Warczenie i szczekanie

Czynienie zła i okłamywanie bliżnich to łatwizna dająca wiele dorażnych korzyści. Łatwiej wyrzucić śmiecia na ulicę niż poszukać kosza, a co dopiero podnieść cudzego.

 

Jak z takim osobnikiem wytrzymać całą wieczność, bez reedukacji, resocjalizacji, cierpienia i pokuty.

Dusze po śmierci, gdy oglądają w obecności Jezusa swoje minione życie. zmiażdżone poczuciem winy i wstydu,same wybierają piekło.

Wypełnianie woli bożej to życie zgodne z dekalogiem, czyli odwzajemnianie Bogu Jego Miłości

Przepraszanie za grzechy zaniechania, lenistwa i pychy w konfesjonale, które go zasmucają i są przyczyną Jego duchowego cierpienia

Życie w łasce uświęcającej to życie w przyjażni ze swoim Ojcem i Stwórcą

Wiara to dar dla tych co pokornie poproszą, albo wyproszą dla nich inni ofiarowując swoją modlitwę i ofiarę z postu i cierpienia

Post jest rezygnacją z przyjemności 

Katolicy modlą się o zbawienie grzeszników, co jest dla Boga bajpasem i legitymacją do obejścia wolnej woli człowieka

Jesteśmy odkupieni od potępienia, a komfort psychiczny udzielania łaski zbawienia otrzymał sprawiedliwie nasz zbawiciel Jezus Chrystus

Żaden dewot, fanatyk, pyszny purpurat nie ma zaklepanego zbawienia

Nadzieją dla grzesznika jest zbawienie ukrzyżowanego zbója, który okazał pokorę i żal za grzechy

Miłosierni miłosierdzia dostąpią, to dewiza na czasy ostateczne pełne łaski dla stworzenia

Nie kąsajmy wyciągniętej do człowieka ręki Boga, jak to pokazał Michał Anioł na fresku w kaplicy Sykstyńskiej, a o tą rękę wołał Piotr do Jezusa, gdy zaczął tonąć w jeziorze, gdy na chwilę zwątpił

Tu na ziemi zdajemy egzamin z empatii, miłości do Boga i bliżnich, wbrew instynktowi przetrwania

Bez mistyki, czyli świadomości transcendencji, istnienia świata duchowego, pozazmysłowego, egzamin ten jest wyzwaniem dla amatorów paciorków konsumpcyjnych, ignorujących perły duchowe ewangelii Jezusa i Starego Testamentu

Bestialstwo i okrucieństwo aborcji w liczbie 56 milionów rocznie to problem przykryty przez media zafascynowane islamskim terrorem

Dlatego program 500 plus wywołuje taką wściekłość satanistów

To pożyteczni idioci obrzydzający grzech maluczkim i prostaczkom.

Nie brakuje ich na eioba, gdzie sieją zamęt propagując kłamstwa o reinkarnacji, o religiach bez Boga, czyli buddyżmie, kultach demonów, czyli hinduiżmie itp