{{Savaş bilgi kutusu
|çatışma               = Kerç Kuşatması
|parçası               =
|resim                 = [[File:Yeni-Kale fortress, Kerch.jpg|200px]]
|başlık                = Ukrayna'da bulunan Kerç Kalesi
|tarih                 = 576
|yer                   =
|bölge                 = [[Kerç]],[[Ukrayna]]
|sebep                 =
|sonuç                 = [[Göktürk]] Zaferi
|coğrafi_değişiklikler =
|savaşan1              = {{bayraksimge|Byzantine Empire}} [[Bizans İmparatorluğu]]
|savaşan2              = [[Dosya:Gok1.png|25px]] [[Göktürk Kağanlığı]]
|savaşan3              =
|savaşan4              =
|komutan1              = Bilinmiyor
|komutan2              = Bukan Kağan <br />
Anakay (Destek)
|komutan3              =
|komutan4              =
|birlik1               =
|birlik2               =
|birlik3               =
|birlik4               =
|güç1                  = Bilinmiyor
|güç2                  = Bilinmiyor
|güç3                  =
|güç4                  =
|kayıp1                =
|kayıp2                =
|kayıp3                =
|kayıp4                =
|notlar                =
}}

'''Kerç Kuşatması''', Göktürk-Bizans ittifakının bozulması üzerine 576 yılında Bukan Kağan komutasındaki Göktürk ordusunun gerçekleştirdiği bir kuşatmadır.

==Öncesi==
[[Göktürk Kağanlığı]] ile [[Sasani İmparatorluğu]] arasında kurulmuş olan ittifak ile [[Ak Hun İmparatorluğu]] yıkılmış ve toprakları Göktürkler ile Sasaniler arasında paylaşılmıştı. Ancak İpek ticaretini kontrol etme konusunda bu iki devlet anlaşamamış ve kısa sürede düşman haline gelmişerdi. Bunun üzerine Göktürkler yeni bir müttefik arayışına başlamışlardı.

567 yılı sonlarında, Göktürkler Soğdlu tüccar Maniakh başkanlığında bir heyeti [[İstanbul]]'a gönderdiler. Göktürk heyeti Bizans İmparatoru [[I. Justinianos]] tarafından çok iyi karşılanmıştı. Bizans imparatoru, elçisi Zemarchus'u Maniakh ile birlikte Göktürkler'e gönderdi. [[Zemarchus]], İstemi Yabgu'ya ''Türkler'in dostuna dost, düşmanına düşman olacaklarını'' söyledi. Bu sözler üzerine İstemi Yabgu da Bizans elçisine şu sözleri söyledi: ''Atalarımızdan işittik ki Garp İmparatorluğu (Roma) elçileri geldiği zaman bu bizim artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder.'' Bizans elçisi Zemarchus'un dönüş yolunda yazmış olduğu hatıraları Göktürkler ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

==Göktürk-Bizans İttifakının Bozulması==
Göktürk-Bizans ittifakı sonuç vermiş ve [[Bizans İmparatorluğu]] ile [[Sasani İmparatorluğu]] arasında 571 yılından başlayıp 590 yılına kadar sürecek olan savaş başlamıştı. Bu savaşlar sırasında batıya doğru [[Göktürk]] ilerleyişi devam ediyordu. [[Kafkasya]]'nın kuzeyindeki [[Kuban Irmağı]] havzası, sonra [[Azerbaycan]], Göktürklerin eline geçti. Ancak, 570 yılında [[Bizans İmparatorluğu]], [[Tuna]] dolaylarında Avarlar'a yenilmiş ve Göktürk Kağanlığı ile olan antlaşmasına ters olarak [[Avarlar]] ile anlaşmıştı.

Bizanslılar'ın ittifaka uygun hareket etmemeleri üzerine ilerleme durdu. Bizanslılar'ın antlaşmayı bozan bu davranışları 576 yılında [[İstemi Yabgu]]'nun ölümü sıralarında İmparator [[II. Tiberius Konstantin]] tarafından gönderilen elçi Valentinos ve heyetini Aral Gölü bölgesinde karşılayan Türk-Şad tarafından suçlanmasından anlaşılmaktadır. Türk-Şad, 576 yılında [[İstanbul]]'dan gönderilen Bizans elçisi Valentinos'un karşısında on parmağını ağzına sokarak şu sözleri söyledi:
''Sizler şu on dil ve sadece bir tek dalavere bilen Romalılar değil misiniz? Şimdi nasıl on parmak ağzımın içindeyse, siz Romalılar da daha fazla dil kullanıyorsunuz. Biriyle beni, diğeriyle de benim tebaam olan Avarlar'ı kandırıyorsunuz. Zaten her türlü konuşmalara ve sinsice çarelere başvurup bütün halkları kandırdıktan sonra onları bir de küçük görürken, onları horlayıp alaya alıyorsunuz, kendinize ise çıkar sağlamayı biliyorsunuz. Böylece siz elçiler de yalanlarla donanmış olarak bana geldiniz ve sizi gönderen de aynı ölçüde bir yalancıdır. Sizleri şimdi hiç vakit kaybetmeden ortadan kaldıracağım çünkü bir Türk erkeği için yalan söylemek tamamen alışılmamış ve yabancı bir şeydir. İmparatorunuz ise, benimle dostane ilişki sürdürürken, bizim tebaamız ve efendilerinden kaçmış olan Avarlar ile ittifak kurduğunu iddia ettiği için, hak ettiği cezayı bulacaktır. Ancak bunlar Türk tebaası olarak, benim istediğim anda elbette tekrar bana döneceklerdir ve benim kamçımı üzerlerinde savrulur gördüklerinde de yeryüzünün sonuna kadar kaçacaklardır ancak, bize kafa tutarlarsa ki, muhtemeldir, o zaman kılıçlarla öldürülmeyecekler ancak atlarımın nalları altında ezilecekler ve karınca gibi yok edilecekler. Avarlar gelince bundan emin olabilirsiniz.

''Ancak neden siz Romalılar benim elçilerimin Bizans'a Kafkaslar üzerinden geçmelerini sağladınız ve bana, yolculuk edebilecekleri başka bir yolun olmadığını söylediniz? Bunu yalnızca, arazinin güçlüklerinden dolayı Roma İmparatorluğu'na saldırmaya yanaşmayayım diye yaptınız. Ancak ben, [[Dinyeper]]'in de, [[Tuna]]'nın da, [[Meriç]]'in de nereden aktıklarını ve bizim kölelerimiz olan Avarlar'ın nereden doğru Roma bölgelerine geçtiklerini çok iyi biliyorum. Ben sizin gücünüzü çok iyi tanıyorum çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün yeryüzü bana tâbidir. Siz sefiller, Alan halklarını ve [[Onogurlar]]'ın kavimlerini aldattınız. Bunlar bütün cesaretiyle ve kendi güçlerine güvenerek, zapt edilemez Türk halkının karşısına dikildiler, ancak ümitlerinin hiçbir gerçekleşmedi. Bundan dolayı bize itaat ediyorlar ve bir kölenin rolüne boyun eğiyorlar.''

Bizans elçileri Göktürkler'i en büyük yasları sırasında rahatsız etmişlerdi. Çünkü o sırada [[İstemi Yabgu]] ölmüştü ve yası tutuluyordu. Ayrıca Türk-Şad'ı kızdıran bir başka olay da [[Azerbaycan]]'da Türk ilerleyişini durdurmak için Sabar Türkleri kütlelerinin [[Bizans İmparatorluğu]] tarafından ortadan kaldırılmasıdır.

==Kuşatma Ve Sonuç==
Bizans elçisi Valentinos ve heyeti Türk-Şad ile görüşmesinden sonra yeni Göktürk kağanı Tardu ile görüşme yapmak üzere Ak-Dağ'a gitti. Elçilik heyeti dönerken Türk-Şad'ın  komutanlarından Bukan Kağan [[Ukrayna]]'da bulunan Kerç Kalesi'ni fethetti. Bu fetih ile birlikte [[Göktürk Kağanlığı]]'nın sınırları doğuda [[Mançurya]]'dan, batıda da [[Karadeniz]]'e kadar uzanarak en geniş sınırlarına ulaşmış oldu.

==Ayrıca Bakınız==
* [[Birinci Göktürk-Sasani Savaşı]]
* [[İkinci Göktürk-Sasani Savaşı]]
* [[Üçüncü Göktürk-Sasani Savaşı]]

==Kaynakça==
* {{kitap kaynağı |başlık= Sorularla Eski Türk Tarihi|soyadı= Ahmetbeyoğlu |ad= Ali |yazarbağı= |yıl= 2015 |yayıncı= Yeditepe Yayınevi|yer= İstanbul|isbn=978-605-5200-41-1 |sayfa= |sayfalar= 79,80,81,82|erişimtarihi=2 Şubat 2016 |url=}}
<ref>http://www.turkcuturanci.com/turkcu/turk-tarihi/gokturk-kaganligi/</ref>Created: 25/05/2016
Visits: 147
Online: 0