Teoria Liczb Niedookreślonych

Które informacje są bezcenne?

 

.

Liczby niedookreślone są przodkami liczb używanych w matematyce i rachunkach.

Także małe dzieci rozpoczynają swoją przygodę z liczeniem od używania liczb niedookreślonych.

Przykłady najczęściej stosowanych liczb niedookreślonych to: - Mało i dużo.

Inne liczby niedookreślone to np. bardzo dużo, bardzo mało, trochę,  szczypta, cenne, bezcenne, więcej niż milion... i wiele innych. 

Liczby niedookreślone są użyteczne przy rozwiązywaniu wielu problemów. Znajomość Teorii Liczb Niedookreślonych i rachunku na liczbach niedookreślonych, pomaga również w ekonomii i biznesie.

Używamy czasami terminu cena amatorska. Cena amatorska to jest cena duża, ale nieznana (nieokreślona). Wyraża się  LICZBĄ NIEDOOKREŚLONĄ. To jest bardzo duża liczba, ale to nie jest nieskończoność.

Co określamy jako bezcenne? -  Bezcenne  mogą być wybitne dzieła sztuki, bardzo rzadkie obiekty kolekcjonerskie, białe kruki...

Jaka jest wartość obiektów bezcennych? Jakie są wspólne cechy obiektów bezcennych? Czy można to zdefiniować i uogólnić? Czy to co bezcenne ma wartość? Jeżeli ma wartość, to jaką? 

Rozpatrzmy przypadek informacji, której wartość opisuje liczba niedookreślona.

Cenna lub bezcenna może być informacja. - Może mieć bardzo dużą wartość, ale to nie jest ani takie proste, ani oczywiste. Dużo warte są informacje rzadkie. Informacje popularne, łatwo dostępne, mają małą wartość.

Cenna informacja uzyskuje cenę wyrażaną przy pomocy zwykłej liczby wtedy, gdy ktoś ją kupuje za pieniądze. - Jest ktoś, kto potrzebną informację posiada na sprzedaż. Kupcem jest ten, kto umie informację wykorzystać i zarobić na tym. To najczęstszy przypadek określenia liczby niedookreślonej.

W podobny sposób może następować dookreślenie ceny amatorskiej obrazu Van Gogha albo rękopisu Chopina.

***************************************** **************************************

.

Rachunki na liczbach niedookreślonych wcale proste nie są. Nawet dodawanie sprawia wiele problemów:

Dużo to dla jednego 10, dla innego  dopiero 100, albo znacznie więcej.

Dużo + mało = dużo.

ale:

Ile jest mało + trochę ?

Ile jest 3 x mało ?

Mimo tego, że małe dzieci rozpoczynają swój kontakt z matematyką od liczb niedookreślonych, to Teoria Liczb Niedookreślanych jest bardzo skomplikowana.

 

 

 

Adam Jezierski