Telewizja "zerojedynkowa"

Telewizja "zerojedynkowa". Wywiad z Łukaszem Bukowskim - specjalistą w dziedzinie TV Sat

Telewizja "zerojedynkowa". Wywiad z Łukaszem Bukowskim - specjalistą w dziedzinie TV Sat

 

Co dla konsumenta zmienia digitalizacja telewizji?

Telewizja cyfrowa pozwala: na rozszerzenie oferty, czyli wzrost ilości kanałów i poprawę ich jakości, wzrost zasięgu i wiele tak zwanych "inteligentnych rozwiązań", np. interaktywność. Dzięki technice cyfrowej przekazy telewizyjne dołączają do usług telekomunikacyjnych. Pakiety Triple Play (telefon, telewizja i Internet) zaczynają być współczesnym standardem. Trzeba pamiętać, że jesteśmy dopiero na etapie wprowadzania tej technologii, jej prawdziwe możliwości tkwią jeszcze w głowach informatyków, którzy przygotują w najbliższych latach inteligentne aplikacje wizyjne.

Jakie jest zaawansowanie we wprowadzaniu telewizji cyfrowej?

Do Internetu telewizja weszła od razu w postaci cyfrowej, rozpoczynając przy okazji etap telewizji strumieniowej. Wejście telewizji do Sieci pozwoliło rozszerzyć możliwości przekazu na cały świat, a także na wykreowanie nowego zjawiska kulturowego, jakim jest YouTube. Hasło "YouTube - Broadcast Yourself" najlepiej oddaje przełom, jaki spowodowała digitalizacja telewizji, która od państwowego monopolu idzie w kierunku powszechnej dostępności, ułatwiając nie tylko odbiór, ale również emisję. W telewizji rozsiewczej (broadcast), którą przyzwyczailiśmy się oglądać na ekranach telewizorów, największe zaawansowanie jest w przekazach satelitarnych, w miarę bezproblemowo odbywa się przechodzenie na przekazy cyfrowe w telewizjach kablowych, największe kłopoty są z telewizją naziemną.

Z czego wynikają kłopoty z naziemną telewizją cyfrową?

Choć trwa ogólnoeuropejska mobilizacja związana z wprowadzaniem przekazów cyfrowych, to jej efekty są mizerne. Kilkanaście lat temu dyskutowano, co jest ważniejsze dla konsumenta: ilość kanałów czy jakość przekazu. Gremia decyzyjne Unii uznały za priorytet, w przeciwieństwie do USA i Azji, wprowadzenie telewizji cyfrowej w standardowej rozdzielczości. W efekcie prymusi tego procesu (Hiszpania, Francja, Niemcy) znaleźli się w trudnej sytuacji, bo konsumenci i rozwój technologii przyznały zwycięstwo telewizji HD i niestety konieczna jest ponowna wymiana sprzętu.

75f49b8c259a6d85b954b0ce9e9c52be.gif

 

Standardy cyfrowej telewizji na świecie (źródło: wikipedia.org)

 

 

Jeśli już wiadomo, że przyszłość należy do HD, to wprowadzenie naziemnej telewizji powinno pójść łatwiej...

Niekoniecznie. Co prawda następuje zmiana technologii nadawania obejmująca miedzy innymi wprowadzenie bardziej odpowiedniej dla telewizji HD kompresji MPEG-4, ale to nie jest proces lawinowy. Nadawcom nie zależy na rozwoju DVB-T, bo nowa technologia nie rozszerza rynku, a zwalniając używane częstotliwości grozi zwiększeniem konkurencji. Z drugiej strony konsumenci nie naciskają, bo te same programy mogą dostać z satelity.

Co może być przełomem, który przyspieszy zakończenie analogowych transmisji naziemnych?

Jak do tej pory największą presją na zmianę technologi jest tak zwana data "switch -off". Do końca 2012 roku, 26 państw Unii zdecydowało się na urzędowe wyłączenie analogowych przekazów. Wyjątkiem jest Polska, która określiła tę datę na "nie później niż w 2015 roku."
Jednak prawdziwe przyśpieszenie może dać perspektywa zdobycia nowych rynków, a taką możliwość daje: telewizja HD, wprowadzenia masowego odbioru na urządzeniach mobilnych i telewizja trójwymiarowa. We wszystkich tych przypadkach jest problem, bo europejskie standardy nie nadążają za rozwojem techniki.

Jak to rozumieć?

W zakresie nadawania naziemnego najnowocześniejszym obecnie standardem jest chiński DMB-T/H (DTMB) wyprzedzający możliwości europejskiego DVB-T2. Dużą przyszłość mają hydbrydowe standardy satelitarno - naziemne. W tym zakresie CMMB - chiński odpowiednik europejskiego DVB-SH - ma już kilka milionów abonentów, podczas gdy rozwiązanie europejskie nie wyszło poza fazę testów. Silne wsparcie w postaci zaplecza produkcyjnego mają standardy koreańskie: T-DMB, S-DMB, a mobilny amerykański standard Mediaflo wkracza na rynek brytyjski. Optymistyczny jest fakt, że mimo preferencji własnych standardów Europa nie zamyka się na inne.

Czy zmienią się sposoby odbioru telewizji?

Najbardziej znacząco zmienią się instalacje w budynkach. W zakresie odbioru programów satelitarnych instalacje multiswitchowe są najbardziej perspektywiczne. W przypadku przekazów strumieniowych i telewizji kablowej należy spodziewać się naturalnego rozwoju sieci światłowodowych.