"Trzecia wersja" 02.XII.2002 24:30 poniedziałek

mój wiersz

 

38e21793fc830e757cc92e623cca0f21.jpg

 

GDZIE JESTEŚ? GDZIE JESTEŚ 

JEDYNY? WYDASZ SIĘ TAK BLISKI, 

ŻE TYLKO DŁONIE WYCIĄGNĄĆ

KU TOBIE, A POSTAĆ TWA 

ZDA SIĘ ODPŁACI UŚCISKIEM... 

... 

AUTOR: KALINA EWA GRYZ