.
Moim zdaniem najlepiej dowodzi przedstawionej tezie wcześniej wspomniana teoria Meinonga a mianowicie stwierdzenie iż wartości to nadze emocje, to co przeżywamy na co dzień. Z racji czego należy je podzielic na te złe i dobre, ponieważ wszystko co w naszym życiu się dzieje dzielimy w tych dwóch kategoriach. Nie mogę niestety napisać o najważniejszych wartościach ogólnie w życiu ponieważ przeżyłem jeszcze zbyt mało abym mogła to stwierdzić. Jest to bez wątpienia trudne zagadnienie, dlatego nie jestem w stanie w pełni na nie odpowiedzieć, na tym etapie życia brakuje mi jeszcze dojrzałości i egzystencjonalnego doświadczenie, zbyt mało się jeszcze wydarzyło. Na razie mogę wymienić jedne z tych najważniejszych w moim doczesnym życiu, jednak nie będzie to odpowiedź na temat , ale to co jestem na dzień dzisiejszy w stanie napisać.
Myślę że pierwsze miejsce w hierarchii odczuwanych przeze mnie emocji musi zająć rodzina, jest to moja jedyna podpora w trudnych chwilach, wiem że zawzse mogę na nią liczyć. Zdaje sobie sprawe również z tego że zawsze tak będzie , mam przynajmniej taka nadzieję. Nigdy się na nich nie zawiodłem a atmosfera panująca w moim domu jest wprost niesamowita z wszystkimi mam bardzo dobry kontakt. Normalne jest że czasem wystąpi jakas kłótnia, czasem nawet całkiem poważna ale niezaprzeczalnym faktem jest że to wszystko w każdej normalnej rodzinie jest potrzebne. Następne miejsce zajmuje religia. Wiara w Boga jest dla mnie czymś niesamowitym. W każdą niedzielę chodzę do Kościoła (jako ministrant nawet w tygodniu) i przeżywam stan nienaruszalnego spokoju. Wszystko zaczyna się wraz z momentem spotkania z Bogiem pod postacią uczestniczenia przeze mnie we Masz Świętej . Każdy ksiądz to autorytet dla mnie, dlatego jestem jaki jestem i mam prawo być z tego dumny. Wartościa o znaczeniu mniej więcej podobnym jak rolegia są przyjaciele. Zdobywanie ich stalo się dla mnie czymś bardzo ważnym i dążę do tego, aby mieć ich jak najwięcej. Jest to niewątpliwie ogromną wartością móc rozmawiać z innymi ludźmi. Z osobanmi przedstawiającymi zupełnie inne klasy społeczne jak i również reprezentujące diametralnie różne sposoby zachowań. Niewątpliwie umiejętność nawiązywania kontaktów przyda mi się w późnijszym życiu. W ten sposób naruszyłem następną kategorię wartości- wyobrażenie dorosłego życia, podążanie ku dojrzałości emocjonalnej i fizycznej jest naturalnie niezwykle ważną sprawą. Zależnie od tego, jaką droge wybierzemy teraz poniesiemy konsekwencje tego wyboru później np. wybjerając perspektywę uczenia się w szkole zawodowej, skazujemy siebie na zacofanie społeczne, na rzemieślniczą pracę, na to że dla tych bardziej wykształconych będziemy idiotami umiejącymi jedynie przekręcić śrubokręt. Na szczęście zdaję sobie z tego sprawę dlatego staram się wybrac taką drogę, aby później móc iść na studia i zostać wykształconym, pełnowartościowym człowiekiem. Mam co do tego możliwości i tak właśnie zamierzam zrobić.

Całą hierarchia wartości okazuje się to, do czego dążę i co cenię w życiu, wymieniłam tylko tą dobrą stronę pojęcia ponieważ nie chcę mysleć o tej złej przynajmniej na tym etapie życia. Na razie chcę być szczęśliwy, cieszyć się życiem jak tylko potrafię, póki jeszcze nie wszedłem w ta okropna dorosłość i to jest tymczasowo poprzedzająca wszystkie inne wartość.

992a5b882b0c0876641c535f83a2407d.jpg