Ubezpieczenie szkolne - obowiązek czy powinność?

Ubezpieczenie szkolne (NNW) obowiązek czy konieczność, o co w tym chodzi.

 

2b2b2fe91514895af212fe3a9affa22a.png

Ubezpieczenie szkolne  - obowiązek czy powinność? 

Przez wiele ostatnich lat w czasie pierwszego spotkania na rozpoczęciu nowego roku szkolnego, najczęściej skarbnik klasy zbierał składki:

- na komitet rodzicielski, oraz

- na ubezpieczenie NNW – tzw. Ubezpieczenie szkolne.

Z kwoty zebranej na tzw. „komitet” klasa w ciągu roku finansuje różne aktywności klasy, od wyjścia do kina, aż po kwiaty dla Pani dyrektor na koniec roku szkolnego.

Na co do tej pory szły pieniądze na ubezpieczenie szkolne?

Na ubezpieczenie,  ale nie zawsze w 100%. Często część tych środków była traktowana jako „darowizna” dla szkoły, np. na zakup rzutnika multimedialnego lub inne potrzeby szkoły czy wręcz dyrektora.  Przeważanie na samo ubezpieczenie przekazywana była kwota ok 60-70%, a pozostała cześć była w gotówce przekazywana do szkoły lub bezpośrednio na ręce dyrektora.

Jak wyglądał do tej porty kontakt rodzica z ubezpieczeniem dziecka?

W skrócie trwał on ok. 5 minut, czyli od wpłacenia przeważnie kwoty ok 40 PLN, aż do… no właśnie potem już nic się nie działo. Po tygodniu rodzic nie wiedział już na co, gdzie i u kogo jest ubezpieczone jego dziecko.  A po miesiącu to może nawet już nie pamiętał na co we wrześniu wpłacał pieniądze.

A kiedy dziecko miało wypadek?

A co się działo kiedy dziecko miało wypadek? Jeśli rodzic przypomniał sobie, że jego dziecko było ubezpieczone, rozpoczynał gorączkowe poszukiwania, gdzie, u kogo i od czego jest ubezpieczona jego pociecha. Nawet jeśli udało mu się dotrzeć do tego, kto jest ubezpieczycielem, przeważnie na końcu okazywało się, że suma ubezpieczenia, na którą dziecko było ubezpieczone była bardzo niska i tydzień lub dwa poszukiwania ubezpieczyciela, kompletowania dokumentów skutkował odszkodowaniem w wysokości kilkuset złotych. (przykład oferty PZU z 2011 roku, wysokość składki 37 PLN przy sumie ubezpieczenia 11.000 PLN).

Zmiana

W 2014 roku rodzice zapytali głośno MEN czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Odpowiedź Pani Minister z 5 września 2014 mówi „ umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zwierana wyłączenie z woli rodziców.”

A nawet KNF

Przygotowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego „Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń” (dalej: Wytyczne). Wytyczne stanowią załącznik do uchwały Nr 184/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2014 (Dz. Urz. KNF poz. 13), które weszły w życie 31 marca 2015 roku mają swój skutek w sposobie zawierania umowy ubezpieczenia, w tym również ubezpieczenia NNW (szkolnego).

Zgodnie z działem 6. Wytycznych przygotowanych przez KNF: § Zakład ubezpieczeń nie powinien wypłacać wynagrodzenia podmiotom odpowiedzialnym za dystrybucję ubezpieczeń innym niż pośrednicy ubezpieczeniowi oraz inaczej niż na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących wykonywanie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. § Zakład ubezpieczeń nie powinien wypłacać ubezpieczającemu ekwiwalentu, w szczególności pieniężnego, za czynności związane z obsługą umowy ubezpieczenia. 2. Zgodnie z Art. 18 nowej ustawy: W ubezpieczeniach na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniach grupowych, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. 3. Zgodnie z Art. 18 ust. 2 nowej ustawy- zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści obejmuje również osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego.

Podsumowując :

Ubezpieczający, czyli Dyrektor Szkoły, jak również Rada Rodziców, bądź inny organ działający na rzecz i w imieniu Ubezpieczającego nie może otrzymać wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia pod postacią:  darowizny pieniężnej, odpisu,  prowizji,  darowizny rzeczowej, jakiejkolwiek innej gratyfikacji.

Podsumowując szkoła, nauczyciel czy też Rada Rodziców nie ma żadnej motywacji, aby pośredniczyć w sprzedaży ubezpieczeń szkolnych, a wręcz z przepisów prawa jest to zabronione.

Skoro ubezpieczenie jest dobrowolne to czy warto?

Średnio w roku co 25-ty uczeń ulega wypadkowi. Jeśli średnia klasa liczy 25 uczniów to statystycznie, jedno z nich będzie miało jakiś wypadek. W skali roku w całej Polsce dochodzi do przeszło 70 tysięcy wypadków w szkołach.

Aktualne można znaleźć oferty ubezpieczenia NNW szkolnego z bardzo dobrymi warunkami, np. suma ubezpieczenia 19.000 za 23 pln rocznej składki. Ubezpieczenia te można kupić też on-line, czyli bez noszenia gotówki do szkoły.

Niech zachętą do zakupu NNW szkolnego będzie przysłowie: „DZIECKO JEST CHODZĄCYM CUDEM, JEDYNYM, WYJĄTKOWYM I NIEZASTĄPIONYM.”.

Zachęcam do sprawdzenia swojej wiedzy na temat nowego roku szkolnego w QUIZ’ie pod adresem: http://nowy-rok-szkolny.pl/