Telemedycyna rozwój i bariery.

Innowacje w ochronie zdrowia nie są już czymś zadziwiającym. Jednak na przeszkodzie postępu w służbie zdrowia stoi wiele barier, które uniemożliwiają nam skok w przyszłość.

 

Telemedycyna jest najnowszą formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łączącą w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu współczesnych technologii pozwala ona przełamywać bariery geograficzne, pozwalając na bezpieczną wymianę specjalistycznych danych medycznych na odległość.

Telemedycyna może polepszyć życie obywateli Europy, zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia oraz przyczynić się do rozwiązania problemów z którymi borykają się systemy opieki zdrowotnej. Telemedycyna może poprawić dostęp do specjalistycznej opieki na obszarach, gdzie utrudniony jest dostęp do specjalistów. Telemonitorowanie może polepszyć jakość życia pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby i ograniczyć konieczność hospitalizacji. Usługi takie jak teleradiologia i telekonsultacje mogą przyczynić się do skrócenia list oczekujących, optymalizacji wykorzystania zasobów i przyrostu wydajności.

Obecnie usługi telemedyczne oraz inne rozwiązania teleopieki kładą nacisk na takie cechy pacjenta jak: mobilność, samoopieka i odpowiedzialność za siebie. Podstawowym zadaniem telemedycyny jest zapewnienie dostępu do opieki medycznej pacjentom przebywającym w miejscach odległych od szpitali lub punktów opieki/przychodni. Zdalna interakcja z jednostkami ochrony zdrowia poprzez systemy mobilne i aplikacje internetowe jest możliwa dzięki specjalnie zaprojektowanym aplikacjom do obsługi usług.

Telemedycyna może być wykorzystywana przez:

 • pacjentów – do telemonitoringu,  poprawiającego bezpieczeństwo pacjenta
 • zakłady opieki zdrowotnej – jako centrum telemedyczne, służące jako dodatkowa pomoc w leczeniu szpitalnym i pozaszpitalnym
 • lekarzy – którzy są kluczowi w zintegrowanej opiece zdrowotnej
 • ubezpieczenia zdrowotne – do poprawy zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach zdrowotnych

Argumenty wpływające na korzyść telemedycyny:

 • deficyt lekarzy
 • koszty ubezpieczeń
 • standardy naukowo-badawcze
 • dane mobilne
 • demografia
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej i wyników leczenia
 • wygoda dla pacjenta i systemu opieki zdrowotnej
 • możliwe oszczędności w zakresie systemu i liczby usług świadczonych w modelu tradycyjnym, np. wizyty u lekarza

Bariery w refundacji wg Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM):

 • mała liczba wiarygodnych badań klinicznych
 • tempo innowacyjności vs zasoby kadrowe AOTM do ich oceny
 • mały dostęp do wiarygodnych danych epidemiologicznych
 • mały dostęp do wiarygodnych danych kosztowych
 • bariery legislacyjne i refundacyjne

 


Komisja Europejska opracowała "plan działania" w celu poprawy perspektyw na rozwój telemedycyny w Europie. Plan ten ma na celu, do 2020 r.:

 • określić strukturę danych pacjenta, które mogą być wymieniane międzynarodowo
 • polepszyć cyfrowy analfabetyzm pacjenta
 • stworzyć mobilny zielony papier
 • poprawić warunki rynkowe dla eZdrowia, z punktu widzenia przedsiębiorców

Rynek telemedyczny nabiera tempa. Codziennie w gazetach można przeczytać o nowych telefonach komórkowych i produktach internetowych do zarządzania zdrowiem, które pozwalają pacjentom monitorować bieżące parametry życiowe.

System opieki zdrowotnej w USA jest znacznie bardziej sprywatyzowane niż wielu innych krajach na całym świecie, co oznacza znacznie większą elastyczność i gotowość wśród lokalnych punktów opieki zdrowotnej do zaoferowania nowych rozwiązań technologicznych i większe możliwości dla dostawców technologii.

Opieka zdrowotna w krajach europejskich jest w większości finansowane ze środków publicznych.
Niektóre rządy wydają do 15 procent ich budżetu na bezpośrednią opiekę zdrowotną. Ale to bardzo uzależnia finansowo od wpływu środków publicznych.

Obecny systemy opieki zdrowotnej był dobry dla 20 wieku. Ten model jest jak nasza populacja – starzeje się. Należy więc dostosować system opieki do współczesnych warunków, a technologia cyfrowa jest do tego, aby nam w tym pomóc, bez względu czy jest to zdalny monitoring, który pozwala być pod stałą opieką w domu,  czy są to roboty do pomocy w domu lub po prostu aplikacje mobilne, które ułatwiają kontrolować własny stan zdrowia.

Barierą jest świadomość, która woli trzymać się tradycyjnych metod i modeli opieki i politycy, którzy wolą nie zakłócać systemu, który sprawdził się w przeszłości.