Wałęsa, Kwaśniewski i Komorowski z apelem do Europy i krytyką polskiego rządu!

 

60cf7ca33ef27cf605ddc0352f6879ec.jpg
Apel byłych prezydentów: “O odpowiedzialną politykę europejską”. „Polska i Polacy na rzecz silnej i zjednoczonej Europy”. Deklaracja w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich.

 Traktaty Rzymskie i leżąca u ich podstaw idea integracji przyniosły Europie 60 lat pokoju, dobrobytu i rozwoju.

 

Unia Europejska to wspólnota wartości i pozytywna wizja przyszłości, w której narody Europy współpracują i jednoczą się przy jednoczesnym poszanowaniu swoich tradycji, różnorodności, odmiennej wiary i obyczajów.

 

Za taką wizję Polski w Europie oddały swój głos miliony Polaków w referendum europejskim w 2003 r. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. było urzeczywistnieniem dążeń pokoleń rodaków do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, poczucia wspólnoty i solidarności.

 

Pomimo swoich sukcesów, w przededniu 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, Unia stoi przed wieloma wyzwaniami natury politycznej, ekonomicznej i społecznej. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Rzymie rozpocznie się ważny etap zmian w Unii Europejskiej. Nie może tam zabraknąć konstruktywnego, uważnie słuchanego głosu naszego kraju.

 

Dlatego głęboko niepokoi nas konfrontacyjna i eurosceptyczna polityka polskiego rządu. Jej konsekwencją może być międzynarodowa marginalizacja Polski oraz samowykluczenie z grona państw decydujących o przyszłości europejskiej integracji.

 

Reprezentujemy różne pokolenia, tożsamości polityczne, doświadczenia życiowe. Nieraz pozostawaliśmy w ostrym sporze politycznym. Po ponad ćwierć wieku wspólnych, ponadpartyjnych starań na rzecz europejskiego wyboru Polski, oświadczamy z całą mocą, że Polska to nie głos jednej czy drugiej partii politycznej!

 

Polacy w swojej zdecydowanej większości chcą silnej, przyjaznej Polski w zjednoczonej Europie. Dlatego, mając na względzie skalę globalnych wyzwań i zagrożeń, które możemy rozwiązać tylko w europejskiej wspólnocie, apelujemy do polskiego rządu i wszystkich sił politycznych o odpowiedzialną politykę europejską.

 

Jednocześnie, zwracamy się z apelem do wszystkich przywódców państw Unii Europejskiej o dalszy rozwój europejskiego projektu w duchu solidarności i współpracy.

 

 

Lech Wałęsa, Prezydent RP w latach 1990-1995

Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005

Bronisław Komorowski, Prezydent RP w latach 2010-2015

- - -

Deklaracja „Polska i Polacy na rzecz silnej i zjednoczonej Europy” powstała z inicjatywy Instytutu Lecha Wałęsy, Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Instytutu Bronisława Komorowskiego oraz „InEuropa”, nowej proeuropejskiej organizacji.

 

 

 

KOMENTARZ REDAKCYJNY

 

Ze zdziwieniem przyjęliśmy do wiadomości fakt wystosowania apelu do europejskich przywódców, w którym byli prezydenci otwarcie krytykują rząd kraju, z którego pochodzą. Rozumiemy dezaprobatę dla działań rządu, ale z perspektywy obywateli, którzy mieli okazję doświadczyć prezydentury Lecha Wałęsy - ułaskawiającego przestępców, Aleksandra Kwaśniewskiego - zapamiętanego głównie ze słynnej "choroby filipińskiej" i Bronisława Komorowskiego, do którego przylgnęło określenie "Prezydent gafa" - czujemy zażenowanie wynikające z tak donośnego akcentu krytyki wobec Polski.

 

Autor: prostozmostu.pl