JustPaste.it

Terroryści traktowani są w Polsce lepiej niż funkcjonariusze państwowi.

Polska zapłaciła milion złotych odszkodowania 2 terrorystom,.ale wyroki T.Konstytucyjnego dotycz. funkcjonariuszy S. Celnej są notorycznie ignorowane.

Polska zapłaciła milion złotych odszkodowania 2 terrorystom,.ale wyroki T.Konstytucyjnego dotycz. funkcjonariuszy S. Celnej są notorycznie ignorowane.

 

Czy polski rząd respektuje tylko wybiórczo wyroki sądów? Czy żyjemy w kraju prawa czy bezprawia.

Niedawno rząd Polski zapłacił blisko milion złotych odszkodowania dla dwóch terrorystów ponieważ poskarżyli się oni do do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i uzyskali korzystne dla nich orzeczenie. Rząd polski przyjął ten wyrok ,bez dyskusji i zgodził się na wypłatę odszkodowań.  Okazuje się ,że terroryści nastający i planujący ataki na cywilnych obywateli mają zagwarantowana pełnie poszanowania praw człowieka  przez państwo polskie ,tymczasem , funkcjonariusze państwowi Służby Celnej mający korzystne wyroki Trybunału Konstytucyjnego ,oraz  porozumienia z rządem -już od ponad 17 lat są lekceważeni przez kolejne rządy. .Funkcjonariusze państwowi dbający o bezpieczeństwo obywateli i dochody budżetu państwa są marginalizowani i lekceważeni.Jak to świadczy o praworządności naszego kraju.

 

 

72d762a60839a700be9f1669baaab8aa.jpg

Funkcjonariusz Celni walczący na co dzień z przestępczością zorganizowaną w tym przemytem i sprzedażą narkotyków ,walką z grupami zajmującymi się czerpaniem korzyści majątkowych z hazardu ,ze sprzedażą nielegalnie odkażanego spirytusu co przeciwdziała w skrajnych przypadkach nawet śmierci osób spożywający taki alkohol , likwidowanie nielegalnych wytwórni papierosów,walka  oraz wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie pracy i często w bardzo trudnych warunkach. Zajmujący się rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Polski oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym; rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, 

 

 

dbda874f2bbc85843457b04a2abbd23d.jpg

 

W dniu dniu 3 marca  2015 r Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok sygn. K39/1, w którym orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące. Obecnie określenie wieku emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celnej na 67 lat jest rażąco niesprawiedliwe z czym zgodził się Trybunał Konstytucyjny. 

 

0004e1xuuwx2f1t2-c116-f4_small.jpg

 

Trybunał uznał, że trzy artykuły ustawy o emeryturach służb mundurowych są niezgodne z konstytucją. Wskazał, że funkcjonariusze Służby Celnej mają węższe uprawnienia emerytalne niż funkcjonariusze Straży Granicznej mimo bardzo wielu cech wspólnych tych służb. Chodzi min. o pełną dyspozycyjność walkę z przestępczością zorganizowaną w tym przemytem i sprzedażą przez dilerów narkotyków ,walka ze sprzedażą nielegalnie odkażanego spirytusu co przeciwdziała w skrajnych przypadkach nawet śmierci osób spożywający taki alkohol , likwidowanie nielegalnych wytwórni papierosów,walka z grupami zajmującymi się czerpaniem korzyści majątkowych z hazardu oraz wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie pracy i często w bardzo trudnych warunkach.

 

6f43085b78c18e7023776f701f35048b.jpg

 

 

W dniu 26-09-2011 r. Premier Donald Tusk spotkał się z celnikami na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej, gdzie odniósł się do postulatów środowiska celniczego uznał je za jak najbardziej uzasadnione. Premier podkreślił, iż w zakresie głównych służb mundurowych tj. Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Służby Celnej w najbliższym czasie winny zostać określone wspólne zasady, gdzie uprawnienia i możliwości finansowe będą zbliżone. Szef rządu podziękował funkcjonariuszom celnym za ciężką służbę. „Wszędzie słyszę tylko komplementy pod adresem polskich służb na granicy Europy i Polski. Robicie kawał świetnej roboty” – podkreślił.

 

pr4-1372557_small.jpg

 

17 lat temu tj. w dniu 30 listopada 1998 r. związki zawodowe SC podpisały ze stroną rządową Porozumienie, w którym to Rząd RP reprezentowany przez premiera Jerzego Buzka zobowiązał się do przyznania funkcjonariuszom celnym uprawnień emerytalnych na równi z innymi służbami mundurowymi.

 

z11357585q_prof--jerzy-buzek_small.jpg

 

 

W dniu 19 października 2004 r Trybunału Konstytucyjny wydał wyrok Sygn. akt K 1/04 w którym stwierdza,że – służby mundurowe stojące na straży interesów ekonomicznych państwa oraz ochrony szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli powinny być, w państwie prawa, traktowane jednakowo. Ustawowe ograniczenia wolności i swobód obywatelskich muszą być rekompensowane uprawnieniami.

temida-168171_small.jpg

 

Analiza prawno-porównawcza specyfiki statusu prawnego funkcjonariuszy Służby Celnej w zestawieniu z specyfiką statusu prawnego funkcjonariuszy innych służb (zwłaszcza Straży Granicznej) wykazuje pełną zbieżność w zakresie określenia podstawowych elementów specyfiki pełnienia służby, w tym rygorów wykonywania służby i związanych z nią ograniczeń (w tym ograniczeń praw obywatelskich) oraz daleko idące podobieństwa w zakresie innych cech funkcjonowania tych formacji. Służba Celna jest obecnie jedyną służbą mundurową nieobjętą emerytalnym systemem zaopatrzeniowym dotyczącym pozostałych formacji mundurowych.

d2e34f31b18298387afbb25646250940.jpg