Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 20-06-2016 01
Uruchomiony przez Piotrek (administrator) PIOKOMP (24-06-2016 10:18:28)
Uruchomiony z D:\00-moje
Załadowane profile: Piotrek & (Dostępne profile: Piotrek)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
(Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Common\RaRegistry.exe
(Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Common\RaRegistry64.exe
(SlimWare Utilities, Inc.) C:\Program Files\SlimService\SlimServiceFactory.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(OldTimer Tools) D:\00-moje\OTL.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\taskmgr.exe
() C:\Program Files (x86)\screenSHU\screenSHU.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
() C:\Program Files\Hear\Hear.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cscript.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM-x32\...\Run: [Genesis RX66 keyboard] => C:\Program Files (x86)\Genesis\RX66 keyboard\Monitor.exe [479232 2013-09-24] ()
HKLM-x32\...\RunOnce: [OTL] => D:\00-moje\OTL.exe [602112 2016-06-22] (OldTimer Tools)
HKU\S-1-5-18-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\RunOnce: [SPReview] => C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe [301568 2015-08-01] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\Run: [Clownfish] => 0
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\Run: [Spotify Web Helper] => C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe [1525360 2016-05-09] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [53123712 2016-05-17] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\Run: [PC Remote Server] => C:\Program Files (x86)\PC Remote\PC Remote\PCRemote.exe [1190648 2014-10-12] (PC Remote)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\Run: [SlimCleaner Plus] => C:\Program Files\SlimCleaner Plus\SlimCleanerPlus.exe [26196672 2016-06-17] (Slimware Utilities Holdings, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\MountPoints2: {6ccf5ff6-af93-11e4-a89e-485b39d56525} - F:\Startme.exe
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Run: [Clownfish] => 0
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Run: [Spotify Web Helper] => C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe [1525360 2016-05-09] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [53123712 2016-05-17] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Run: [PC Remote Server] => C:\Program Files (x86)\PC Remote\PC Remote\PCRemote.exe [1190648 2014-10-12] (PC Remote)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Run: [SlimCleaner Plus] => C:\Program Files\SlimCleaner Plus\SlimCleanerPlus.exe [26196672 2016-06-17] (Slimware Utilities Holdings, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\MountPoints2: {6ccf5ff6-af93-11e4-a89e-485b39d56525} - F:\Startme.exe
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] => C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe [301568 2015-08-01] (Microsoft Corporation)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Gigabyte Wireless Utility.lnk [2016-06-23]
ShortcutTarget: Gigabyte Wireless Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Common\GNConfig.exe (GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 217.28.150.196 217.28.150.195 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{08B9ABAC-5248-4D36-BEAD-7BF18FB5C6C1}: [DhcpNameServer] 217.28.150.196 217.28.150.195 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{60C77E62-36B7-4E7A-84EF-6CCA5A62DC4F}: [NameServer] 208.67.222.222,208.67.220.220
Tcpip\..\Interfaces\{D31A7DC8-CCF1-44E2-91B7-73F6D6E9800D}: [NameServer] 208.67.222.222,208.67.220.220

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope - brak wartości
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-05-25] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\ssv.dll [2015-08-27] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Pomocnik logowania za pomocą konta Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-05-25] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\jp2ssv.dll [2015-08-27] (Oracle Corporation)
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-05-25] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-05-25] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\q6cm4phn.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_19_0_0_245.dll [2015-11-11] ()
FF Plugin: @esn/npbattlelog,version=2.6.2 -> C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelogx64.dll [Brak pliku]
FF Plugin: @esn/npbattlelog,version=2.7.1 -> C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.7.1\npbattlelogx64.dll [2015-04-30] (EA Digital Illusions CE AB)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_19_0_0_245.dll [2015-11-11] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1217157.dll [2015-02-16] (Adobe Systems, Inc.)
FF Plugin-x32: @esn/npbattlelog,version=2.6.2 -> C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelog.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @esn/npbattlelog,version=2.7.1 -> C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.7.1\npbattlelog.dll [2015-04-30] (EA Digital Illusions CE AB)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.60.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-08-27] ()
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.60.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-08-27] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2016-01-29] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2016-01-29] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.30.3\npGoogleUpdate3.dll [2016-05-11] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.30.3\npGoogleUpdate3.dll [2016-05-11] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-09-27] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Piotrek\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2014-11-11] (Unity Technologies ApS)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000: ubisoft.com/uplaypc -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll [Brak pliku]
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Piotrek\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2014-11-11] (Unity Technologies ApS)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0: ubisoft.com/uplaypc -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll [Brak pliku]
FF Extension: FoxTab - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\q6cm4phn.default\extensions\{ef4e370e-d9f0-4e00-b93e-a4f274cfdd5a}.xpi [2015-07-29]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\q6cm4phn.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-07-29]

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.search.ask.com/?gct=hp
CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.facebook.com/","hxxps://www.youtube.com/feed/subscriptions"
CHR Profile: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-07]
CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2016-06-08]
CHR Extension: (SlitherPlus) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cpbghpalffgmgocmnigfhalghmaemffo [2016-06-22]
CHR Extension: (Foxtab Speed Dial) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dchmpbaclbiioedakpcldenooikekokm [2014-10-07]
CHR Extension: (Video Downloader professional) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\elicpjhcidhpjomhibiffojpinpmmpil [2015-12-25]
CHR Extension: (Stylish) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe [2016-04-11]
CHR Extension: (Facebook Emoticons) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hkdlcejbjnnmjgajjjfenejacioiimpp [2015-10-12]
CHR Extension: (Universe) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\igcicgpahfpikagbhofhehldknadneld [2014-10-07]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-10]
CHR Extension: (Messenger Web) - C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\opffofgeknfiohbbbepnadghfhkljhlo [2015-10-12]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx [2016-05-25]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S4 AVerRemote; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVerMedia\Service\AVerRemote.exe [360448 2011-08-19] (AVerMedia) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 AVerScheduleService; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVerMedia\Service\AVerScheduleService.exe [403456 2011-04-01] () [Brak podpisu cyfrowego]
S4 AVerUpdateServer; C:\Program Files (x86)\AVerMedia\AVerUpdate\AVerUpdateServer.exe [167936 2011-10-31] (AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1364096 2016-05-25] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1687680 2016-05-25] (Microsoft Corporation)
R2 Dhcp; C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore.dll [254464 2010-11-20] () [Brak podpisu cyfrowego]
S4 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1155192 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
R2 MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1514464 2016-03-10] (Malwarebytes)
R2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1136608 2016-03-10] (Malwarebytes)
S3 MSDTC; C:\Windows\System32\msdtc.exe [141824 2009-07-14] () [Brak podpisu cyfrowego]
S4 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1872504 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
S4 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [5544568 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
S4 Origin Client Service; D:\00-moje\Origin\OriginClientService.exe [2120712 2016-05-17] (Electronic Arts)
R2 RalinkRegistryWriter; C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Common\RaRegistry.exe [185632 2009-08-19] (Ralink Technology, Corp.)
R2 RalinkRegistryWriter64; C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Common\RaRegistry64.exe [212256 2009-08-19] (Ralink Technology, Corp.)
S3 RasAuto; C:\Windows\System32\rasauto.dll [99328 2009-07-14] () [Brak podpisu cyfrowego]
S4 RemoteAccess; C:\Windows\System32\mprdim.dll [97792 2009-07-14] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 SlimService; C:\Program Files\SlimService\SlimServiceFactory.exe [252096 2016-06-17] (SlimWare Utilities, Inc.)
S3 WebClient; C:\Windows\SysWOW64\webclnt.dll [205824 2013-07-04] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 arusb_win7x; C:\Windows\System32\DRIVERS\arusb_win7x.sys [769024 2010-06-01] (Atheros Communications, Inc.)
S3 AVerA706_x64; C:\Windows\System32\DRIVERS\AVerA706_x64.sys [1532928 2012-08-28] (AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
S3 ggsomc; C:\Windows\System32\DRIVERS\ggsomc.sys [30424 2015-08-10] (Sony Mobile Communications)
S3 HidBth; C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys [100864 2009-07-14] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 IPNAT; C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys [116224 2009-07-14] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 LSI_SAS; C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys [106560 2009-07-14] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 ManyCam; C:\Windows\System32\DRIVERS\mcvidrv.sys [49264 2014-07-28] (Visicom Media Inc.)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [27008 2016-03-10] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [192216 2016-06-24] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [64896 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation)
S3 mcaudrv_simple; C:\Windows\System32\drivers\mcaudrv_x64.sys [35440 2014-05-13] (Visicom Media Inc.)
R3 MTsensor; C:\Windows\System32\DRIVERS\ASACPI.sys [8192 2005-03-29] ()
S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [19576 2015-08-18] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [50472 2015-08-11] (NVIDIA Corporation)
S3 RDPDR; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [165888 2010-11-20] () [Brak podpisu cyfrowego]
R3 REN2CAP_DRIVER; C:\Windows\System32\drivers\ren2cap.sys [46728 2011-11-07] ()
S3 SWDUMon; C:\Windows\System32\DRIVERS\SWDUMon.sys [16056 2016-06-23] (SlimWare Utilities, Inc.)
S3 USBSTOR; C:\Windows\System32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [91648 2010-11-20] () [Brak podpisu cyfrowego]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-06-24 10:17 - 2016-06-24 10:18 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-06-23 20:26 - 2016-06-24 10:12 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-06-23 20:25 - 2016-06-23 20:25 - 00001102 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-06-23 20:25 - 2016-06-23 20:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-06-23 20:25 - 2016-06-23 20:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2016-06-23 20:25 - 2016-03-10 14:09 - 00064896 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2016-06-23 20:25 - 2016-03-10 14:08 - 00140672 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2016-06-23 20:25 - 2016-03-10 14:08 - 00027008 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2016-06-23 20:15 - 2016-06-23 20:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2016-06-23 20:15 - 2016-06-23 20:15 - 00000000 ____D C:\Intel
2016-06-23 20:15 - 2013-08-21 15:16 - 00053248 _____ (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll
2016-06-23 19:45 - 2016-06-23 19:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Ralink
2016-06-23 19:44 - 2016-06-23 19:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gigabyte Wireless Network Adapters
2016-06-23 19:43 - 2009-09-28 18:22 - 00013931 _____ C:\Windows\system32\RaCoInst.dat
2016-06-23 19:43 - 2009-09-15 12:35 - 00013931 _____ C:\Windows\SysWOW64\RaCoInst.dat
2016-06-23 19:42 - 2016-06-23 19:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Gigabyte Driver
2016-06-23 19:42 - 2016-06-23 19:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Cisco
2016-06-23 19:42 - 2009-07-29 17:21 - 00717312 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\netr7364.sys
2016-06-23 19:42 - 2009-07-29 16:59 - 00305152 _____ (Ralink Technology, Inc.) C:\Windows\system32\RaCoInstx.dll
2016-06-23 19:41 - 2016-06-23 19:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GIGABYTE
2016-06-23 19:41 - 2009-09-21 15:46 - 01056768 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RAIHV.dll
2016-06-23 19:41 - 2009-09-21 15:46 - 01056768 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\system32\RAIHV.dll
2016-06-23 19:41 - 2009-09-03 19:11 - 02056192 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\system32\RaCertMgr.dll
2016-06-23 19:41 - 2009-09-03 19:08 - 01585152 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RaCertMgr.dll
2016-06-23 19:41 - 2009-08-25 15:15 - 00104448 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RAEXTUI.dll
2016-06-23 19:41 - 2009-08-25 15:15 - 00104448 _____ (Ralink Technology, Corp.) C:\Windows\system32\RAEXTUI.dll
2016-06-23 19:36 - 2016-06-23 20:56 - 00000370 _____ C:\Windows\Tasks\SlimCleaner Plus (Scheduled Scan - Piotrek).job
2016-06-23 19:36 - 2016-06-23 19:36 - 00003036 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SlimCleaner Plus (Scheduled Scan - Piotrek)
2016-06-23 19:35 - 2016-01-29 11:04 - 00614848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
2016-06-23 19:30 - 2016-06-23 19:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 31523896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 24207296 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 23000000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 17559240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 15302712 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 13916600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 13828032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 12911160 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 11272240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 11209376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 04252608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 03996216 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 03210784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 01908272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6434195.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 01557552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6434195.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 00952256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 00915392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 00911928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2016-06-23 19:30 - 2016-01-29 14:08 - 00878648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2016-06-23 19:18 - 2016-06-23 19:18 - 00002402 _____ C:\Users\Piotrek\khg888.preset
2016-06-23 19:18 - 2016-06-23 19:18 - 00000049 _____ C:\Users\Piotrek\khg888.preset.eqn
2016-06-23 19:17 - 2016-06-23 19:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SlimWare Utilities, Inc
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 21:06 - 00000414 _____ C:\Windows\Tasks\SlimDrivers Startup.job
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 20:59 - 00016056 _____ (SlimWare Utilities, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\SWDUMon.sys
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 20:59 - 00002844 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SlimDrivers Startup
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 19:16 - 00002465 _____ C:\Users\Public\Desktop\SlimCleaner Plus.lnk
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 19:16 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Downloaded Installers
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 19:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SlimWare Utilities Inc
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 19:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimCleaner Plus
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 19:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\SlimService
2016-06-23 19:16 - 2016-06-23 19:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\SlimCleaner Plus
2016-06-23 19:15 - 2016-06-23 19:35 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\AppData\Local\SlimWare Utilities Inc
2016-06-23 19:15 - 2016-06-23 19:15 - 00002483 _____ C:\Users\Public\Desktop\SlimDrivers.lnk
2016-06-23 19:15 - 2016-06-23 19:15 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers
2016-06-23 19:15 - 2016-06-23 19:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimDrivers
2016-06-23 19:15 - 2016-06-23 19:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SlimDrivers
2016-06-23 00:43 - 2016-06-23 00:43 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ESET
2016-06-22 23:48 - 2016-06-22 23:48 - 00001483 _____ C:\Users\Piotrek\AppData\Local\recently-used.xbel
2016-06-16 15:33 - 2016-06-18 14:17 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\Desktop\Quebonafide x 2sty - Elektryka (Blendtape) 2016
2016-06-08 23:20 - 2016-06-08 23:20 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\AppData\LocalLow\uTorrent

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-06-24 10:12 - 2014-10-26 23:19 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-06-24 10:12 - 2014-10-07 21:34 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Hear
2016-06-23 21:20 - 2014-10-21 21:43 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\AppData\Local\screenSHU
2016-06-23 21:04 - 2009-07-14 06:45 - 00010240 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-06-23 21:04 - 2009-07-14 06:45 - 00010240 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-06-23 21:03 - 2014-10-10 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Skype
2016-06-23 20:59 - 2014-01-16 22:26 - 00001044 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-06-23 20:56 - 2014-01-16 22:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2016-06-23 20:56 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-06-23 20:55 - 2009-07-14 20:09 - 00000000 __SHD C:\Windows\BitLockerDiscoveryVolumeContents
2016-06-23 20:52 - 2014-12-20 20:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\APN
2016-06-23 20:16 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-06-23 20:03 - 2015-10-14 15:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Total Video Converter
2016-06-23 19:41 - 2014-01-16 21:41 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-06-23 19:39 - 2014-01-16 22:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2016-06-23 19:36 - 2014-10-21 16:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2016-06-23 19:32 - 2014-01-16 21:56 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2016-06-23 19:18 - 2014-01-16 21:32 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek
2016-06-22 23:48 - 2015-01-13 17:50 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\.gimp-2.8
2016-06-22 11:06 - 2014-10-25 11:39 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Audacity
2016-06-18 04:38 - 2014-01-16 22:28 - 00002201 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-06-16 04:01 - 2014-01-16 22:23 - 00000000 ___RD C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje
2016-06-14 17:51 - 2015-08-14 21:13 - 00000000 ____D C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\uTorrent
2016-06-08 16:34 - 2016-02-15 17:44 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-06-08 16:34 - 2014-10-10 23:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2014-12-21 15:32 - 2015-03-28 12:39 - 0000600 _____ () C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\winscp.rnd
2015-07-19 22:07 - 2015-07-19 22:31 - 0000063 _____ () C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Autosofted License.txt
2015-12-17 01:00 - 2015-12-17 01:00 - 0003584 _____ () C:\Users\Piotrek\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2016-06-22 23:48 - 2016-06-22 23:48 - 0001483 _____ () C:\Users\Piotrek\AppData\Local\recently-used.xbel
2014-10-25 16:50 - 2015-06-03 19:22 - 0007615 _____ () C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2014-11-21 19:10 - 2014-11-21 19:10 - 0000000 _____ () C:\Users\Piotrek\AppData\Local\{F3E55A35-FF9B-464D-B957-1B460F171E5B}

Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
====================
C:\Users\Piotrek\m2.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-06-17 23:01

==================== Koniec FRST.txt ============================

 

 

 

 

Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 20-06-2016 01
Uruchomiony przez Piotrek (2016-06-24 10:21:33)
Uruchomiony z D:\00-moje
Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) (2014-01-16 19:32:48)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1002 - Limited - Enabled)
Piotrek (S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Piotrek

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

AS: Windows Defender (Enabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\uTorrent) (Version: 3.4.7.42330 - BitTorrent Inc.)
µTorrent (HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\uTorrent) (Version: 3.4.7.42330 - BitTorrent Inc.)
7GIF (HKLM\...\{D27A1E28-51AD-4CB7-9AAD-11D8DDA3B619}_is1) (Version: 1.0.9.0 - Xtreme-LAb®)
Adobe Flash Player 19 ActiveX (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 19.0.0.245 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 19 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 19.0.0.245 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Reader XI (11.0.13) - Polish (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}) (Version: 11.0.13 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Shockwave Player 12.1 (HKLM-x32\...\Adobe Shockwave Player) (Version: 12.1.7.157 - Adobe Systems, Inc.)
Afterfall InSanity Extended Edition (HKLM-x32\...\Steam App 224420) (Version: - Intoxicate Studios)
Aktualizacje NVIDIA 2.5.13.6 (Version: 2.5.13.6 - NVIDIA Corporation) Hidden
Alien Shooter (HKLM-x32\...\Alien Shooter_is1) (Version: - My Real Games Ltd)
AlienShooter2 (HKLM-x32\...\AlienShooter2_is1) (Version: 1.0 - Media Contact LLC)
Audacity 2.0.6 (HKLM-x32\...\Audacity_is1) (Version: 2.0.6 - Audacity Team)
AVerMedia M733A PCI Analog 3.6.64.30 (HKLM-x32\...\AVerMedia M733A PCI Analog) (Version: 3.6.64.30 - AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.)
AVerTV 3D (HKLM-x32\...\InstallShield_{5016185F-05AF-455F-AA70-6B6E5D6D4E70}) (Version: 6.5.2.15 - AVerMedia Technologies, Inc.)
AVerTV 3D (x32 Version: 6.5.2.15 - AVerMedia Technologies, Inc.) Hidden
Battlefield 3™ (HKLM-x32\...\{76285C16-411A-488A-BCE3-C83CB933D8CF}) (Version: 1.6.0.0 - Electronic Arts)
Battlelog Web Plugins (HKLM-x32\...\Battlelog Web Plugins) (Version: 2.7.1 - EA Digital Illusions CE AB)
Bejeweled® 3 (HKLM-x32\...\{E99C27B2-EB2E-4244-9F5C-A96F55100F0C}) (Version: 1.1.13.4753 - Electronic Arts, Inc.)
Borderlands: The Pre-Sequel (HKLM-x32\...\Qm9yZGVybGFuZHNUaGVQcmVTZXF1ZWw=_is1) (Version: 1 - )
Cheat Engine 6.4 (HKLM-x32\...\Cheat Engine 6.4_is1) (Version: - Cheat Engine)
Cisco EAP-FAST Module (HKLM-x32\...\{64BF0187-F3D2-498B-99EA-163AF9AE6EC9}) (Version: 2.2.14 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco LEAP Module (HKLM-x32\...\{51C7AD07-C3F6-4635-8E8A-231306D810FE}) (Version: 1.0.19 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco PEAP Module (HKLM-x32\...\{ED5776D5-59B4-46B7-AF81-5F2D94D7C640}) (Version: 1.1.6 - Cisco Systems, Inc.)
Clownfish for Skype (HKLM-x32\...\Clownfish) (Version: - )
Colin McRae Rally 2 (HKLM-x32\...\{19B72AA9-985A-11D4-9C8A-00D0B75D1498}) (Version: - )
Combat Wings (1.0) (HKLM-x32\...\Combat Wings_is1) (Version: - City Interactive)
Counter-Strike: Global Offensive (HKLM-x32\...\Steam App 730) (Version: - Valve)
CWK (Czasowy Wyłącznik Komputera) (HKLM-x32\...\CWK) (Version: 2.52.3.43 - Damian Pasternak)
D3DX10 (x32 Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
Dead Space (HKLM-x32\...\{6E6F22D7-8AD6-4A87-9A47-733E6E996F50}) (Version: 1.0.0.222 - Electronic Arts)
Evolve (HKLM-x32\...\Steam App 273350) (Version: - Turtle Rock Studios)
Far Cry 3 (HKLM-x32\...\{E3B9C5A9-BD7A-4B56-B754-FAEA7DD6FA88}) (Version: 1.00 - Ubisoft)
Far Cry 3 Blood Dragon (HKLM-x32\...\{A071F478-73E0-4143-AE55-4DD6BABD74F5}) (Version: 1.00 - Ubisoft)
File Identifier (HKLM-x32\...\{C257E434-E8F1-4E06-A616-598E4933553E}_is1) (Version: 1.0.8 - Sharpened Productions)
File Viewer Lite (HKLM-x32\...\{C8B24B83-920A-446E-B027-38F72C9D8898}_is1) (Version: 1.3.3 - Sharpened Productions)
Firefall (HKLM-x32\...\{CFEF8DB5-B45E-4b05-90BE-D02AA6F45354}) (Version: - Red 5 Studios)
Floating Point (HKLM-x32\...\Steam App 302380) (Version: - Suspicious Developments)
Galeria fotografii (x32 Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Genesis RX66 keyboard Driver (HKLM-x32\...\{68F65E0D-F894-4F5A-B9E9-F3CAB29FB59A}) (Version: 1.0 - Genesis)
GIGABYTE Gigabyte Wireless Adapter (HKLM-x32\...\{0E07E96A-7520-4C1A-BE34-9A2A5F2F0F89}) (Version: 1.0.0.0.01 - GIGABYTE)
GIMP 2.8.14 (HKLM\...\GIMP-2_is1) (Version: 2.8.14 - The GIMP Team)
God Of War II (HKLM-x32\...\God Of War II_is1) (Version: - )
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 51.0.2704.103 - Google Inc.)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.25.11 - Google Inc.) Hidden
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.30.3 - Google Inc.) Hidden
GS Auto Clicker (HKLM-x32\...\GS Auto Clicker_is1) (Version: V3.1.3 - goldensoft.org)
Hear (HKLM\...\{4E341B88-61A8-4C28-A3F0-9021898AD3C2}_is1) (Version: - Joesoft)
Heroes of the Storm (HKLM-x32\...\Heroes of the Storm) (Version: - Blizzard Entertainment)
Java 8 Update 60 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218060F0}) (Version: 8.0.600.27 - Oracle Corporation)
LAME v3.99.3 (for Windows) (HKLM-x32\...\LAME_is1) (Version: - )
LBOTS Top mouse Driver (HKLM-x32\...\{F1A273BD-6A9E-41D8-A111-5E56ACD286F8}) (Version: 1.0 - Togran)
League of Legends (HKLM-x32\...\League of Legends 3.0.1) (Version: 3.0.1 - Riot Games)
League of Legends (x32 Version: 3.0.1 - Riot Games) Hidden
Malwarebytes Anti-Malware wersja 2.2.1.1043 (HKLM-x32\...\Malwarebytes Anti-Malware_is1) (Version: 2.2.1.1043 - Malwarebytes)
MDF to ISO version 1.0 (HKLM-x32\...\{79DDA36F-B19E-4293-A4F2-FA3EC1C06E6E}_is1) (Version: 1.0 - mdftoiso.com)
Media Go (HKLM-x32\...\{70DB09B8-1BA5-410A-992F-1C1CE288229E}) (Version: 2.9.316 - Sony)
Media Go Network Downloader (HKLM-x32\...\{C52148B9-19E0-433A-9422-3451B1BEE20F}) (Version: 1.6.01.0 - Sony)
Media Go Video Playback Engine 2.16.110.12020 (HKLM-x32\...\{F7D491DD-C4B9-D72D-F810-DA74C6512A20}) (Version: 2.16.110.12020 - Sony)
Metric Collection SDK 35 (x32 Version: 1.2.0010.00 - Lenovo Group Limited) Hidden
Metro 2033 (HKLM-x32\...\Steam App 43110) (Version: - 4A Games)
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extended (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft Games for Windows - LIVE (HKLM-x32\...\{A1C962E2-2426-49C6-A38B-9A07E40D607C}) (Version: 3.2.217.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable (HKLM-x32\...\{00C5F4F4-62F9-40D7-8000-AD8A9CD0C669}) (Version: 3.1.99.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Word Viewer 2003 (HKLM-x32\...\{90850415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}) (Version: 11.0.8173.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] (HKLM-x32\...\{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}) (Version: 3.1.0000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{6ce5bae9-d3ca-4b99-891a-1dc6c118a5fc}) (Version: 8.0.59192 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{6E8E85E8-CE4B-4FF5-91F7-04999C9FAE6A}) (Version: 8.0.50727.42 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}) (Version: 8.0.61000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 (HKLM-x32\...\{FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4}) (Version: 9.0.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Movie Maker (x32 Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Mój brat niedźwiedź (HKLM-x32\...\{B489D5F8-D960-4399-9286-C59BF21991B5}) (Version: 1.0 - )
Mp3tag v2.66 (HKLM-x32\...\Mp3tag) (Version: v2.66 - Florian Heidenreich)
Need For Speed™ World (HKLM-x32\...\{3AF1B16A-7DC9-4C80-BAEC-70B088A7C5B8}) (Version: 1.0.0.0 - Electronic Arts)
Need For Speed™ World (HKLM-x32\...\{7B2CC3DF-64FA-44AE-8F57-B0F915147E4F}_is1) (Version: 1.0.0.1599 - Electronic Arts)
NVIDIA GeForce Experience 2.5.13.6 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 2.5.13.6 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.13.1220 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.13.1220 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik 3D Vision 341.95 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 341.95 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik dźwięku HD 1.3.30.1 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.30.1 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik graficzny 341.95 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 341.95 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik kontrolera 3D Vision 340.50 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB) (Version: 340.50 - NVIDIA Corporation)
OpenAL (HKLM-x32\...\OpenAL) (Version: - )
Origin (HKLM-x32\...\Origin) (Version: 9.4.22.2815 - Electronic Arts, Inc.)
Panel sterowania NVIDIA 341.95 (Version: 341.95 - NVIDIA Corporation) Hidden
PC Remote (HKLM-x32\...\{C934DF74-D0D9-445C-90AA-34012A04E11D}) (Version: 3.51 - PC Remote)
Podstawowe programy Windows Live (x32 Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Extended (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Prophio (HKLM-x32\...\Prophio) (Version: - )
PunkBuster Services (HKLM-x32\...\PunkBusterSvc) (Version: 0.993 - Even Balance, Inc.)
Ralink Wireless LAN (HKLM-x32\...\{E91E8912-769D-42F0-8408-0E329443BABC}) (Version: 1.00.0000 - RaLink)
Saints Row IV Update 8 Incl. DLC (HKLM-x32\...\U2FpbnRzUm93SVY=_is1) (Version: 1 - )
School Mate 2 (HKLM-x32\...\{BC980840-FC67-4027-9055-251136406614}_is1) (Version: 1.3 - randompirate)
screenSHU - the fastest screen capture ever. (HKLM-x32\...\screenSHU) (Version: - )
SHIELD Streaming (Version: 4.1.3000 - NVIDIA Corporation) Hidden
SHIELD Wireless Controller Driver (Version: 2.5.13.6 - NVIDIA Corporation) Hidden
Skype Click to Call (HKLM-x32\...\{6D1221A9-17BF-4EC0-81F2-27D30EC30701}) (Version: 8.3.0.9150 - Microsoft Corporation)
Skype™ 7.24 (HKLM-x32\...\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}) (Version: 7.24.104 - Skype Technologies S.A.)
SlimCleaner Plus (HKLM\...\SlimCleaner Plus) (Version: 2.5.7 - Slimware Utilities Holdings, Inc.)
SlimCleaner Plus (Version: 2.5.7 - Slimware Utilities Holdings, Inc.) Hidden
SlimDrivers (HKLM-x32\...\{746AB259-6474-4111-8966-1C62F9A6E063}) (Version: 2.3.1 - SlimWare Utilities, Inc.)
Sony Mobile Update Engine (HKLM-x32\...\Update Engine) (Version: 2.15.10.201507101148 - Sony Mobile Communications Inc.)
Sony PC Companion 2.10.303 (HKLM-x32\...\{F09EF8F2-0976-42C1-8D9D-8DF78337C6E3}) (Version: 2.10.303 - Sony)
Southpark Stick of Truth (HKLM-x32\...\U291dGhwYXJrU3RpY2tvZlRydXRo_is1) (Version: 1 - )
SPORE™ (HKLM-x32\...\{9DF0196F-B6B8-4C3A-8790-DE42AA530101}) (Version: 1.00.0000 - Electronic Arts)
Spotify (HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\Spotify) (Version: 1.0.28.87.g8f9312a4 - Spotify AB)
Spotify (HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Spotify) (Version: 1.0.28.87.g8f9312a4 - Spotify AB)
Steam (HKLM-x32\...\Steam) (Version: 2.10.91.91 - Valve Corporation)
swMSM (x32 Version: 12.0.0.1 - Adobe Systems, Inc) Hidden
Swords and Sandals 2 2.0 (HKLM-x32\...\Swords and Sandals 2) (Version: 2.0 - 3RDsense)
TeamSpeak 3 Client (HKLM\...\TeamSpeak 3 Client) (Version: 3.0.16 - TeamSpeak Systems GmbH)
Total Video Converter 3.71 100812 (HKLM-x32\...\Total Video Converter 3.71_is1) (Version: - EffectMatrix Inc.)
TP-LINK Wireless Client Utility (HKLM-x32\...\{5EF44D3A-E86E-434C-8418-71E277C565DF}) (Version: 2.0 - TP-LINK)
Unity Web Player (HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\...\UnityWebPlayer) (Version: 4.6.0f2 - Unity Technologies ApS)
Unity Web Player (HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\UnityWebPlayer) (Version: 4.6.0f2 - Unity Technologies ApS)
Windows Live Essentials (HKLM-x32\...\WinLiveSuite) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation)
WinRAR 5.10 (64-bitowy) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.10.0 - win.rar GmbH)
Xiph.Org Open Codecs 0.85.17777 (HKLM-x32\...\Open Codecs) (Version: 0.85.17777 - Xiph.Org)

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {25EC6E54-A6E1-44DC-B884-6A55617B9934} - System32\Tasks\SlimCleaner Plus (Scheduled Scan - Piotrek) => C:\Program Files\SlimCleaner Plus\SlimCleanerPlus.exe [2016-06-17] (Slimware Utilities Holdings, Inc.)
Task: {2E369146-21EF-402C-9277-0C3B58543607} - System32\Tasks\Lenovo\Lenovo Customer Feedback Program 64 35 => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Customer Feedback Program 35\Lenovo.TVT.CustomerFeedback.Agent35.exe
Task: {424888E6-8215-40FA-8E20-8CD09691D79A} - System32\Tasks\{A3D7DE68-8843-48B2-ABEC-42F9F47BC737} => pcalua.exe -a C:\Users\Piotrek\Desktop\MinecraftZyczu.exe -d C:\Users\Piotrek\Desktop
Task: {5C84E89C-BC38-42C2-B7B7-F80F58FFAB59} - System32\Tasks\{9B398F84-7689-41A6-AB5B-8FD306C2A0A1} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{C07F8D75-7A8D-400E-A8F9-A3F396B49BB1}\SPORE_BP1Setup.exe" -c -runfromtemp -l0x0015 -removeonly
Task: {93103458-15F8-412E-87B0-92F372E0A2CC} - System32\Tasks\{164501F2-B746-4CBF-877D-17AE539C97AC} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{9DF0196F-B6B8-4C3A-8790-DE42AA530101}\setup.exe" -c -runfromtemp -l0x0015 -removeonly
Task: {9D5F514A-0DC9-4162-A99F-10F80C89EC81} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-31] (Google Inc.)
Task: {B022D833-24C6-44F8-AFE2-13C74F51C9A3} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2015-11-11] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {B298127E-2E14-47CB-A07C-3FDDEC3983B2} - System32\Tasks\SlimDrivers Startup => C:\Program Files (x86)\SlimDrivers\SlimDrivers.exe [2015-08-19] (SlimWare Utilities, Inc.)
Task: {C44105BE-14DC-4913-B7A8-9973AB65B5C0} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-31] (Google Inc.)
Task: {D38517C2-7501-4CB5-8067-08944FA421FE} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2015-10-28] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {E0728B7E-55A1-4CF5-A8BB-E4947C919ABF} - System32\Tasks\{21E14622-7439-4BCC-B48A-87D7BC555363} => pcalua.exe -a D:\00-moje\Spore\SporeTorrentDodatki\Spore\SPORESetup.exe -d D:\00-moje\Spore\SporeTorrentDodatki\Spore
Task: {FE63FE1B-382F-44FD-B6C5-350385E5B83C} - System32\Tasks\{10000879-74AF-4528-B7C9-74FC1107D77A} => pcalua.exe -a C:\Users\Piotrek\Desktop\Pobrane\chromeinstall-8u40.exe -d C:\Users\Piotrek\Desktop\Pobrane

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => <==== UWAGA
Task: C:\Windows\Tasks\SlimCleaner Plus (Scheduled Scan - Piotrek).job => C:\Program Files\SlimCleaner Plus\SlimCleanerPlus.exe
Task: C:\Windows\Tasks\SlimDrivers Startup.job => C:\Program Files (x86)\SlimDrivers\SlimDrivers.exe

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Program uruchamiający aplikacje Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --show-app-list
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WarThunder.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --app=hxxp://mmotraffic.com/catalog/goplay/1000932/MTE3NjYvLy8xMDAwOTMy/ --start-fullscreen
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Program uruchamiający aplikacje Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --show-app-list
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WarThunder.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --app=hxxp://mmotraffic.com/catalog/goplay/1000932/MTE3NjYvLy8xMDAwOTMy/ --start-fullscreen

==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============

2014-01-16 22:05 - 2016-01-29 12:49 - 00135224 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvSmartMax64.dll
2013-09-04 19:21 - 2013-09-04 19:21 - 02112000 _____ () C:\Program Files (x86)\screenSHU\screenSHU.exe
2014-10-07 21:34 - 2011-11-28 20:47 - 03174024 _____ () C:\Program Files\Hear\Hear.exe
2016-06-18 04:38 - 2016-06-15 11:15 - 01745560 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\51.0.2704.103\libglesv2.dll
2016-06-18 04:38 - 2016-06-15 11:15 - 00091288 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\51.0.2704.103\libegl.dll
2011-06-08 09:32 - 2011-06-08 09:32 - 00011362 _____ () C:\Program Files (x86)\screenSHU\mingwm10.dll
2011-06-08 09:32 - 2011-06-08 09:32 - 00043008 _____ () C:\Program Files (x86)\screenSHU\libgcc_s_dw2-1.dll
2015-05-05 16:17 - 2015-08-18 01:31 - 00011896 _____ () C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\detoured.dll

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)

AlternateDataStreams: C:\ProgramData:NT [40]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData:NT2 [322]
AlternateDataStreams: C:\Users\All Users:NT [40]
AlternateDataStreams: C:\Users\All Users:NT2 [322]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Application Data:NT [40]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Application Data:NT2 [322]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Dane aplikacji:NT [40]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Dane aplikacji:NT2 [322]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\MTA San Andreas All:NT [40]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\MTA San Andreas All:NT2 [322]
AlternateDataStreams: C:\Users\Piotrek\Dane aplikacji:NT [40]
AlternateDataStreams: C:\Users\Piotrek\Dane aplikacji:NT2 [322]
AlternateDataStreams: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming:NT [40]
AlternateDataStreams: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming:NT2 [322]

==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)


==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)


==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)


==================== Hosts - zawartość: ===============================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2009-07-14 04:34 - 2009-06-10 23:00 - 00000824 ____A C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Inne obszary ============================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
HKU\S-1-5-21-2756771163-3228807260-551179440-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 217.28.150.196 - 217.28.150.195
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

MSCONFIG\Services: AdobeARMservice => 2
MSCONFIG\Services: AdobeFlashPlayerUpdateSvc => 3
MSCONFIG\Services: AVerRemote => 2
MSCONFIG\Services: AVerScheduleService => 2
MSCONFIG\Services: AVerUpdateServer => 2
MSCONFIG\Services: GfExperienceService => 2
MSCONFIG\Services: gupdate => 2
MSCONFIG\Services: gupdatem => 3
MSCONFIG\Services: NvNetworkService => 2
MSCONFIG\Services: NvStreamSvc => 2
MSCONFIG\Services: nvsvc => 2
MSCONFIG\Services: Origin Client Service => 3
MSCONFIG\Services: Sony PC Companion => 3
MSCONFIG\Services: Steam Client Service => 3
MSCONFIG\Services: Stereo Service => 2
MSCONFIG\startupfolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^AVer HID Receiver.lnk => C:\Windows\pss\AVer HID Receiver.lnk.CommonStartup
MSCONFIG\startupfolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^AVerQuick.lnk => C:\Windows\pss\AVerQuick.lnk.CommonStartup
MSCONFIG\startupfolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Hear.lnk => C:\Windows\pss\Hear.lnk.CommonStartup
MSCONFIG\startupfolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Ralink Wireless Utility.lnk => C:\Windows\pss\Ralink Wireless Utility.lnk.CommonStartup
MSCONFIG\startupreg: Dare-U mouse => "C:\Program Files (x86)\Gaming Mouse\DareUMonitor.exe"
MSCONFIG\startupreg: Genesis RX66 keyboard => "C:\Program Files (x86)\Genesis\RX66 keyboard\Monitor.exe"
MSCONFIG\startupreg: NvBackend => "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"
MSCONFIG\startupreg: ShadowPlay => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
MSCONFIG\startupreg: Sony PC Companion => "C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background
MSCONFIG\startupreg: Spotify Web Helper => "C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe"
MSCONFIG\startupreg: SunJavaUpdateSched => "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

FirewallRules: [{097F68D4-1A61-4B9B-BB02-0C5BC8A5FCE9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
FirewallRules: [{056307F9-BC04-4A2E-AC28-4BA1433C6E0C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
FirewallRules: [{570AAA2A-A73C-4239-BAC3-7D97F2E9C95C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{AC45B800-75BB-4861-955D-7D0A7F53C480}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{894C08CA-0E9D-4DAE-B78D-ABF08FD3D7A4}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{6870A8B6-323F-46E5-90F9-E544FD30DAA4}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{4B7E34D8-E712-4EC9-96B8-5E6F428F9640}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Floating Point\Floating Point.exe
FirewallRules: [{179BCA72-191B-49A7-A0E9-F7A658269E9F}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Floating Point\Floating Point.exe
FirewallRules: [{40C9C931-D811-40CA-9D5A-46CCB59DECAF}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Bejeweled 3\Bejeweled3.exe
FirewallRules: [{FCC87DCD-1DBF-4662-9AFE-5CB3A93117B5}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Bejeweled 3\Bejeweled3.exe
FirewallRules: [{13C3A548-E931-4625-B75A-93F8468EAA7B}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Firefall\system\bin\FirefallClient.exe
FirewallRules: [{1B38511B-1CF5-4B2B-B599-3B4DAA2D046D}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Firefall\system\bin\FirefallClient.exe
FirewallRules: [TCP Query User{474CBA9D-6E21-40EC-85E7-4B40EFE527BC}C:\users\piotrek\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\appdata\roaming\spotify\spotify.exe
FirewallRules: [UDP Query User{257AE53B-67EE-4320-89C2-BDB057816C56}C:\users\piotrek\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\appdata\roaming\spotify\spotify.exe
FirewallRules: [TCP Query User{1D5C9B63-DA20-46C2-9B7E-00517EF35445}D:\00-moje\firefall\system\bin\firefallclient.exe] => (Allow) D:\00-moje\firefall\system\bin\firefallclient.exe
FirewallRules: [UDP Query User{A4F6BBE0-A1D3-4D91-B07F-3B381E17659F}D:\00-moje\firefall\system\bin\firefallclient.exe] => (Allow) D:\00-moje\firefall\system\bin\firefallclient.exe
FirewallRules: [{9D5BEB2A-3312-4D2E-92E4-014FD89C0B85}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Afterfall InSanity\Binaries\Win32\InSanity-Win32-Shipping.exe
FirewallRules: [{42B9A385-B847-4D59-85A5-B2DF0083E593}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Afterfall InSanity\Binaries\Win32\InSanity-Win32-Shipping.exe
FirewallRules: [{DD1F7799-1E91-4CF2-B119-4DD3DFE64996}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Evolve\Bin64_SteamRetail\StaticLauncher64.exe
FirewallRules: [{0171CF04-041A-4561-A843-002EC1044EE9}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Evolve\Bin64_SteamRetail\StaticLauncher64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{594ED26E-0804-4BEF-8642-EADCD63872BF}D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\xenoxmt2 launcher.exe] => (Allow) D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\xenoxmt2 launcher.exe
FirewallRules: [UDP Query User{19A993BE-96E2-4533-8579-F60F778C4372}D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\xenoxmt2 launcher.exe] => (Allow) D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\xenoxmt2 launcher.exe
FirewallRules: [{6D2BC5DD-4F2B-4C03-8FF2-685EA01A07F5}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Metro 2033\metro2033.exe
FirewallRules: [{EA6FB55D-D6D2-4BD2-B645-4761CC306406}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Metro 2033\metro2033.exe
FirewallRules: [{D40AB1DD-43A5-4846-8CB2-2AE12FFC4834}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3\bf3.exe
FirewallRules: [{EE67941D-7C30-4883-BBF9-0ED1A181E16A}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3\bf3.exe
FirewallRules: [TCP Query User{201AA481-CCA2-4D81-8C65-EC631D364861}C:\users\piotrek\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Block) C:\users\piotrek\appdata\roaming\spotify\spotify.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F8DCA4E4-2A93-406F-AA53-28EC81E589D9}C:\users\piotrek\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Block) C:\users\piotrek\appdata\roaming\spotify\spotify.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2A627047-E413-498C-A440-0A1BE50D9F45}C:\users\piotrek\desktop\pobrane\gta san andreas\gta san andreas\gta_sa.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\desktop\pobrane\gta san andreas\gta san andreas\gta_sa.exe
FirewallRules: [UDP Query User{DC4D39E1-DAAB-49BE-934D-DC54623119C3}C:\users\piotrek\desktop\pobrane\gta san andreas\gta san andreas\gta_sa.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\desktop\pobrane\gta san andreas\gta san andreas\gta_sa.exe
FirewallRules: [TCP Query User{204607B1-3EA5-429D-8656-963E20A9DC3D}D:\00-moje\rito\rads\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.14\deploy\lolpatcher.exe] => (Allow) D:\00-moje\rito\rads\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.14\deploy\lolpatcher.exe
FirewallRules: [UDP Query User{52FB881B-03FC-4BE4-A150-4E5D0880DA1D}D:\00-moje\rito\rads\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.14\deploy\lolpatcher.exe] => (Allow) D:\00-moje\rito\rads\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.14\deploy\lolpatcher.exe
FirewallRules: [TCP Query User{33516F76-D894-4691-A073-FBEB436FB4A7}D:\00-moje\rito\rads\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.14\deploy\lolpatcherux.exe] => (Allow) D:\00-moje\rito\rads\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.14\deploy\lolpatcherux.exe
FirewallRules: [UDP Query User{DF801B25-27DF-42EF-844F-931B12356749}D:\00-moje\rito\rads\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.14\deploy\lolpatcherux.exe] => (Allow) D:\00-moje\rito\rads\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.14\deploy\lolpatcherux.exe
FirewallRules: [TCP Query User{319704C6-7928-4AEA-A111-46F40D678DEC}D:\00-moje\counter strike 1.6\data\nfsw.exe] => (Allow) D:\00-moje\counter strike 1.6\data\nfsw.exe
FirewallRules: [UDP Query User{BB1E9A0C-EB82-4019-8F7C-7C66B2F25B6F}D:\00-moje\counter strike 1.6\data\nfsw.exe] => (Allow) D:\00-moje\counter strike 1.6\data\nfsw.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2250F838-A939-4AA7-9CE1-8C46D4BADFB3}D:\00-moje\sr 4\saints.row.iv-reloaded\saintsrow4\saints row iv\saintsrowiv.exe] => (Allow) D:\00-moje\sr 4\saints.row.iv-reloaded\saintsrow4\saints row iv\saintsrowiv.exe
FirewallRules: [UDP Query User{45D353B0-FF65-4A01-AC9A-9B826B4F8D73}D:\00-moje\sr 4\saints.row.iv-reloaded\saintsrow4\saints row iv\saintsrowiv.exe] => (Allow) D:\00-moje\sr 4\saints.row.iv-reloaded\saintsrow4\saints row iv\saintsrowiv.exe
FirewallRules: [{82522648-DEC0-4F34-892C-5CA0A571D0C9}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Dead Space\Dead Space.exe
FirewallRules: [{5F1EDDF4-DB41-44A7-A0B2-35E36DE64841}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Dead Space\Dead Space.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2B5CF0CE-B2BB-4F02-87A4-1C940C2014E6}D:\00-moje\deadspace2\dead space 2\deadspace2.exe] => (Allow) D:\00-moje\deadspace2\dead space 2\deadspace2.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0711D196-96C5-4463-B92C-2AA5E8089DE3}D:\00-moje\deadspace2\dead space 2\deadspace2.exe] => (Allow) D:\00-moje\deadspace2\dead space 2\deadspace2.exe
FirewallRules: [{28A80118-DE26-4F5B-84C6-93EEBF291B25}] => (Allow) D:\00-moje\cs plus gta 4\GTA4.Complete.Multi6.EN.RU.Repack\cAŁE GTA4\Grand Theft Auto IV\GTAIV.exe
FirewallRules: [{977D1C4A-4B96-4D61-8F76-85A3FA7FA882}] => (Allow) D:\00-moje\cs plus gta 4\GTA4.Complete.Multi6.EN.RU.Repack\cAŁE GTA4\Grand Theft Auto IV\GTAIV.exe
FirewallRules: [TCP Query User{8B67509A-9997-4B91-8629-FA92E9CCE249}D:\00-moje\dead island\dead island riptide\deadislandgame_x86_rwdi.exe] => (Allow) D:\00-moje\dead island\dead island riptide\deadislandgame_x86_rwdi.exe
FirewallRules: [UDP Query User{C7F236A2-F97E-4F8F-871B-21EEFEC9EADC}D:\00-moje\dead island\dead island riptide\deadislandgame_x86_rwdi.exe] => (Allow) D:\00-moje\dead island\dead island riptide\deadislandgame_x86_rwdi.exe
FirewallRules: [{6E034335-00D4-45A2-90BC-1E992FD72965}] => (Allow) D:\00-moje\Prorotype2\Steam.exe
FirewallRules: [{6E4C1EB9-041C-44D5-A8A3-5E943F9330C8}] => (Allow) D:\00-moje\Prorotype2\Steam.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2434D0C0-0B3F-4618-8374-3B7C513D377C}D:\00-moje\prorotype2\prototype2.exe] => (Allow) D:\00-moje\prorotype2\prototype2.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F4C0EA58-85F5-4103-9DCE-1FD3A1C9F4BE}D:\00-moje\prorotype2\prototype2.exe] => (Allow) D:\00-moje\prorotype2\prototype2.exe
FirewallRules: [{FCED46C2-013B-4B62-9A53-A9D7F0142C3E}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Need for Speed World\GameLauncher.exe
FirewallRules: [{DBD7F45A-2922-4D44-8409-7F84BF7BC828}] => (Allow) D:\Program Files (x86)\Origin Games\Need for Speed World\GameLauncher.exe
FirewallRules: [TCP Query User{0B8C60B8-AA2B-4C6E-BBFD-C131804A050E}D:\00-moje\saints row 4\saints.row.iv-reloaded\saintsrow4\saints row iv\saintsrowiv.exe] => (Allow) D:\00-moje\saints row 4\saints.row.iv-reloaded\saintsrow4\saints row iv\saintsrowiv.exe
FirewallRules: [UDP Query User{EAA5FB0F-0C0C-47F4-849F-071B2576B998}D:\00-moje\saints row 4\saints.row.iv-reloaded\saintsrow4\saints row iv\saintsrowiv.exe] => (Allow) D:\00-moje\saints row 4\saints.row.iv-reloaded\saintsrow4\saints row iv\saintsrowiv.exe
FirewallRules: [TCP Query User{D6BB06B0-773C-4B97-BF5A-F02E545F0414}D:\00-moje\cs 1.6 gra\hl.exe] => (Allow) D:\00-moje\cs 1.6 gra\hl.exe
FirewallRules: [UDP Query User{DCD852CE-2218-4787-9EAE-35C6B2EFB549}D:\00-moje\cs 1.6 gra\hl.exe] => (Allow) D:\00-moje\cs 1.6 gra\hl.exe
FirewallRules: [TCP Query User{FB3A3C68-F675-435C-BA04-41A12D3EFF0D}D:\00-moje\counter strike 1.6\hl.exe] => (Allow) D:\00-moje\counter strike 1.6\hl.exe
FirewallRules: [UDP Query User{A82E2512-2478-4F17-99C0-F71ADC190F95}D:\00-moje\counter strike 1.6\hl.exe] => (Allow) D:\00-moje\counter strike 1.6\hl.exe
FirewallRules: [TCP Query User{90B39A43-0DDA-4D93-8690-643CDB815314}D:\gry,filmy,bajki\gry\nfs\nfs3.exe] => (Block) D:\gry,filmy,bajki\gry\nfs\nfs3.exe
FirewallRules: [UDP Query User{60431EA7-E920-4B49-8261-5BB2515A2B3D}D:\gry,filmy,bajki\gry\nfs\nfs3.exe] => (Block) D:\gry,filmy,bajki\gry\nfs\nfs3.exe
FirewallRules: [{ECBD618E-5920-4B46-AD45-82025735B3AE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net.exe
FirewallRules: [{E2217A75-0CC4-4056-AA40-979916564DC8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net.exe
FirewallRules: [TCP Query User{01B622DB-F7C8-4596-B02A-A00006C0ADA1}D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base34659\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base34659\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{076D0AA9-D2DE-458D-B5E9-89B860E55BE7}D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base34659\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base34659\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{1867F3DB-87EB-4D83-B261-77E984E5003E}D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base34846\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base34846\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{CC2BCC23-D913-42A7-A41F-305CD14442C1}D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base34846\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base34846\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{EFF11EC5-AC90-495B-A883-D57AE9891790}D:\00-moje\pandora mt2\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{BC44A6F7-5C02-4CC6-AE9D-A20DED918374}D:\00-moje\pandora mt2\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{D68B127C-ED85-4D4B-9511-03B2FEDFFC5C}D:\00-moje\pandora mt2\pandoramt2\metin2.bin] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2\pandoramt2\metin2.bin
FirewallRules: [UDP Query User{E82941BC-DFA0-422C-BEE4-106F4194022C}D:\00-moje\pandora mt2\pandoramt2\metin2.bin] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2\pandoramt2\metin2.bin
FirewallRules: [TCP Query User{E20DCD23-808C-4482-B037-457104B6F6C0}D:\00-moje\pandora mt2 hack\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2 hack\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{6B7A0474-AAF9-43D6-9AAC-F0048416C99E}D:\00-moje\pandora mt2 hack\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2 hack\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{72D53994-DC7C-40A7-B88C-1BA4BDC72FC8}D:\00-moje\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{6B0074F3-BE29-4760-A8BC-F214DE680F31}D:\00-moje\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{CDD462A2-09D8-4A3C-A5C6-88E6EBB61B7E}D:\00-moje\pandora mt2 hack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2 hack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{D3B633FB-BE74-4C02-AE44-22FC908DEC00}D:\00-moje\pandora mt2 hack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2 hack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{54A7DDEB-01E2-4F17-BCDB-9F33E89E6C82}D:\00-moje\pandorahack\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0D1E67DA-33BD-4FF1-8697-1A9F48DAFBFE}D:\00-moje\pandorahack\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2081EB3B-C2F3-40E4-88C6-983F5090BA04}D:\00-moje\pandorahack\sf2012pandorahack.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\sf2012pandorahack.exe
FirewallRules: [UDP Query User{BB6762EB-CA69-4CCC-90FA-628168A6A054}D:\00-moje\pandorahack\sf2012pandorahack.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\sf2012pandorahack.exe
FirewallRules: [TCP Query User{07B9ECC7-E0F7-4D8A-9DCD-01DBA37306FC}D:\00-moje\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{91B1DEEA-F743-4B12-8B69-8172D2DE8FCD}D:\00-moje\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{4C945BE0-B022-4EBE-9C9C-FD76D43DC562}D:\00-moje\pandorawbudowany\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorawbudowany\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{7DD15223-D36E-4BEA-AABF-243F38A45A8B}D:\00-moje\pandorawbudowany\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorawbudowany\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{1421B88B-5C83-4E5C-9E1D-0DA3DB720A3A}D:\00-moje\pandmt2 wbud\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandmt2 wbud\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{28A442D0-5C4D-421E-AB3A-45B01F52F225}D:\00-moje\pandmt2 wbud\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandmt2 wbud\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{9DC4DF6A-4ED2-4783-B8BF-E774D1E2FF3B}D:\00-moje\pandorahack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{AB15124F-33F4-4547-91B0-853951DA3330}D:\00-moje\pandorahack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{2784CE61-26B4-4B8E-AAC5-3C17F277FB62}D:\00-moje\pandorahack\sf2012pandorahack.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\sf2012pandorahack.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F9CDBC25-2167-47D2-8AE3-AAC3CD014A71}D:\00-moje\pandorahack\sf2012pandorahack.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\sf2012pandorahack.exe
FirewallRules: [TCP Query User{F5D3A51B-2344-4650-8AF6-2A4D6A243133}D:\00-moje\pandorahack\metin2mod_2012sf.exe] => (Block) D:\00-moje\pandorahack\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{09A54092-0F26-443A-9876-D89A0018E9C2}D:\00-moje\pandorahack\metin2mod_2012sf.exe] => (Block) D:\00-moje\pandorahack\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{7E92B234-28E8-4A94-8835-FEB7CE00FBA2}D:\00-moje\pandora dmghack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora dmghack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{4ECCF92E-FD6D-4786-A707-104B98745BA6}D:\00-moje\pandora dmghack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora dmghack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{03F8145B-955C-42A0-9B94-0B92EBED7F74}D:\00-moje\pandorahack\klient.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\klient.exe
FirewallRules: [UDP Query User{3BA15B6B-7091-435C-9C11-3C91DDB5883B}D:\00-moje\pandorahack\klient.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandorahack\klient.exe
FirewallRules: [TCP Query User{47C00820-4B86-4413-9E4F-BEA5BC54D980}C:\users\piotrek\desktop\sdfsdf\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\desktop\sdfsdf\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{8A1A5826-DA43-4086-B9B6-BEF8BC006D49}C:\users\piotrek\desktop\sdfsdf\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\desktop\sdfsdf\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{8AA0952D-518A-4F9D-9008-B8E4923C59C3}C:\users\piotrek\desktop\nowy folder\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\desktop\nowy folder\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{2BEB2A57-11EF-4226-BBF4-5A6FCFD45110}C:\users\piotrek\desktop\nowy folder\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\desktop\nowy folder\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{F4D90054-5B22-4069-B3F3-442C9F69E546}D:\00-moje\pandora hackbar\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora hackbar\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{8AF8DB96-E423-4D6C-9576-FC5102A767D6}D:\00-moje\pandora hackbar\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora hackbar\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2CF7580D-139D-4C87-916C-A0677A5221D4}D:\00-moje\pandora itemydel\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora itemydel\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{C008BAB4-AF77-4B0F-AD9F-F363780E07AF}D:\00-moje\pandora itemydel\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora itemydel\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{AEFAE49A-89D5-429D-ACCF-92F9C97CD89E}D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{D61AA4B5-9FAB-44EE-8F33-80EF4861BBCB}D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{37B00578-E7FE-43DA-92AD-E9BAE37506D4}D:\00-moje\pandoramt2\pandmt2 wbud\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandmt2 wbud\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{948042FB-C6B7-425E-8DF5-5E3F072C6667}D:\00-moje\pandoramt2\pandmt2 wbud\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandmt2 wbud\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{F0336090-CCE9-4F3F-9C94-2CCA7A8FA476}D:\00-moje\pandoramt2\pandmt2 wbud\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandmt2 wbud\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{9BB6DC81-B5DD-4BC7-9DED-EBC4CAF9D066}D:\00-moje\pandoramt2\pandmt2 wbud\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandmt2 wbud\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{872BE211-7CF5-4310-BD9F-0E3AE5BC4198}D:\00-moje\pandora dropmoje\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora dropmoje\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{49845494-1645-460F-9637-037C66E05354}D:\00-moje\pandora dropmoje\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora dropmoje\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{0FDB9AEB-FA01-4C67-A00F-4115845015EA}D:\00-moje\pandora mod\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mod\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{080752A2-DF45-4943-A38F-C0747E0DBA86}D:\00-moje\pandora mod\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora mod\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{4F16DABC-BC90-422A-AFEA-F6A1F69A8D10}D:\00-moje\pandora dropsztabek\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora dropsztabek\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F38C8E39-29CB-4FA7-961B-AA0AAB9A04D4}D:\00-moje\pandora dropsztabek\metin2mod_2012sf.exe] => (Allow) D:\00-moje\pandora dropsztabek\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{65BEBAF2-41A4-466D-9350-2C6B9986D043}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_45\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_45\bin\javaw.exe
FirewallRules: [UDP Query User{2FC869C7-CB12-4950-9620-0B1F2D1479BD}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_45\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_45\bin\javaw.exe
FirewallRules: [TCP Query User{D9B69D0D-BD3D-46DB-843F-78CF6A08D98E}C:\users\piotrek\appdata\local\temp\rar$exa0.049\xenoxmt2client_11.02.2012r_by_pawemol\xenoxmt2 launcher.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\appdata\local\temp\rar$exa0.049\xenoxmt2client_11.02.2012r_by_pawemol\xenoxmt2 launcher.exe
FirewallRules: [UDP Query User{4942870F-6913-4BBD-9D8F-6A0E1A4DC8B2}C:\users\piotrek\appdata\local\temp\rar$exa0.049\xenoxmt2client_11.02.2012r_by_pawemol\xenoxmt2 launcher.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\appdata\local\temp\rar$exa0.049\xenoxmt2client_11.02.2012r_by_pawemol\xenoxmt2 launcher.exe
FirewallRules: [TCP Query User{A5680928-43D6-4C15-A774-0207FF791BE8}D:\00-moje\pandora mod\pandoramt2mod\metin2mod_2012sf.exe] => (Block) D:\00-moje\pandora mod\pandoramt2mod\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [UDP Query User{444BFB5F-07B9-4766-9C4A-869E9F093D01}D:\00-moje\pandora mod\pandoramt2mod\metin2mod_2012sf.exe] => (Block) D:\00-moje\pandora mod\pandoramt2mod\metin2mod_2012sf.exe
FirewallRules: [TCP Query User{29C89766-1A7D-4B37-B381-32C6A41DF415}D:\00-moje\pandoramt2warriorhack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2warriorhack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{F55E49FB-8602-4224-86A3-FD08D4DD3A84}D:\00-moje\pandoramt2warriorhack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2warriorhack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{A26FF60F-BB3E-4DBF-99FA-66F0D85A9C44}D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2ninja.hack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2ninja.hack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{AD7171D2-0F65-49B6-94A5-023F2050200C}D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2ninja.hack\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2ninja.hack\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [TCP Query User{898E92B3-BC15-4532-8693-7F051AFE2FA0}D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [UDP Query User{0939A18E-BA90-4635-9E7A-EC4E373B2244}D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe] => (Allow) D:\00-moje\pandoramt2\pandora mt2c\pandoramt2\pandoramt2\pandoramt2(bez_patchera).exe
FirewallRules: [{4DF415D6-131C-4138-860E-E45ACEE14DE3}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe
FirewallRules: [{A0D2E8F9-FAB1-4F09-A252-68B262C67245}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe
FirewallRules: [TCP Query User{AACA64E8-72C7-4E95-93FE-6BA9A9B2936C}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_45\launch4j-tmp\minecraftzyczu.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_45\launch4j-tmp\minecraftzyczu.exe
FirewallRules: [UDP Query User{7036EA92-6BAF-4063-84AD-AA58E94CFB73}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_45\launch4j-tmp\minecraftzyczu.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_45\launch4j-tmp\minecraftzyczu.exe
FirewallRules: [{C507D319-D852-4E11-BE37-CD9980AC5F02}] => (Allow) C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
FirewallRules: [{A38F736B-CE8D-40DC-A0CF-3D2A3B99834A}] => (Allow) C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
FirewallRules: [{9532357D-D2E8-44BC-B6E2-F288E298FCA7}] => (Allow) C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
FirewallRules: [{5728D6E4-EEE6-41F3-8F9F-FF38C163F619}] => (Allow) C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
FirewallRules: [{75F7AE7A-6B0A-43DD-B549-D975543C7B0C}] => (Allow) D:\00-moje\Far Cry 3\bin\farcry3.exe
FirewallRules: [{C2AF48FB-CE9E-4233-965E-56435A8A8344}] => (Allow) D:\00-moje\Far Cry 3\bin\farcry3.exe
FirewallRules: [{64B400A3-42CE-4296-8832-82943AADEA3C}] => (Allow) D:\00-moje\Far Cry 3\bin\farcry3_d3d11.exe
FirewallRules: [{5194A973-1A7C-4E9F-9037-95001109DC18}] => (Allow) D:\00-moje\Far Cry 3\bin\farcry3_d3d11.exe
FirewallRules: [{2CC7CFFD-F665-49C0-B0D3-BF1048EF0B1E}] => (Allow) D:\00-moje\Far Cry 3\bin\FC3Updater.exe
FirewallRules: [{F29E5466-A13E-42DE-945A-5FBD0A161E10}] => (Allow) D:\00-moje\Far Cry 3\bin\FC3Updater.exe
FirewallRules: [{F67AB6D8-04E2-41C7-B01B-ECA1537A7532}] => (Allow) D:\00-moje\Far Cry 3\bin\FC3Editor.exe
FirewallRules: [{A167171B-4044-421C-82DA-E7CF873FA6B2}] => (Allow) D:\00-moje\Far Cry 3\bin\FC3Editor.exe
FirewallRules: [{FC03B32F-4563-4242-91A4-991B19DECFF7}] => (Allow) D:\00-moje\Far.Cry.3.Blood.Dragon-RELOADED\bin\fc3_blooddragon.exe
FirewallRules: [{ED0D79E2-D54F-4CB6-8DCE-4F37779DC1BD}] => (Allow) D:\00-moje\Far.Cry.3.Blood.Dragon-RELOADED\bin\fc3_blooddragon.exe
FirewallRules: [{7DD317B4-2AB2-4A6C-93B1-1959E50B06EC}] => (Allow) D:\00-moje\Far.Cry.3.Blood.Dragon-RELOADED\bin\fc3_blooddragon_d3d11.exe
FirewallRules: [{2EA141CC-00C7-4F52-9970-C3E139E8FD50}] => (Allow) D:\00-moje\Far.Cry.3.Blood.Dragon-RELOADED\bin\fc3_blooddragon_d3d11.exe
FirewallRules: [{1E737A07-DDC7-4BBD-8762-DAF858790713}] => (Allow) D:\00-moje\Far.Cry.3.Blood.Dragon-RELOADED\bin\FC3BDUpdater.exe
FirewallRules: [{64868361-EA3D-43B0-BACF-0332DE72C655}] => (Allow) D:\00-moje\Far.Cry.3.Blood.Dragon-RELOADED\bin\FC3BDUpdater.exe
FirewallRules: [TCP Query User{6812E47D-9FF6-4C25-8345-960DB0C59B12}D:\00-moje\deadspace 2\dead space 2\deadspace2.exe] => (Allow) D:\00-moje\deadspace 2\dead space 2\deadspace2.exe
FirewallRules: [UDP Query User{C418F5AC-FE1D-456B-B8F5-433D9B1E60CE}D:\00-moje\deadspace 2\dead space 2\deadspace2.exe] => (Allow) D:\00-moje\deadspace 2\dead space 2\deadspace2.exe
FirewallRules: [{D2B8A308-519A-46FC-A9DA-557815E5F8EC}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
FirewallRules: [{F97C72C1-CE78-4ABA-8D76-67069378BECF}] => (Allow) LPort=2869
FirewallRules: [{BB02A210-9A2B-481F-ABEB-384E401E6413}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [TCP Query User{268345F6-FCDD-4B4D-9549-A788C838E864}D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base36144\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base36144\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{A106F3DC-6A09-4EFB-8F97-E62C0C316A40}D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base36144\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\00-moje\heroes of the storm\versions\base36144\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [{D373062D-F297-4E51-9BB8-F9707C9CCC6C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Sony Mobile\Update Engine\Sony Mobile Update Engine.exe
FirewallRules: [{6F471F80-FE4C-43D9-B947-DC9E15CD73C9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Sony Mobile\Update Engine\Sony Mobile Update Engine.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C6770B55-A677-4BC3-B947-6BC338D39CE8}C:\users\piotrek\desktop\tu\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\desktop\tu\utorrent.exe
FirewallRules: [UDP Query User{1B1A40BF-77D1-426F-ABD0-6EDC4FFA0ECF}C:\users\piotrek\desktop\tu\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\piotrek\desktop\tu\utorrent.exe
FirewallRules: [TCP Query User{EED3D4C0-D48D-46CF-9838-0228FCEB5C7A}C:\users\piotrek\desktop\tu\utorrent (1).exe] => (Block) C:\users\piotrek\desktop\tu\utorrent (1).exe
FirewallRules: [UDP Query User{1A3CB140-33E5-4AF6-90FB-A8E4E8EA97B5}C:\users\piotrek\desktop\tu\utorrent (1).exe] => (Block) C:\users\piotrek\desktop\tu\utorrent (1).exe
FirewallRules: [{5CFC0DA9-CDC1-447A-8C05-D401A9C03E17}] => (Allow) C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{A2973E19-56C0-4BF0-A885-65AA5DAB9115}] => (Allow) C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{B04D4C00-5EF5-484A-B13C-7D07E8558B84}] => (Allow) C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{435A29A7-C3A6-4F45-A7A2-4CE77EA04DDB}] => (Allow) C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{556054BE-3D76-488D-A3F0-5885C9CE2F5D}] => (Allow) C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{8DF563F0-B642-4E7C-8C25-805EF57EF6D6}] => (Allow) C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{2BEFF8CC-CE85-46BF-863C-87D444712F59}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{874501C6-9D5B-46B3-974C-68F0E4FC3584}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{6A19A6BC-B397-46A4-9A13-33186E92FCA5}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
FirewallRules: [{2D4BB3F9-A435-4BDF-86A8-D7B44A43C818}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
FirewallRules: [{59E7414E-1E62-486C-84D1-6B408E2BC917}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe
FirewallRules: [{F0F5BE69-F2F9-414C-9F2D-D6645F0F7918}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
FirewallRules: [{FE0F653E-7F97-44C4-98D7-65575C57EBA7}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
FirewallRules: [{D6F3D33B-A6BA-42F6-B1BD-53B90328207D}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Evolve\Bin64_SteamRetail\Evolve.exe
FirewallRules: [{3B79436A-1758-4114-B784-9AB7FDAEBDDB}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\SteamApps\common\Evolve\Bin64_SteamRetail\Evolve.exe
FirewallRules: [TCP Query User{49429B74-DB04-4593-8ADD-3DA9E18354D3}D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\xenoxmt2 launcher.exe] => (Allow) D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\xenoxmt2 launcher.exe
FirewallRules: [UDP Query User{445BF9CC-CEA2-4A43-8A9D-2ED908F8219C}D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\xenoxmt2 launcher.exe] => (Allow) D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\xenoxmt2 launcher.exe
FirewallRules: [{69ACC59B-976D-4A13-8170-4DA22B27CE3D}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\bin\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{494B7A17-B7B1-42DB-9A47-BEEE4B13DEE6}] => (Allow) D:\00-moje\Steam\bin\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{7F85AABB-09F8-44A9-9694-4B2B607744DE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [TCP Query User{E5F14996-FE7C-4B40-BF22-D09976F24C7A}C:\program files (x86)\pc remote\pc remote\pcremote.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\pc remote\pc remote\pcremote.exe
FirewallRules: [UDP Query User{07393636-900A-47AB-B60C-758C342386E3}C:\program files (x86)\pc remote\pc remote\pcremote.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\pc remote\pc remote\pcremote.exe
FirewallRules: [TCP Query User{ED7867A2-D6F0-425D-844C-6202340AA2F1}C:\program files (x86)\pc remote\pc remote\pcremote.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\pc remote\pc remote\pcremote.exe
FirewallRules: [UDP Query User{35C81335-0FFB-44EE-BC86-C1B207C4E44E}C:\program files (x86)\pc remote\pc remote\pcremote.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\pc remote\pc remote\pcremote.exe
FirewallRules: [TCP Query User{7CBDED57-C59E-4640-B884-77CCDD77CB8D}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe
FirewallRules: [UDP Query User{34486E65-4BB9-4272-8354-4BEA1C75CBE1}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe
FirewallRules: [TCP Query User{52F4F337-2593-4009-A406-1C983D292998}D:\00-moje\scrapmechanic\scrap mechanic v0.1.11\release\scrapmechanic.exe] => (Allow) D:\00-moje\scrapmechanic\scrap mechanic v0.1.11\release\scrapmechanic.exe
FirewallRules: [UDP Query User{6420AB01-A73E-430D-BA3E-39A5359DE68C}D:\00-moje\scrapmechanic\scrap mechanic v0.1.11\release\scrapmechanic.exe] => (Allow) D:\00-moje\scrapmechanic\scrap mechanic v0.1.11\release\scrapmechanic.exe
FirewallRules: [{90C6BA69-74E8-4EB2-B468-8E1C27453434}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==================== Punkty Przywracania systemu =========================


==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (06/23/2016 08:14:51 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Przetwarzanie wywołania OnIdentity() w obiekcie System Writer przez Usługi kryptograficzne nie powiodło się.

Details:
AddWin32ServiceFiles: Unable to back up image of service PnkBstrA since QueryServiceConfig API failed

System Error:
Nie można odnaleźć określonego pliku.
.

Error: (06/23/2016 08:11:30 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: SlimDrivers.exe, wersja: 2.3.1.0, sygnatura czasowa: 0x55d4df2d
Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x00000000
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x51754875
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x162c
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0xSlimDrivers.exe0
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: SlimDrivers.exe1
Ścieżka modułu powodującego błąd: SlimDrivers.exe2
Identyfikator raportu: SlimDrivers.exe3

Error: (06/23/2016 08:08:19 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Przetwarzanie wywołania OnIdentity() w obiekcie System Writer przez Usługi kryptograficzne nie powiodło się.

Details:
AddWin32ServiceFiles: Unable to back up image of service PnkBstrA since QueryServiceConfig API failed

System Error:
Nie można odnaleźć określonego pliku.
.

Error: (06/23/2016 07:47:02 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Przetwarzanie wywołania OnIdentity() w obiekcie System Writer przez Usługi kryptograficzne nie powiodło się.

Details:
AddWin32ServiceFiles: Unable to back up image of service PnkBstrA since QueryServiceConfig API failed

System Error:
Nie można odnaleźć określonego pliku.
.

Error: (06/23/2016 10:30:44 AM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program OTL.exe w wersji 3.2.69.0 zatrzymał interakcję z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.

Identyfikator procesu: 133c

Godzina rozpoczęcia: 01d1cccaf32c95dd

Godzina zakończenia: 10

Ścieżka aplikacji: D:\00-moje\OTL.exe

Identyfikator raportu:

Error: (06/23/2016 12:43:54 AM) (Source: SideBySide) (EventID: 80) (User: )
Description: Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest1”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad „C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest2” w wierszu C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest3.
Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną wersją składnika, która jest już aktywna.
Składniki powodujące konflikt:
Składnik 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest.
Składnik 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest.

Error: (06/23/2016 12:43:09 AM) (Source: SideBySide) (EventID: 80) (User: )
Description: Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest1”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad „C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest2” w wierszu C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest3.
Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną wersją składnika, która jest już aktywna.
Składniki powodujące konflikt:
Składnik 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest.
Składnik 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest.

Error: (06/16/2016 11:13:34 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 1024) (User: PioKomp)
Description: Produkt: Adobe Reader XI - Polish - nie można zainstalować aktualizacji '{AC76BA86-7AD7-0000-2550-7A8C40011016}'. Kod błędu 1625. Instalator Windows może tworzyć dzienniki, aby ułatwić rozwiązywanie problemów z instalowaniem pakietów oprogramowania. Użyj następującego łącza, aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania obsługi rejestrowania: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=23127

Error: (06/05/2016 12:51:43 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program Hear.exe w wersji 0.0.0.0 zatrzymał interakcję z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.

Identyfikator procesu: 1144

Godzina rozpoczęcia: 01d1b92233dd189b

Godzina zakończenia: 4

Ścieżka aplikacji: C:\Program Files\Hear\Hear.exe

Identyfikator raportu: 787bc465-2b0b-11e6-be81-485b39d56525

Error: (05/28/2016 10:49:44 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 1024) (User: PioKomp)
Description: Produkt: Adobe Reader XI - Polish - nie można zainstalować aktualizacji '{AC76BA86-7AD7-0000-2550-7A8C40011016}'. Kod błędu 1625. Instalator Windows może tworzyć dzienniki, aby ułatwić rozwiązywanie problemów z instalowaniem pakietów oprogramowania. Użyj następującego łącza, aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania obsługi rejestrowania: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=23127


Dziennik System:
=============
Error: (06/23/2016 09:43:06 PM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Wykonywanie kopii w tle woluminu C: zostało przerwane, ponieważ nie można powiększyć magazynu kopii w tle z powodu limitu wprowadzonego przez użytkownika.

Error: (06/23/2016 09:06:59 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Usługa NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.

Error: (06/23/2016 08:54:06 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: )
Description: {F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

Error: (06/22/2016 10:44:21 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:
wafd_1_10_0_19

Error: (06/22/2016 09:48:33 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi Steam Client Service z powodu następującego błędu:
%%1053 = Usługa nie odpowiada na sygnał uruchomienia lub sygnał sterujący w oczekiwanym czasie.


Error: (06/22/2016 09:48:33 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7009) (User: )
Description: Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się z usługą Steam Client Service.

Error: (06/22/2016 12:17:17 PM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Wykonywanie kopii w tle woluminu C: zostało przerwane, ponieważ nie można powiększyć magazynu kopii w tle z powodu limitu wprowadzonego przez użytkownika.

Error: (06/20/2016 10:13:42 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:
wafd_1_10_0_19

Error: (06/19/2016 10:18:37 AM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Wykonywanie kopii w tle woluminu C: zostało przerwane, ponieważ nie można powiększyć magazynu kopii w tle z powodu limitu wprowadzonego przez użytkownika.

Error: (06/16/2016 07:31:11 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:
wafd_1_10_0_19


==================== Statystyki pamięci ===========================

Procesor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz
Procent pamięci w użyciu: 64%
Całkowita pamięć fizyczna: 4087.05 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 1451.8 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 8172.32 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 4206.54 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:74.43 GB) (Free:9.23 GB) NTFS
Drive d: (WD 400 GB) (Fixed) (Total:372.61 GB) (Free:79.2 GB) NTFS

==================== MBR & Tablica partycji ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 74.5 GB) (Disk ID: F3F4F3F4)
Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=74.4 GB) - (Type=07 NTFS)

========================================================
Disk: 1 (MBR Code: Windows XP) (Size: 372.6 GB) (Disk ID: C67FF569)
Partition 1: (Not Active) - (Size=372.6 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== Koniec Addition.txt ============================

 

 

 

 

Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 20-06-2016 01
Uruchomiony przez Piotrek (2016-06-24 10:24:18)
Uruchomiony z D:\00-moje
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

 

 

Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Red 5 Studios\Firefall\Play Firefall.lnk -> D:\00-moje\Firefall\system\bin\Launcher.exe (Red 5 Studios)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audacity.lnk -> D:\00-moje\Audacity\audacity.exe (The Audacity Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIMP 2.lnk -> D:\00-moje\GIMP\GIMP 2\bin\gimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Word Viewer 2003.lnk -> C:\Windows\Installer\{90850415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wrdvicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Movie Maker.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Gallery.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Video Converter\Deinstalacja programu Total Video Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\Total Video Converter\unins000.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Video Converter\Media Burner.lnk -> C:\Program Files (x86)\Total Video Converter\MediaBurner.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Video Converter\Strona WWW programu Total Video Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\Total Video Converter\tvc.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Video Converter\Total Video Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\Total Video Converter\tvcshell.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Video Converter\Total Video Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Total Video Converter\tvp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\Uninstall.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.lnk -> C:\Windows\Installer\{048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3}\Icon048298C92.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> D:\00-moje\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Sony PC Companion\Sony PC Companion 2.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe (Sony)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Media Go\Media Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\Media Go\MediaGo.exe (Sony Network Entertainment International LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimCleaner Plus\SlimCleaner Plus.lnk -> C:\Windows\Installer\{1D646C15-B7A4-41E4-B37C-46CAB8C562C3}\Icon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\GTA San Andreas\Instrukcja do gry.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\Pobrane\GTA San Andreas\GTA San Andreas\Instrukcja.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ralink Wireless\Ralink Wireless Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\RALINK\Common\RaUI.exe (Ralink Technology, Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prophio\Prophio.lnk -> C:\Program Files (x86)\Prophio\Prophio.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prophio\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Prophio\uninstall.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Narzędzie zgłaszania błędów Origin.lnk -> D:\00-moje\Origin\OriginER.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Origin Error Reporter.lnk -> D:\00-moje\Origin\OriginER.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Origin.lnk -> D:\00-moje\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Usuń Origin.lnk -> D:\00-moje\Origin\OriginUninstall.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\LaunchGFExperience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision Photo Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstview.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed World\Need for Speed World.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Need for Speed World\GameLauncher.exe (Electronic Arts Inc)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed World\Plik Przeczytaj.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Need for Speed World\Support\readme\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed World\Pomoc techniczna.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Need for Speed World\Support\EA Help\Pomoc techniczna.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed World\Umowa użytkownika Need for Speed World.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Need for Speed World\Support\eula\pl_PL_eula.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyRealGames.com\Alien Shooter\Play Alien Shooter.lnk -> D:\00-moje\Alien Shooter\game.exe (Sigma Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyRealGames.com\Alien Shooter\Uninstall Alien Shooter.lnk -> D:\00-moje\Alien Shooter\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyRealGames.com\Alien Shooter\Visit MyRealGames.com.lnk -> D:\00-moje\Alien Shooter\website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Historia wersji.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tagVersion.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tag.exe (Florian Heidenreich)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Odinstaluj Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tagUninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Pomoc dla Mp3tag (w jęz. angielskim).lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\help\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Games for Windows - LIVE\Games for Windows - LIVE.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Games for Windows - LIVE\Client\GFWLive.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MDF to ISO\MDF to ISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\MDF to ISO\mdftoiso.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MDF to ISO\Uninstall MDF to ISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\MDF to ISO\unins000.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of the Storm\Heroes of the Storm.lnk -> D:\00-moje\Heroes of the Storm\Heroes of the Storm.exe (Blizzard Entertainment)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hear\Hear.lnk -> C:\Program Files\Hear\Hear.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hear\Manual.lnk -> C:\Program Files\Hear\Manual\Manual.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hear\Uninstall Hear.lnk -> C:\Program Files\Hear\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GS Auto Clicker\GS Auto Clicker.lnk -> C:\Program Files (x86)\GSAutoClicker3\GSAutoClicker.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GS Auto Clicker\Uninstall GS Auto Clicker.lnk -> C:\Program Files (x86)\GSAutoClicker3\unins000.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gigabyte Wireless Network Adapters\Gigabyte Wireless Adapter\Gigabyte Wireless Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Common\GNConfig.exe (GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameTop.com\AlienShooter2\Alien Shooter 2.lnk -> D:\00-moje\alien shooter 2\game.exe (SigmaTeam)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameTop.com\AlienShooter2\Uninstall Alien Shooter 2.lnk -> D:\00-moje\alien shooter 2\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fizzy\Swords and Sandals 2\Swords and Sandals 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\Fizzy\Swords and Sandals 2\swords_sandals2_downloadable.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fizzy\Swords and Sandals 2\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Fizzy\Swords and Sandals 2\uninst.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Disney Interactive\Moj brat niedźwiedź\Katalog gier.lnk -> D:\00-moje\uszkodzone\KatalogGier.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Disney Interactive\Moj brat niedźwiedź\Mój brat niedźwiedź.lnk -> D:\00-moje\uszkodzone\System\Game.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Disney Interactive\Moj brat niedźwiedź\Pomoc do gry Mój brat niedźwiedź.lnk -> D:\00-moje\uszkodzone\Moj brat niedzwiedz.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6\Dedicated Server.lnk -> D:\00-moje\Cs 1.6 gra\hlds.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6\Uninstall Counter-Strike 1.6.lnk -> D:\00-moje\Cs 1.6 gra\Uninstal.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Colin McRae Rally 2 [ Tylko sieć ].lnk -> D:\00-moje\collin mc raley\CMR2Network.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Colin McRae Rally 2 Help.lnk -> D:\00-moje\collin mc raley\CMR2.0 help.chm (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Colin McRae Rally 2.lnk -> D:\00-moje\collin mc raley\CMR2.EXE (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Odinstaluj Colin McRae Rally 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{19B72AA9-985A-11D4-9C8A-00D0B75D1498}\Setup.exe (InstallShield Software Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\City Interactive\Combat Wings EN\Combat Wings.lnk -> D:\00-moje\Combat Wings EN\game.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\City Interactive\Combat Wings EN\License.lnk -> D:\00-moje\Combat Wings EN\license.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\City Interactive\Combat Wings EN\ReadMe.lnk -> D:\00-moje\Combat Wings EN\readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\City Interactive\Combat Wings EN\Uninstall Combat Wings.lnk -> D:\00-moje\Combat Wings EN\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\Cheat Engine 6.4 (32-bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\cheatengine-i386.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\Cheat Engine 6.4 (64-bit).lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\cheatengine-x86_64.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\Cheat Engine 6.4.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\Cheat Engine.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\Cheat Engine help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\CheatEngine.chm (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\Cheat Engine tutorial.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\Tutorial-i386.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\Reset settings.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\ceregreset.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\Uninstall Cheat Engine.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\unins000.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\Kernel stuff\Unload kernel module.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\Kernelmoduleunloader.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 3\Battlefield 3.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3\bf3.exe (EA Digital Illusions CE AB)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 3\EA UMOWA UŻYTKOWNIKA.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3\Support\eula\pl_PL_eula.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 3\Plik Przeczytaj.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3\Support\readme\Przeczytaj.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 3\Pomoc techniczna.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerTV GO 007\AVerTV GO 007.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\tu\M151M15B_007_AP5.0.1.6_EN\AVerTV GO 007\Driver\AVerTV.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerTV GO 007\Help File.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\tu\M151M15B_007_AP5.0.1.6_EN\AVerTV GO 007\Driver\TVSeries.chm (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerTV GO 007\QuickTV.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\tu\M151M15B_007_AP5.0.1.6_EN\AVerTV GO 007\Driver\QuickTV.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerTV GO 007\Read Me.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\tu\M151M15B_007_AP5.0.1.6_EN\AVerTV GO 007\Driver\README.TXT (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerTV GO 007\Scheduler.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\tu\M151M15B_007_AP5.0.1.6_EN\AVerTV GO 007\Driver\Scheduler.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerTV GO 007\Visit Web Site.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\tu\M151M15B_007_AP5.0.1.6_EN\AVerTV GO 007\Driver\AVerMedia.htm (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerMedia\AVerTV 3D\AVerTV 3D.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVerMedia\AVerTV 3D\AVerTV.exe (AVerMedia Technologies, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerMedia\AVerTV 3D\Odwiedź stronę sieci web.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVerMedia\AVerTV 3D\AVerMedia.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerMedia\AVerTV 3D\ReadMe.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVerMedia\AVerTV 3D\README.TXT ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\NetworkProjection.lnk -> C:\Windows\System32\NetProj.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7GIF\7GIF.lnk -> C:\Program Files\7GIF\7GIF.exe (Xtreme-LAb®)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7GIF\Deinstalacja programu 7GIF.lnk -> C:\Program Files\7GIF\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1782884C-4751-43E4-B09B-961D0614B6FD}\PlayTasks\2\Pomoc EA.lnk -> D:\00-moje\savespore\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Piotrek\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Documents\Dokumenty — skrót.lnk -> C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\Documents.library-ms ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Documents\Heroes of the Storm\T_45752709_252@2.lnk -> C:\Users\Piotrek\Documents\Heroes of the Storm\Accounts\413653438\2-Hero-1-2204385 ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Cheat Engine.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\Cheat Engine.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Clownfish.lnk -> C:\Program Files (x86)\Clownfish\Clownfish.exe (Bogdan Sharkov)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\League of Legends.lnk -> D:\00-moje\League of Legends\lol.launcher.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\PC Remote Server.lnk -> C:\Program Files (x86)\PC Remote\PC Remote\PCRemote.exe (PC Remote)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Spotify.lnk -> C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe (Spotify Ltd)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Total Video Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\Total Video Converter\tvcshell.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Adobe Reader XI.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Audacity.lnk -> D:\00-moje\Audacity\audacity.exe (The Audacity Team)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Auto Keyboard for Games.lnk -> C:\ProgramData\Auto Keyboard\AutoKeyboardForGames.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Auto Keyboard.lnk -> C:\ProgramData\Auto Keyboard\AutoKeyboard.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Battle.net.lnk -> C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\CWK.lnk -> C:\Program Files (x86)\Damian Pasternak\CWK\CWK.exe (Damian Pasternak)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\DS3 Tool.lnk -> C:\Program Files\MotioninJoy\ds3\DS3_Tool.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\File Viewer Lite.lnk -> C:\Program Files (x86)\File Viewer Lite\fv.exe (Sharpened Productions)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Fishdom H2O.lnk -> C:\Program Files (x86)\GameTop.com\Fishdom H2O\game.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\GIMP 2.lnk -> D:\00-moje\GIMP\GIMP 2\bin\gimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\GS Auto Clicker.lnk -> C:\Program Files (x86)\GSAutoClicker3\GSAutoClicker.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Heroes of the Storm.lnk -> D:\00-moje\Heroes of the Storm\Heroes of the Storm.exe (Blizzard Entertainment)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Media Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\Media Go\MediaGo.exe (Sony Network Entertainment International LLC)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Moje — skrót.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tag.exe (Florian Heidenreich)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Scrap Mechanic v0.1.11.lnk -> D:\00-moje\ScrapMechanic\Scrap Mechanic v0.1.11\Release\SmartSteamLoader.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Swords and Sandals 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\Fizzy\Swords and Sandals 2\swords_sandals2_downloadable.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Total Video Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Total Video Converter\tvp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Uplay.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Alien Shooter 2.lnk -> D:\00-moje\alien shooter 2\game.exe (SigmaTeam)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Alien Shooter.lnk -> D:\00-moje\Alien Shooter\game.exe (Sigma Team)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Battlefield 3.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3\bf3.exe (EA Digital Illusions CE AB)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Combat Wings EN.lnk -> D:\00-moje\Combat Wings EN\game.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Dead Space 2.lnk -> D:\00-moje\Deadspace 2\Dead Space 2\deadspace2.exe (Electronic Arts Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Dead Space.lnk -> D:\Program Files (x86)\Origin Games\Dead Space\Dead Space.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Firefall.lnk -> D:\00-moje\Firefall\system\bin\Launcher.exe (Red 5 Studios)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Grand Theft Auto IV.lnk -> D:\00-moje\Grand Theft Auto 4\GTA4.Complete.Multi6.EN.RU.Repack\cAŁE GTA4\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\MTA San Andreas 1.4.lnk -> C:\Program Files (x86)\MTA San Andreas 1.4\Multi Theft Auto.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Need For Speed World.lnk -> D:\00-moje\Need For Speed World\GameLauncher.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\PlagueInc Game.lnk -> C:\Games\PlagueInc v0.8.4.3\PlagueIncEvolved.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\PlagueInc Scenario.lnk -> C:\Games\PlagueInc v0.8.4.3\PlagueIncSC.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Play Dead Island Riptide.lnk -> D:\00-moje\Dead Island\Dead Island Riptide\play-DIR.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Saints Row IV.lnk -> D:\00-moje\Saints Row 4\Saints.Row.IV-RELOADED\SAINTSROW4\Saints Row IV\SaintsRowIV.exe (Koch Media GmbH)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\South Park - The Stick of Truth.lnk -> D:\00-moje\South Park\Southpark Stick of Truth\South Park - The Stick of Truth.exe (Obsidian Entertainment, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -> C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\screenSHU.lnk -> C:\Program Files (x86)\screenSHU\screenSHU.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spotify.lnk -> C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe (Spotify Ltd)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PC Remote\PC Remote Server.lnk -> C:\Program Files (x86)\PC Remote\PC Remote\PCRemote.exe (PC Remote)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\3082.LNK -> D:\3bcccef679e80e6472c3fcc9\3082 ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\e4bdf8cae609628b92f6c4dcfbf08806.LNK -> C:\Users\Piotrek\Desktop\Pobrane\e4bdf8cae609628b92f6c4dcfbf08806.doc ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\eula.rtf.LNK -> D:\3bcccef679e80e6472c3fcc9\3082\eula.rtf ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\item_proto.LNK -> D:\00-moje\pandora mod\mod\locale\pandoramt2\item_proto (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Nowy dokument sformatowany.rtf.LNK -> C:\Users\Piotrek\Desktop\Nowy dokument sformatowany.rtf (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\pandoramt2.LNK -> D:\00-moje\pandora mod\mod\locale\pandoramt2 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Pobrane.LNK -> C:\Users\Piotrek\Desktop\Pobrane ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\Pulpit.LNK -> C:\Users\Piotrek\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\sprawdzian kręgowce.doc.LNK -> C:\Users\Piotrek\Desktop\tu\sprawdzian kręgowce.doc (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Niedawny\tu.LNK -> C:\Users\Piotrek\Desktop\tu (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\GIMP 2.lnk -> D:\00-moje\GIMP\GIMP 2\bin\gimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\DareUOption.lnk -> C:\Program Files (x86)\Gaming Mouse\DareUOption.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Hear.lnk -> C:\Program Files\Hear\Hear.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\screenSHU.lnk -> C:\Program Files (x86)\screenSHU\screenSHU.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\GIMP 2.lnk -> D:\00-moje\GIMP\GIMP 2\bin\gimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\League of Legends.lnk -> D:\00-moje\League of Legends\lol.launcher.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Minecraft by Zyczu.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\MinecraftZyczu.exe (Zyczu)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Play Firefall.lnk -> D:\00-moje\Firefall\system\bin\Launcher.exe (Red 5 Studios)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Rebirth.lnk -> C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\The Binding of Isaac Rebirth\The Binding of Isaac Rebirth\isaac-ng.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\South Park - The Stick of Truth.lnk -> D:\00-moje\South Park\Southpark Stick of Truth\South Park - The Stick of Truth.exe (Obsidian Entertainment, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\XenonMt2M.lnk -> D:\00-moje\xenoxmt2+multihack\XenoxMT2 Launcher.exe (Katherina Walensky)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{C1688248-8B21-4E69-B8F0-3758845E1C7C}\PlayTasks\2\Pomoc EA.lnk -> D:\00-moje\savespore\Spore\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{C1688248-8B21-4E69-B8F0-3758845E1C7C}\PlayTasks\0\SPORE™.lnk -> D:\00-moje\savespore\Spore\Sporebin\SporeApp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{9866E482-7002-4AF5-AF67-E57CEC3A0CDF}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> D:\gry,filmy,bajki\Gry\NFS\nfs3.exe (Electronic Arts, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{6AA3D790-D061-41C4-B5EF-4DF1E2032925}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> D:\00-moje\uszkodzone\System\Game.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1782884C-4751-43E4-B09B-961D0614B6FD}\PlayTasks\2\Pomoc EA.lnk -> D:\00-moje\savespore\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AVerTV 3D.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVerMedia\AVerTV 3D\AVerTV.exe (AVerMedia Technologies, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Hear.lnk -> C:\Program Files\Hear\Hear.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Origin.lnk -> D:\00-moje\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk -> C:\Windows\Installer\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}\SkypeIcon.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\SlimCleaner Plus.lnk -> C:\Windows\Installer\{1D646C15-B7A4-41E4-B37C-46CAB8C562C3}\Icon.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Sony PC Companion 2.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe (Sony)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk -> D:\00-moje\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)


ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WarThunder.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --app=hxxp://mmotraffic.com/catalog/goplay/1000932/MTE3NjYvLy8xMDAwOTMy/ --start-fullscreen
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WarThunder.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --app=hxxp://mmotraffic.com/catalog/goplay/1000932/MTE3NjYvLy8xMDAwOTMy/ --start-fullscreen


ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Red 5 Studios\Firefall\Uninstall Firefall.lnk -> D:\00-moje\Firefall\uninstall\FirefallInstaller.exe (Red 5 Studios) -> /uninstall
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Gigabyte Wireless Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Common\GNConfig.exe (GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD.) -> -s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Sony PC Companion\Odinstalowywanie programu.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F09EF8F2-0976-42C1-8D9D-8DF78337C6E3}\setup.exe (Sony) -> -uninst -runfromtemp
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimDrivers\SlimDrivers Help.lnk -> C:\Windows\Installer\{746AB259-6474-4111-8966-1C62F9A6E063}\Icon.exe () -> -help
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimDrivers\SlimDrivers.lnk -> C:\Windows\Installer\{746AB259-6474-4111-8966-1C62F9A6E063}\Icon.exe () -> /byUser
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ralink Wireless\Uninstall - RT7x.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{E91E8912-769D-42F0-8408-0E329443BABC}\setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -removeonly
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision preview pack 1.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /show
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\Disable 3D Vision.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /disable
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\Enable 3D Vision.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /enable
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gigabyte Wireless Network Adapters\Gigabyte Wireless Adapter\Uninstall - Gigabyte Wireless Adapter.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{0E07E96A-7520-4C1A-BE34-9A2A5F2F0F89}\setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -removeonly
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Genesis\RX66 keyboard\Genesis Driver.lnk -> C:\Program Files (x86)\Genesis\RX66 keyboard\Monitor.EXE () -> 1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Genesis\RX66 keyboard\Uninstall Driver.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{68F65E0D-F894-4F5A-B9E9-F3CAB29FB59A}\setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -l0x0009
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gaming Mouse\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F1A273BD-6A9E-41D8-A111-5E56ACD286F8}\setup.exe () -> -runfromtemp -l0x0009
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Disney Interactive\Moj brat niedźwiedź\Odinstaluj grę Mój brat niedźwiedź.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{B489D5F8-D960-4399-9286-C59BF21991B5}\setup.exe" -l0x15 Mój brat niedźwiedź
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.4\main.lua.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation) -> C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.4\main.lua
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVerMedia\AVerTV 3D\Program odinstalowujący.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{5016185F-05AF-455F-AA70-6B6E5D6D4E70}\setup.exe (AVerMedia Technologies, Inc. ) -> -runfromtemp -l0x0415
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1782884C-4751-43E4-B09B-961D0614B6FD}\PlayTasks\1\Plik Przeczytaj.lnk -> C:\Windows\notepad.exe (Microsoft Corporation) -> D:\00-moje\savespore\SporeBin\Przeczytaj.txt
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1782884C-4751-43E4-B09B-961D0614B6FD}\PlayTasks\0\SPORE™.lnk -> D:\00-moje\savespore\Sporebin\SporeApp.exe (Maxis, a division of Electronic Arts Inc.) -> -locale:pl-pl
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\shutdown.exe.lnk -> C:\Windows\System32\shutdown.exe (Microsoft Corporation) -> /s /2400
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Program uruchamiający aplikacje Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --show-app-list
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.) -> /sendto:
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{C1688248-8B21-4E69-B8F0-3758845E1C7C}\PlayTasks\1\Plik Przeczytaj.lnk -> C:\Windows\notepad.exe (Microsoft Corporation) -> D:\00-moje\savespore\Spore\SporeBin\Przeczytaj.txt
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1782884C-4751-43E4-B09B-961D0614B6FD}\PlayTasks\1\Plik Przeczytaj.lnk -> C:\Windows\notepad.exe (Microsoft Corporation) -> D:\00-moje\savespore\SporeBin\Przeczytaj.txt
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1782884C-4751-43E4-B09B-961D0614B6FD}\PlayTasks\0\SPORE™.lnk -> D:\00-moje\savespore\Sporebin\SporeApp.exe (Maxis, a division of Electronic Arts Inc.) -> -locale:pl-pl
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Program uruchamiający aplikacje Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --show-app-list
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\SlimDrivers.lnk -> C:\Windows\Installer\{746AB259-6474-4111-8966-1C62F9A6E063}\Icon.exe () -> /byUser


InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xiph.Org\Open Codecs\Website.url -> hxxp://xiph.org/dshow/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\GTA San Andreas\Linki\Cenega Poland.url -> hxxp://www.cenega.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\GTA San Andreas\Linki\Kompania Graczy.url -> hxxp://www.cenega.pl/klub
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\GTA San Andreas\Linki\Pomoc techniczna.url -> hxxp://www.cenega.pl/pomoc
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games\GTA San Andreas\Linki\Sklep internetowy.url -> hxxp://www.cenega.pl/sklep
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed World\Umowa licencyjna Need for Speed™ World.url -> hxxp://world.needforspeed.com/home?lang=pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Strona WWW Mp3tag.url -> hxxp://www.mp3tag.de
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ILLUSION\School Mate 2\Links\randompirate @ TPB.url -> hxxp://thepiratebay.org/user/randompirate
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ILLUSION\School Mate 2\Links\School Mate 2 @ HongFire.url -> hxxp://www.hongfire.com/forum/showthread.php?t=183381
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ILLUSION\School Mate 2\Links\School Mate 2 Wiki.url -> hxxp://scratchpad.wikia.com/wiki/School_Mate_2
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hear\Hear on the Web.url -> hxxp://www.joesoft.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Witryna internetowa Codemasters.url -> hxxp://www.codemasters.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\City Interactive\Combat Wings EN\City Interactive Homepage.url -> hxxp://www.city-interactive.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7GIF\Strona WWW programu 7GIF.url -> hxxp://www.xtreme-lab.net/7gif/
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.url -> steam://rungameid/730
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\tumblr_nya9b2u6qC1ukjyaoo1_400.gif.url -> hxxps://49.media.tumblr.com/0b8258fb7ee77a8d26f286f96c64d9f3/tumblr_nya9b2u6qC1ukjyaoo1_400.gif
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Afterfall InSanity Extended Edition.url -> steam://rungameid/224420
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Evolve.url -> steam://rungameid/273350
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Floating Point.url -> steam://rungameid/302380
InternetURL: C:\Users\Piotrek\Desktop\Moje\Gry\Metro 2033.url -> steam://rungameid/43110
InternetURL: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Counter-Strike Global Offensive.url -> steam://rungameid/730

==================== Koniec Shortcut.txt =============================