Tereny torfowe, podmokłe i mokradła- chrońmy je!

 

        Tereny torfowe, podmokłe i mokradła to tereny o bardzo kruchym i ważnym ekosystemie. W dzisiejszych czasach mało kto zdaje sobie sprawę, dlaczego ochrona takich terenów ma bardzo duże znaczenie. Jedynie biolodzy, ekolodzy i inni dla których dobro Ziemi nie jest obojętne starają sie w jakimś stopniu uświadomić ludzi jak bardzo ważne jest racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego. Niestety świat idzie nieubłagalnie na przód, nie zważając na nic. Buduje sie coraz wiecej autostrad, mostów, osiedli, centrów handlowych, parków rozrywki itp.. Wszystko po to, aby żyło się Nam lepiej, niż wcześniej. Jednak taka poprawa jakości życia kosztuje i to bardzo dużo. Zmiany w przyrodzie kosztem tego są bardzo duże. 

     Mokradła i inne tego typu tereny stanowią bardzo ważny element środowiska przyrodniczego. ich obecność w terenie decyduje o dużej stabilności ekosystemów. Torofowiska w Polsce gormadzą znacznie wiecej wody, niż wszystkie jeziora. Są to tereny wyjatkowe pod względem walorów przyrodniczych, wystarczy tylko przejrzeć czerwone listy roślin i zwięrząt, aby przekonać się co do ich wyjatkowości.

     Tereny te są bardzo ważnymi terenami ze względu na pokłady informacji historycznej, która jest zgromadzona w torfie. Jak również ze względu na naturalny filtr wody jak i ochronę przeciwpowodziową. Dlatego też od 1997 roku kraje sygnatariusze konwencji Ramsarskiej obchodzą 2 lutego Swiatowy Dzień Mokradeł. celem owej konwencji jest ochrona wszystkich trenów bagiennych i błotnych. Na całym świecie mokradła na skutek działalności człowieka ulegają degradacji. Najszybciej jednak są niszczone poprzez osuszanie i wydobywanie torfu.

     Konwencja Ramsarska to konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Została ona sporządzona w Iranie w miejscowości Ramsar dnia 2 lutego 1971 roku i ratyfikowana przez ponad 140 państw świata. Polska przyjęła ją dopiero w 1978 roku. Za bardzo cenne tereny w Polsce uznano m.in. Słońsk w Parku Narodowym "Ujście Warty", stawy Milickie, oraz Biebrzański i Słowiński Park Narodowy. Są to tereny dość szczególnie znaczące ze względu na kilka powodów m.in. dlatego, iż stanowią bardzo duże zbierniki retencyjne i tym samym przechowują duże ilości wody. Dzięki temu chronią przed powodziami. Jednak z międzynarodowego punktu widzenia są to tereny bezcenne ze względy na siedliska ptaków. Tereny te są również jedynym miejscem występowania niektórych gatunków roślin jak np. owadożerna rosiczka. To również tereny życia łosi i wydr.

     Zastanówmy się nad tym problemem, bowiem jest on naprawdę bardzo ważny.